29 Ноември - 3 Декември 2021 Online
Велико Търново     България

Възрастни Детски Състезателен характер Оркестри За Членове на ЕАФФ

Директор:  Калоян Николов

Виж онлайн участниците


Организатор:

Euro Folk Academy

Конкурсът се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк".

Със съдействието на:
Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF

Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF

Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма са валидни за класиране в Световната ранг листа по фолклор /World ranking list of folklore/ за категория G) Folklore and Classical instrumental groups (ensembles, orchestras), оценителна категория - International / World Cup of Folklore™ - RFS – 150.

В Първия онлайн Международен инструментален конкурс "ЗЛАТНИ ПЕРКУСИИ" имат право да участват солисти, ансамбли за ударни инструменти или смесени ансамбли и оркестри. В конкурса могат да участват учащи от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители от културни центрове, сдружения, клубове и др.

Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на инструментлистите в опазването на духовното национално богатство. Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на музикалното изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците.

Цели на конкурса:

- подкрепа на творческата и иновативната дейност в музикалното образование и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на музикалното изкуство;
- даване на нов тласък за развитието на музикалните традиции на народите по света.

Предварителна програма:

23.09.2021 - 27.11.2021г. - приемане на заявки и видеозаписи
29.11.2021г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 02.12.2021г.
02.12.2021г. - заседание на журиращата комисия
03.12.2021г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване

Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 27.11.2021г.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • Участниците трябва да изпратят един видеоклип по електронната поща или линк за видео в YouTube или Google диск.
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 2 години.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Номинации:
 • Индивидуални изпълнители (солисти);
 • Ансамбли: ансамбли за ударни инструменти или смесени ансамбли, включващи в състава си ударни инструменти;
 • Оркестри: ансамбли за ударни инструменти или смесени ансамбли, включващи в състава си ударни инструменти.

Допускат се ударни инструменти: Tъпан, Ксилофон, Барабан, Тимпан, Конга, Тарамбука, Анклунг, Маримба, Явански гонг, Вибрафон....

Възрастови групи за номинацията на Индивидуалните изпълнители (солистите):
Първа група: до 6 години;
Втора група: 7 - 9 години;
Трета група: 10 - 12 години;
Четвърта група: 13 - 15 години;
Пета група: 16 - 18 години;
Шеста група: 19 - 25 години;

Седма група: над 25 години.

Възрастови групи за участниците от номинацията "Ансамбли" (до 12 участници включително):
Първа група: до 18 г. включително;

Втора група: над 18 г. и без възрастови ограничения.

Възрастови групи за участниците от номинацията "Оркестри" (13 и повече участници):
Първа група: до 18 г. включително;

Втора група: над 18 г. и без възрастови ограничения.

В групите "Ансамбли" и "Оркестри" могат да участват до 30% участници на различна възраст.

Тематика:
 1. Традиционен фолклор
 2. Обработен фолклор или музика с адаптирана фолклорна тематика
 3. Класика
Програмни изисквания към участниците:
 • Солисти  – 1 или 2 изпълнения с общо времетраене от 2 до 6 минути
 • Ансамбли за ударни инструменти – 1 или 2 изпълнения с общо времетраене от от 3 до 7 минути
 • Оркестри с участието на ударен инструмент/ ударни инструменти – 1 или 2 изпълнения с общо времетраене от 3 до 10 минути

Програмата на изпълнението е по избор на участника в конкурса и трябва да включва традиционни оригинални произведения или съчинения, в които е използвана адаптирана от автора фолклорна тематика.  

Такса за участие:

 • Солист - 20 Евро
 • Ансамбъл (до 12 участници включително) - 35 Евро на група
 • Оркестър (13 и повече участници) - 75 Евро на група
Допълнителна такса:

Персонална диплома да участие в Международен инструментален конкурс "ЗЛАТНИ ПЕРКУСИИ" - 2 евро на участник /без солисти - солистите получават поименна диплома/.

Бонуси:
 • Оценките от участието в онлайн Международен инструментален конкурс "ЗЛАТНИ ПЕРКУСИИ" ще бъдат валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ (https://waff.org/) без допълнителна такса.
 • Колективни и индивидуални членове на ЕАФФ за 2021/2022г. ще получат 20% отстъпка от таксата за участие. 
Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента.
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерия:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/

Награди:

Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл.

Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:

 • Лауреат I степен (Златна диплома) - от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома) - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома) - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома) - до 90,00 точки

Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.

- Препоръки да участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2022, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2022 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.
- Специални награди на журито за Съвременна обработка, Артистичност, Солист, Откритие, Приемственост между поколенията и други.

GRAND PRIX:

Солист, дует или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.

Носителят на GRAND PRIX ще бъде награден с безплатно участие в XII Световен шампионат по фолклор "World folk 2022" - ОНЛАЙН.

Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.

Журито има право според резултатите от конкурса:
 1. Да не присъжда всички награди;
 2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
 3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.

Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 29.11.2021г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 02.12.2021г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота "Награда на зрителите".

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници „Евро фолк“, както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение участващо в конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Таксите за участие се превеждат в срок до 29.11.2021г. чрез Банка или карта.
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Шампиони

JETCOM GROUP, JAMES TOWN (Гана)

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), GRAND PRIX

Biramanata, Bandung (Индонезия)

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World folk" 2022

Emīls Lisovs, Tukums (Латвия)

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома Откритие на МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН КОНКУРС "ЗЛАТНИ ПЕРКУСИИ" 2021

Sithmi Jihansa, Battaramulla (Шри Ланка)

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома Откритие на МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН КОНКУРС "ЗЛАТНИ ПЕРКУСИИ" 2021

Барабанен оркестър, Карнобат (България)

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Награда на публиката

Rivisara Art School, Battaramulla (Шри Ланка)

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World folk" 2022

Rusira Sulochana, Battaramulla (Шри Ланка)

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома Откритие на МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН КОНКУРС "ЗЛАТНИ ПЕРКУСИИ" 2021

Снимки на фестивала

Новини за фестивала

6 Декември 2021

Групата „JETCOM“ е Гран при носител на Международния инструментален конкурс „Златни перкусии“

„JETCOM GROUP“ от Джеймстаун, Гана, е Гран при носителят на Международния инструментален конкурс „Златни перкусии“, който се проведе от 29 ноември до 3 декември 2021г. Съставът е удостоен с…
25 Ноември 2021

Последен ден, в който може да подадете заявките си за участие в Международния инструментален конкурс „Златни перкусии“

27.11.2021 е последната дата, позволяваща на изпълнители да подадат заявката си за участие в Международния инструментален конкурс „Златни перкусии“, осигуряваща им включването в…
15 Ноември 2021

С две седмици е удължен срокът за подаване на заявки в Международния инструментален конкурс „Златни перкусии“

За да дадат отговор на порива за изява на всички желаещи перкусионисти, организаторите на онлайн Международния инструментален конкурс „Златни перкусии“ удължиха срока за подаване на…
Виж всички новини