Участник
Контактна информация
Изпълнение
Такса за участие
Индивидуален/дует 25.00€
ONLINE / Групи (до 5 участници) 35.00€
ONLINE / Групи (повече от 6 участници) ×  7.00€
Поименна диплома / за участниците в групите ×  2.00€

* Задължителни полета