Място: Царево и Китен  (Wikipedia)

Фестивалът има сертификат за качество, издаден от EAFF
Телевизионно излъчване на живо по интернет на всички концерти.

Черноморският събор “Евро фолк” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави. Музикалните празници “Евро фолк” се състоят от четиридесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 20 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии  "Travel TV" и "Родина ТВ", както и по Световните Internet телевизии "EuroFolkTV" на адрес tv.eurofolk.com и "TV Rodina" на адрес www.tvrodina.com. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикални празници “Евро фолк” - Светът е телевизия за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Организатори:
Euro Folk Academy, Община Царево, Община Приморско, Кметство Китен, Event Vacation,
Под егидата на:
Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF

Предварителна програма

 

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

 • фолклорни песни;
 • фолклорни танци;
 • фолклорни ансамбли;
 • народни обичаи;
 • стари градски песни и романси;
 • индивидуални изпълнители;
 • възрастни и деца до 16 години – по всички категории.

1 ден - Пристигане на ансамбъла след 14.00 часа, настаняване. Вечеря, нощувка.
  2 дни - закуска, свободно време, вечеря, концерт - Царево, нощувка.
  3 дни - Закуска, свободно време, вечеря, концерт - Китен
, нощувка.
  4 дни - Закуска,  свободно време, вечеря, концерт - Китен, нощувка.
  5 дни - Закуска,  свободно време, вечеря, концерт - Царево. Получаване на сертификати. преспиване.
  6 дни - Закуска, напускане на хотелите в 12 часа.

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

Концертите на Черноморският събор “Евро фолк” се излъчват на живо по Световната Internet телевизия „EuroFolkTV”.

По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците по награда от журито или срещу заплащане. 

Продължителността на програмата не трябва да превишава 10 минути.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят 3 дни. 

Направените записи ще се излъчват по 20 български кабелни телевизии и по 3 сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и нееднократно по Internet телевизия "EuroFolkTV"  на адрес tv.eurofolk.com.

По време на участието на колектива във фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле и други.

Регламент

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:

 • Желаещите да участват във Фестивала попълват заявки за участие.
 • Заявките за участие в конкурсната програма се приемат най-късно до 10.06.2018 г.
 • Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy да се изпрати последният издаден албум на участника (групата) или демо записи на не по-малко от две песни. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали – фотоси. Изпратените материали не се връщат.
 • При наличието на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден, организаторите правят предварителна селекция на участниците и писмено уведомяват всички заявили за кой ден са допуснати до конкурсната програма.
 • All categories related with categoties of World Association of Folkllore Festivals - WAFF and point of participation is valid for World Rank List of Folklore of RFS - 150. - http://waff.org/page/ranking-system

Награди

 • Голямата награда e “Евро фолк” – Grand Prix "Орфей" и диплом. Определя се от журито, което спазва процедурни правила, съгласувани от членовете преди откриване на фестивала и огласени на участниците в деня на откриването.
 • Първи награди в съответните категории и диплом. Журито награждава най-добрите изпълнения с безплатно заснимане и изработване на един видеоклип. Всички призьори получават Грамоти за лауреати на “Евро фолк” и предметни награди. Наградите се раздават на церемония по време на Музикални празници “Евро фолк 2018” – Светът е телевизия.
 • По преценка на журито и продуцентите Euro Folk Academy изявени изпълнители и художествени ръководители се удостояват с Диплом за получаване на званието  Maestro или Maestro Academic, както и Дипломи за съществен принос за съхранение и развитие на европейските традиционни народни изкуства. Дипломите се изпращат до съответните Общини с молба за тържествено връчване.
 • Всички призьори получават безплатно копие от телевизионния продукт, в който са влезли техни изпълнения и са излъчвани в България или Европа, както и нееднократно по Internet телевизия " EuroFolkTV"
 • Участниците могат да си поръчат срещу заплащане пълни записи на техните изпълнения, включително видеоклипове, на компактдиск, видеокасета, мултимедиен диск и DVD. Тези продукти са с право на излъчване в съответната страна.

Хонорари на участниците не се заплащат.

Журито е в тричленен състав.

Изричен текст: При одобрено от журито участие във фестивала, колективите или представляващи ги организации отстъпват на организатора правото да бъде записано на аудио и видео, оформено в програма, представяща фестивала и излъчено по телевизионен канал или друг начин, за което се подписва договор.

Акредитации

Всяка музикална компания, читалище, училище или независима организация може да изпрати свои представители на фестивала, като разходите по престоя им се поемат от изпращащата страна.

Общи условия

Всички банкови такси са за сметка на изпращащата страна.
Попълнените и подписани заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.

Регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в Китен, хотел "Кремиковци", България. 

Галерия

Други издания

8.6
4 – 8 Септември 2024

XXI Черноморски събор "Евро фолк 2024"

Царево - Китен - Приморско България
8.6
30 Август – 3 Септември 2023

XX Черноморски събор „Евро фолк 2023”

Царево, Китен България
8.6
31 Август – 4 Септември 2022

XIX Черноморски събор "Евро фолк 2022"

Царево, Китен България
8.6
1 – 6 Септември 2021

XVIII Черноморски събор "Евро фолк - 2021"

Царево, Китен България
8.6
2 – 7 Септември 2020

XVII Черноморски събор "Евро фолк - 2020"

Царево, Китен България
8.6
4 – 9 Септември 2019

XVI Черноморски събор “Евро фолк - 2019”

Царево - Китен България
8.6
30 Август – 4 Септември 2017

XIV Черноморски събор “Евро фолк - 2017”

Китен България
8.6
1 – 6 Септември 2016

XIII Черноморски събор “Евро фолк - 2016”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2015

XII Черноморски събор “Евро фолк - 2015”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2014

XI Черноморски събор “Евро фолк - 2014”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2013

X Черноморски събор “Евро фолк - 2013”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2012

IX Черноморски събор “Евро фолк - 2012”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2011

VIII Черноморски събор “Евро фолк - 2011”

Приморско - Китен България

Новини за фестивала

Виж всички