Минали шампионати

8.6
8.6
26 Април – 14 Май 2013

IV Национален шампионат по народни изкуства “Евро фолк 2013”

Велико Търново България
8.6
26 Април – 14 Май 2012

Национален шампионат по народни изкуства “Евро фолк 2012”

Велико Търново България
8.6
29 Април – 16 Май 2011

Национален шампионат по народни изкуства “Евро фолк 2011”

Велико Тырново България
8.6
30 Април – 17 Май 2010

Национален шампионат по народни изкуства “Евро фолк 2010”

Велико Търново България