8 - 16 Април 2021 Online
Велико Търново     България

Възрастни Детски Състезателен характер Танци Автентични Обработени За Членове на ЕАФФ

Директор:  Калоян Николов

Виж онлайн участниците


ONLINE  Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ"
World Cup of Folklore™ - RFS - 150
 
Организатор:

Euro Folk Academy

Конкурсът се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк".

Със съдействието на:
Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF

Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF

Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма са валидни за класиране в Световната ранг листа по фолклор /World ranking list of folklore/ оценителна категория - International / World Cup of Folklore™ - RFS - 150.

Категории:
C) Групи за народни танци, автентичен фолклор (фолклорни танцови групи, ансамбли)

D) Групи за народни танци - модерна хореография (фолклорни танцови групи, ансамбли)

*i индивидуални изпълнители
*1 деца и младежи до 18 години /в детските и младежките групи могат да участват до 30 % от участниците от различна възраст/
*2 за участници над 18 години
 

В Първия онлайн Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" имат право да участват индивидуални изпълнители, дуети, камерни формации, състави и ансамбли от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители от културни центрове, сдружения, читалища, клубове и др.

Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на танцьорите в опазването на танцовото национално богатство. Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на танцовото изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците.

Цели на конкурса:

- привличане вниманието на обществото към традиционната танцова култура;
- подкрепа на творческата и иновативната дейност в танцовото образование  и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на танцовото изкуство;
- даване на нов тласък за развитието на танцовите традиции на народите по света.

Предварителна програма:

12.11.2020 - 06.04.2021г. - приемане на заявки и видеозаписи
08.04.2021г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 14.04.2021г.
14.04.2021г. - заседание на журиращата комисия
16.04.2021г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване
16.04.2021г. - онлайн среща на художествените ръководители и журито

Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 06.04.2021г.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • Участниците трябва да изпратят един видеоклип по електронната поща или линк за видео в YouTube или Google диск.
Номинации:
 1. Индивидуални изпълнители
 2. Камерни формации - до 8 участници
 3. Състави и ансамбли - над 9 участници
Възрастови групи:
Първа група: до 18 г. включително;

Втора група: над 18 г. без възрастови ограничения.

Тематика:
 1. Автентичени хора̀ и танци. Препоръчва се изпълнението им да бъде върху автентична мелодия или песен.
 2. Фолклорни танци с хореография на съвременни автори и класици.
Програмни изисквания към участниците:
Солисти - 1 изпълнение от 2 до 6 минути
Камерни формации, състави и ансамбли - 1 изпълнение от 3 до 10 минути
 
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 2 години.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Такса за участие:

 • Индивидуален ипълнител - 20 Евро
 • Камерни групи (до 8 участници включително) - 35 Евро на група
 • Състави и ансамбли (над 9 участници включително) - 75 Евро на група
Допълнителна такса:

Персонална диплома да участие в Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" - 2 евро на участник /без солисти - солистите получават поименна диплома/.

Бонуси:
 • Оценките от участието в онлайн Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" ще бъдат валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ (https://waff.org/) без допълнителна такса.
 • С участието си в Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" групата придобива статут на член на ЕАФФ без да заплаща встъпителната вноска за 2021.
 • Колективни и индивидуални членове на ЕАФФ за 2020/2021г. ще получат 50% отстъпка от таксата за участие. 
Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента 
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерии:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/
Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
 • Лауреат I степен (Златна диплома) - от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома) - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома) - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома) - до 90,00 точки

Награди:

Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.

- Препоръки да участие в XI Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.
- Специални награди на журито за Авторски танц, Артистичност, Солист, Откритие, Приемственост между поколенията и други.  
Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл и по пощата.

GRAND PRIX:

Индивидуален изпълнител или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.

Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.

Журито има право според резултатите от конкурса:
 1. Да не присъжда всички награди;
 2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
 3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.
Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 08.04.2021г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 14.04.2021г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота "Награда на зрителите".
 
ОНЛАЙН СРЕЩА на художествените ръководители и участници. Екипът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – EAФФ разбира необходимостта от живата връзка между съмишленици и колеги в сферата на фолклорните изкуства. Предвид обстоятелствата, причинени от световната пандемия, ЕАФФ ще осигури възможност за обмяна на впечатления и идеи чрез провеждането на онлайн среща. Всеки от ръководителите при желание ще бъде включен в онлайн срещата и ще получи на имейла си покана.
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници "Евро фолк", както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение участващо в конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Таксите за участие се превеждат в срок до 06.04.2021г. чрез Банка или карта.
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Шампиони

The Song and Dance Ensemble of Warsaw University of Technology, Warszawa (Полша)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021; Лауреат I степен (Златна диплома); ПЪРВО МЯСТО - GRAND PRIX Диплом, купа; Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Детско-юношески танцов ансамбъл "Кюстендилче", Кюстендил (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Ниво на сложност и техника на изпълнението, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Танцова формация "Балканджийче", Елена (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на EuroFolk TV, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Folk Ensemble "ACIDAVA", Piatra-Olt (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

TRUPA AS, BUCURESTI (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за сценично поведение, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

AMBASADORII MUSICAL THEATRE, Bucharest (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

ARABESKA, Katowice (Полша)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

ФТФ "Дунавска младост", Тутракан (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на Евро Фолк Академия, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

The folk dance group "SAIME", Riga (Латвия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Детски танцов състав "Зорница", с. Хаджидимитрово (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Представителен детско-юношески танцов ансамбъл "Северняче", Попово (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Ансамбъл за автентичен фолклор , с. Бабук (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Nishtman Dance Group , Baneh (Ислямска република Иран)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk", Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

CHOREOARTS DANCE TROUPE, PETALING JAYA (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Folk Dance Group "VOLUNGĖ", Kėdainiai (Литва)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Ансамбль танца "Ритм", Измаил (Украйна)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Награда за най-малък участник, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Фолклорна танцова група "МЕРАКЛИЙЧЕ", Копаница (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Gantari Gita Khatulistiwa, Jakarta Timur (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Награда на публиката, Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Melati Teens, Tulungagung (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

PJIANS DANCER, Cheras (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Puteri Dulillah binti Badrul Hisham, Kuala Lumpur (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Alberta Di Gregorio, Padova (Италия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Мария Красимирова Попова, Гоце Делчев (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Nelum dandeniya, Badulla (Шри Ланка)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Танцов състав "Миланово", с. Миланово (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

GirlArtTari of CBN By Atari Dance Projects, Kuala Lumpur (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Folk Dance Group «Spicushor», Causani (Република Молдова)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Специална награда на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

SMP Labschool Kebayoran, Depok (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Специална награда на журито за Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/

Gadhung Child, Tulungagung (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Stadansa, Kota Kinabalu (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

FOLK DANCE GROUP OF ADULT PEOPLE "MARGUVA", LITHUANIA, Pagėgiai (Литва)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Mr. TaeHo, Park, Seoul (Република Корея)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Клуб за народни хора "Ороигралец", с. Ганчовец (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

FOC ENTERTAINMENT, SUNGAI SIPUT (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Arti Rajesh, Thane (w) (Индия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Xusnida Abdusalomova, Tashkent (Узбекистан)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Shyrun Patrick, Sentul (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

PJIANS DANCER, Cheras (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Nurul Dwi Farrashati , Depok (Индонезия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Dansa Tingkah (Azra Rayhana, Eva Yan Neuhoff), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Танцов клуб "Венче", Рудозем (България)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

JEMARI TARI A (Almas Dayana, Nur Maira, Khalis Kasyfi, Adam Yan), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

TRAKYA FOLKLOR KULÜBÜ (TRAKYA FOLKLOR CLUB), ÇERKEZKÖY (Турция)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

KUD BISER, VELIKA KLADUSA (Босна и Херцеговина)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

JEMARI TARI B (Eihsan Razman, Aisha Taufeq, Absyar Hawwari, Raisha Eryna), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

JT Junior A (Eizzat Razman & Zayn Muallim), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

STADANSA , KOTA KINABALU (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Acidava - Junior, Piatra-Olt (Румъния)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Narayani Rajesh , Thane (w) (Индия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

JT Junior B (Kaireen, Eva Natasha & Alya Sarah), Petaling Jaya (Малайзия)

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Снимки на фестивала

Новини за фестивала

3 Май 2022

Гран При носители на Международния танцов конкурс „Златен танц“ са Детско-юношески танцов ансамбъл „Българче“ и Акканат Смагулова

Гран при в раздел „Индивидуални участници“ на Международния танцов конкурс „Златен танц“  е  Акканат Смагулова – Нур – Султан, Казахстан. Носител на престижното Гран при отличие в…
27 Април 2022

Дайте своя онлайн вот за изпълнителите във второто издание на Международния танцов конкурс „Златен танц“

Имате шанс да подкрепите с онлайн гласа си проводниците на танцовото изкуство, което докосва душата и радва очите ви. Второто издание на Международния танцов конкурс „Златен…
14 Април 2022

Остават по-малко от 10 дни, в които може да подадете заявката си за участие в онлайн изданието на Международния танцов конкурс “Златен танц”

До 23 април 2022 може да подадете заявката си за участие във второто издание на Международния танцов конкурс “Златен танц”.  Ритмичното виртуално приключение ще се проведе от 25 до 29…
Виж всички новини