Форумът ще се проведе при спазване на всички предпазни мерки, съобразени с изискванията на Министерството на здравеопазването.

Местоположение: Велико Търново

 

XXIV Старопланински събор “Балкан фолк 2021” се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и с лбезното съдействие на Община Велико Търново.

XXIV Старопланински събор “Балкан фолк 2021” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни градове и държави на Европа през цялата  2021 година и сa под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”.

В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Участници:

В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
 
Едновременно със Старопланински събор "Балкан фолк 2021" във Велико Търново се провежда Националният шампионат по фолклор "Euro Folk 2021". Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк" могат да се запишат за участие и в Националния шампионат по фолклор "Euro Folk 2021" като заплатят допълнително такса за участие по 7 лв. за участник. Индивидуалните изпълнители заплащат по 25 лева. Наградите на Националния шампионат по фолклор "Euro Folk" са описани в регламента на Шампионата.
Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк" могат да се запишат за участие и в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 като заплатят допълнително такса за участие по 150 лева за група. Индивидуалните изпълнители заплащат по 50 лева. Наградите на Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 са описани в регламента на Купата.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника. Най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 20 кабелни телевизии в България и по сателитните телевизии "Родина ТV" и "T.TV.I.", както и по Интернет телевизия "EuroFolkTV" . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма:

14 Май - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 22.00 часа
15 Май - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 22.00 часа
16 Май - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 22.00 часа
 
Предварителната програма може да претърпи изменение в зависимост от подадените заявки за участие.
 
Програма на ХXIV Старопланински събор “Балкан фолк 2021” можете да разгледате  - ТУК
Програма на ХXIII Старопланински събор “Балкан фолк 2019” можете да разгледате  - ТУК  -   Официален филм за 2019
Програма на ХXII Старопланински събор “Балкан фолк 2018” можете да разгледате   - ТУК  -   Официален филм за 2018
Програма на ХXI Старопланински събор “Балкан фолк 2017” можете да разгледате    - ТУК  -   Официален филм за 2017
Програма на ХX Старопланински събор “Балкан фолк 2016” можете да разгледате    - ТУК   -   Официален филм за 2016    
Програма на ХIX Старопланински събор “Балкан фолк 2015” можете да разгледате -   ТУК   -   Официален филм за 2015    
Програма на ХVIII Старопланински събор “Балкан фолк 2014” можете да разгледате - ТУК
Програма на ХVII Старопланински събор “Балкан фолк 2013” можете да разгледате -  ТУК
Програма на ХVI Старопланински събор “Балкан фолк 2012” можете да разгледате -   ТУК
Програма на  XV Старопланински събор “Балкан фолк 2011” можете да разгледате -   ТУК

Регистрация:

Регистрацията на участниците при пристигане във Велико Търново ще става в офиса в Центъра на Велико Търново, ул. "Цар Тодор Светослав" № 59  /до бившата "Проектантска организация", до Сцена "Летен театър"/

Методически указания:

за участие в Старопланински събор “Балкан фолк 2021”:

  1. Художествените ръководители на групи и колективи сами определят програмите си за участие. Препоръчваме времетраенето да не надминава 10 минути. За индивидуални участници до 5 минути.
  2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични и характерни за селището и района, от които са, което е от голямо значение за колорита и първообраза на фолклорния материал.
  3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите, реквизита и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на народните традиции.
  4. Специално ще бъдат наградени сполучливите опити за индивидуални изпълнения на песни и хумористични сценки. Има награди и за авторски песни в традиционните жанрове.
  5. В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
  6. Такса правоучастие – 4 левa за 1 минута на сцената.
  7. Всеки колектив може да се запише за участие в Националния шампионат по фолклор "Euro Folk 2021" срещу допълнителна такса 7 лева за участник.
  8. Всеки колектив може да се запише за участие в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 срещу допълнителна такса 150 лева за колектив.

Основният критерий е изпълнителското майсторство.

Награди:

На участниците се връчват предметни награди, грамоти и почетни знаци, дипломи за лауреати, открития, за съществен принос при съхранение и популяризиране на традиционните български народни изкуства.

Наградите на Националния шампионат по фолклор "Euro Folk 2021" са описани в регламента на Шампионата в този сайт.

Наградите на Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 са описани в регламента в този сайт.

Общи условия:

Банковите преводи се извършват по сметката на Euro Folk Academy Ltd.:
Всички банкови такси са за сметка на изпращащата страна.
Фактурите се получават от офиса в центъра на Велико Търново ул. "Цар Тодор Светослав" № 59
 
Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Попълнените и изпратени заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.

Снимки на фестивала


Новини за фестивала


6 Юли 2022

Предстояща премиера на филма за XXV Старопланински събор „Балкан фолк 2022“

Предстои премиерата на документално-музикалния филм за XXV Старопланински събор „Балкан фолк 2022“, XII Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2022“  и VII Световна…
19 Май 2022

Представителен танцов състав „Хемус“ зае първо място в XII Български национален шампионат по фолклор, а Гран при в Световна купа по фолклор Велико Търново – МТС към ФА „Родолюбие-Кюстендил“

Равносметката от ХXV-ия Старопланински събор „Балкан фолк” и провежданите едновременно с него XII-ти Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк” и Седмото издание на Световната…
13 Май 2022

Вече четвърт век Старопланински събор „Балкан фолк“ представя многообразието на традиционните културни ценности

Над 1500 участници ще се изявят на сцената на  XXV Старопланински събор „Балкан фолк“ Вече четвърт век Велико Търново е домакин на Старопланински събор „Балкан фолк“, който през тази…
Виж всички новини