8 - 16 Април 2021 Online
Велико Търново     България

Възрастни Детски Състезателен характер Танци Автентични Обработени

Директор:  Калоян Николов

Виж онлайн участниците


ONLINE  Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ"
World Cup of Folklore™ - RFS - 150
 
Организатор:

Euro Folk Academy

Конкурсът се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк".

Със съдействието на:
Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF

Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF

Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма са валидни за класиране в Световната ранг листа по фолклор /World ranking list of folklore/ оценителна категория - International / World Cup of Folklore™ - RFS - 150.

Категории:
C) Групи за народни танци, автентичен фолклор (фолклорни танцови групи, ансамбли)

D) Групи за народни танци - модерна хореография (фолклорни танцови групи, ансамбли)

*i индивидуални изпълнители
*1 деца и младежи до 18 години /в детските и младежките групи могат да участват до 30 % от участниците от различна възраст/
*2 за участници над 18 години
 

В Първия онлайн Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" имат право да участват индивидуални изпълнители, дуети, камерни формации, състави и ансамбли от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители от културни центрове, сдружения, читалища, клубове и др.

Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на танцьорите в опазването на танцовото национално богатство. Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на танцовото изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците.

Цели на конкурса:

- привличане вниманието на обществото към традиционната танцова култура;
- подкрепа на творческата и иновативната дейност в танцовото образование  и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на танцовото изкуство;
- даване на нов тласък за развитието на танцовите традиции на народите по света.

Предварителна програма:

12.11.2020 - 06.04.2021г. - приемане на заявки и видеозаписи
08.04.2021г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 14.04.2021г.
14.04.2021г. - заседание на журиращата комисия
16.04.2021г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване
16.04.2021г. - онлайн среща на художествените ръководители и журито

Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 06.04.2021г.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • Участниците трябва да изпратят един видеоклип по електронната поща или линк за видео в YouTube или Google диск.
Номинации:
 1. Индивидуални изпълнители
 2. Камерни формации - до 8 участници
 3. Състави и ансамбли - над 9 участници
Възрастови групи:
Първа група: до 18 г. включително;

Втора група: над 18 г. без възрастови ограничения.

Тематика:
 1. Автентичени хора̀ и танци. Препоръчва се изпълнението им да бъде върху автентична мелодия или песен.
 2. Фолклорни танци с хореография на съвременни автори и класици.
Програмни изисквания към участниците:
Солисти - 1 изпълнение от 2 до 6 минути
Камерни формации, състави и ансамбли - 1 изпълнение от 3 до 10 минути
 
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 2 години.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Такса за участие:

 • Индивидуален ипълнител - 20 Евро
 • Камерни групи (до 8 участници включително) - 35 Евро на група
 • Състави и ансамбли (над 9 участници включително) - 75 Евро на група
Допълнителна такса:

Персонална диплома да участие в Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" - 2 евро на участник /без солисти - солистите получават поименна диплома/.

Бонуси:
 • Оценките от участието в онлайн Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" ще бъдат валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ (https://waff.org/) без допълнителна такса.
 • С участието си в Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" групата придобива статут на член на ЕАФФ без да заплаща встъпителната вноска за 2021.
 • Колективни и индивидуални членове на ЕАФФ за 2020/2021г. ще получат 50% отстъпка от таксата за участие. 
Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента 
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерии:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/
Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
 • Лауреат I степен (Златна диплома) - от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома) - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома) - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома) - до 90,00 точки

Награди:

Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.

- Препоръки да участие в XI Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.
- Специални награди на журито за Авторски танц, Артистичност, Солист, Откритие, Приемственост между поколенията и други.  
Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл и по пощата.

GRAND PRIX:

Индивидуален изпълнител или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.

Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.

Журито има право според резултатите от конкурса:
 1. Да не присъжда всички награди;
 2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
 3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.
Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 08.04.2021г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 14.04.2021г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота "Награда на зрителите".
 
ОНЛАЙН СРЕЩА на художествените ръководители и участници. Екипът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – EAФФ разбира необходимостта от живата връзка между съмишленици и колеги в сферата на фолклорните изкуства. Предвид обстоятелствата, причинени от световната пандемия, ЕАФФ ще осигури възможност за обмяна на впечатления и идеи чрез провеждането на онлайн среща. Всеки от ръководителите при желание ще бъде включен в онлайн срещата и ще получи на имейла си покана.
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници "Евро фолк", както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение участващо в конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Таксите за участие се превеждат в срок до 06.04.2021г. чрез Банка или карта.
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Шампиони

The Song and Dance Ensemble of Warsaw University of Technology, Warszawa (Полша)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021; Лауреат I степен (Златна диплома); ПЪРВО МЯСТО - GRAND PRIX Диплом, купа; Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Детско-юношески танцов ансамбъл "Кюстендилче", Кюстендил (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Ниво на сложност и техника на изпълнението, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Танцова формация "Балканджийче", Елена (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на EuroFolk TV, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Folk Ensemble "ACIDAVA", Piatra-Olt (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

TRUPA AS, BUCURESTI (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за сценично поведение, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

AMBASADORII MUSICAL THEATRE, Bucharest (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

ARABESKA, Katowice (Полша)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

ФТФ "Дунавска младост", Тутракан (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на Евро Фолк Академия, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

The folk dance group "SAIME", Riga (Латвия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Детски танцов състав "Зорница", с. Хаджидимитрово (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Представителен детско-юношески танцов ансамбъл "Северняче", Попово (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Ансамбъл за автентичен фолклор , с. Бабук (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Nishtman Dance Group , Baneh (Ислямска република Иран)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk", Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

CHOREOARTS DANCE TROUPE, PETALING JAYA (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Folk Dance Group "VOLUNGĖ", Kėdainiai (Литва)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Ансамбль танца "Ритм", Измаил (Украйна)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Награда за най-малък участник, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Фолклорна танцова група "МЕРАКЛИЙЧЕ", Копаница (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Gantari Gita Khatulistiwa, Jakarta Timur (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Награда на публиката, Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Melati Teens, Tulungagung (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

PJIANS DANCER, Cheras (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Puteri Dulillah binti Badrul Hisham, Kuala Lumpur (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Alberta Di Gregorio, Padova (Италия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Мария Красимирова Попова, Гоце Делчев (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Nelum dandeniya, Badulla (Шри Ланка)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Танцов състав "Миланово", с. Миланово (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

GirlArtTari of CBN By Atari Dance Projects, Kuala Lumpur (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Folk Dance Group «Spicushor», Causani (Република Молдова)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Специална награда на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

SMP Labschool Kebayoran, Depok (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Специална награда на журито за Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/

Gadhung Child, Tulungagung (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Stadansa, Kota Kinabalu (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

FOLK DANCE GROUP OF ADULT PEOPLE "MARGUVA", LITHUANIA, Pagėgiai (Литва)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Mr. TaeHo, Park, Seoul (Република Корея)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Клуб за народни хора "Ороигралец", с. Ганчовец (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

FOC ENTERTAINMENT, SUNGAI SIPUT (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Arti Rajesh, Thane (w) (Индия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Xusnida Abdusalomova, Tashkent (Узбекистан)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Shyrun Patrick, Sentul (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

PJIANS DANCER, Cheras (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Nurul Dwi Farrashati , Depok (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Dansa Tingkah (Azra Rayhana, Eva Yan Neuhoff), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Танцов клуб "Венче", Рудозем (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

JEMARI TARI A (Almas Dayana, Nur Maira, Khalis Kasyfi, Adam Yan), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

TRAKYA FOLKLOR KULÜBÜ (TRAKYA FOLKLOR CLUB), ÇERKEZKÖY (Турция)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

KUD BISER, VELIKA KLADUSA (Босна и Херцеговина)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

JEMARI TARI B (Eihsan Razman, Aisha Taufeq, Absyar Hawwari, Raisha Eryna), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

JT Junior A (Eizzat Razman & Zayn Muallim), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

STADANSA , KOTA KINABALU (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Acidava - Junior, Piatra-Olt (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Narayani Rajesh , Thane (w) (Индия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

JT Junior B (Kaireen, Eva Natasha & Alya Sarah), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Снимки на фестивала

Новини за фестивала

16 Април 2021

Ансамбълът за песни и танци на Варшавския технологичен университет е носител на Голямата награда в Международния танцов конкурс „Златен танц“

Носител на Голямата награда в първото издание на Международния танцов конкурс "Златен танц" 2021 е Ансамбълът за песни и танци на Варшавския технологичен университет - Варшава,…
15 Април 2021

В YouTube ще се излъчи на живо онлайн събитието по награждаването на участниците в Международния танцов конкурс "Златен танц"

На 16 април 2021г. от 13:00ч. (Източноевропейско часово време) ще се излъчи на живо в YouTube канала на TVEurofolk онлайн събитието по награждаването на участниците в Международния танцов конкурс…
8 Април 2021

Дайте гласа си за най-заслужилия „Наградата на зрителите“ претендент в онлайн Международния танцов конкурс "Златен танц"

С 50 вълнуващи клипа творчески дейци, практикуващи един от най-популярните видове изкуство, известен като хореография, представиха потенциала си в онлайн изданието на Международния танцов конкурс…
Виж всички новини