Участник
Контактна информация
Изложение
Настаняване
От 22.04.2021
До 24.04.2021
Хотел Брой
Участие в KIN2020 20.00€

* Задължителни полета