II Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" - ONLINE
World Cup of Folklore™ - RFS - 150
 
Организатор:

Euro Folk Academy

Конкурсът се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк".

Със съдействието на:
Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF

Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF

Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма са валидни за класиране в Световната ранг листа по фолклор /World ranking list of folklore/ оценителна категория - International / World Cup of Folklore™ - RFS - 150.

Категории:
C) Групи за народни танци, автентичен фолклор (фолклорни танцови групи, ансамбли)

D) Групи за народни танци - модерна хореография (фолклорни танцови групи, ансамбли)

*i индивидуални изпълнители
*1 деца и младежи до 18 години /в детските и младежките групи могат да участват до 30 % от участниците от различна възраст/
*2 за участници над 18 години
 

Във Втория онлайн Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" имат право да участват индивидуални изпълнители, дуети, камерни формации, състави и ансамбли от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители от културни центрове, сдружения, читалища, клубове и др.

Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на танцьорите в опазването на танцовото национално богатство. Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на танцовото изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците.

Цели на конкурса:

- привличане вниманието на обществото към традиционната танцова култура;
- подкрепа на творческата и иновативната дейност в танцовото образование  и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на танцовото изкуство;
- даване на нов тласък за развитието на танцовите традиции на народите по света.

Предварителна програма:

05.10.2021 - 23.04.2022г. - приемане на заявки и видеозаписи
25.04.2022г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 28.04.2022г.
28.04.2022г. - заседание на журиращата комисия
29.04.2022г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване

Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 23.04.2022г.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • Участниците трябва да изпратят един видеоклип по електронната поща или линк за видео в YouTube или Google диск.
Номинации:
 1. Индивидуални изпълнители
 2. Камерни формации - до 8 участници включително
 3. Състави и ансамбли - 9 и повече участници
Възрастови групи:
Първа група: до 18 г. включително;

Втора група: над 18 г. без възрастови ограничения.

Тематика:
 1. Автентичени хора̀ и танци. Препоръчва се изпълнението им да бъде върху автентична мелодия или песен.
 2. Фолклорни танци с хореография на съвременни автори и класици.
Програмни изисквания към участниците:
Солисти - 1 изпълнение от 2 до 6 минути
Камерни формации, състави и ансамбли - 1 изпълнение от 3 до 10 минути
 
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 2 години.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Такса за участие:

 • Индивидуален ипълнител - 20 Евро
 • Камерни групи (до 8 участници включително) - 35 Евро на група
 • Състави и ансамбли (9 и повече участници) - 75 Евро на група
Допълнителна такса:

Персонална диплома да участие в Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" - 2 евро на участник /без солисти - солистите получават поименна диплома/.

Бонуси:
 • Оценките от участието в онлайн Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" ще бъдат валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ (https://waff.org/) без допълнителна такса.
 • Колективни и индивидуални членове на ЕАФФ за 2021/2022г. ще получат 20% отстъпка от таксата за участие. 
Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента 
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерии:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/
Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
 • Лауреат I степен (Златна диплома) - от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома) - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома) - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома) - до 90,00 точки

Награди:

Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.

- Препоръки да участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2022, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2022 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.

- Специални награди на журито за Авторски танц, Артистичност, Солист, Откритие, Приемственост между поколенията и други.  

Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл.

GRAND PRIX:

Индивидуален изпълнител или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.

Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.

Журито има право според резултатите от конкурса:
 1. Да не присъжда всички награди;
 2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
 3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.
Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 25.04.2022г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 28.04.2022г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота "Награда на зрителите".
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници "Евро фолк", както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение участващо в конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Таксите за участие се превеждат в срок до 22.04.2022г. чрез Банка или карта.
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Шампиони

Представителна група на Танцов състав при ДЮФА "Българче"

Велико Търново България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), GRAND PRIX, Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Akkanat Smagulova

Нур-Султан Казахстан

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), GRAND PRIX, Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

ПФА "Станимака"

Асеновград България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Ниво на сложност и техника на изпълнението", Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Фолклорна танцова група "МЕРАКЛИЙЧЕ"

Копаница България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

La Salle Dance Company - Folk

Cainta Филипини

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Представяне" (костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар), Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Средна група на Танцов състав при ДЮФА "Българче"

Велико Търново България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Танцов ансамбъл "Карнота"

Карнобат България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), награда на публиката, Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Сайдуллаева Мукаррамхон

Коканд Узбекистан

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Сценично поведение" (поведение, излъчване, артистичност), Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Фолклорен клуб "Тракийка"

Баня България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Folklore ensamble "Ratilėlis"

Kaunas Литва

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Sarswati Swar Sangam

Dharamshala Индия

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Dance Ensemble Lycée Jean Renoir

München Германия

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Галерия

Други издания

8 – 16 Април 2021 Online

Международен танцов конкурс "ЗЛАТЕН ТАНЦ" - ONLINE

Велико Търново България

Новини за фестивала

Виж всички