Форумът ще се проведе при спазване на всички предпазни мерки, съобразени с изискванията на Министерството на здравеопазването.

Местоположение: Велико Търново

 

XXIV Старопланински събор “Балкан фолк 2021” се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и с лбезното съдействие на Община Велико Търново.

XXIV Старопланински събор “Балкан фолк 2021” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни градове и държави на Европа през цялата  2021 година и сa под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”.

В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Участници:

В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
 
Едновременно със Старопланински събор "Балкан фолк 2021" във Велико Търново се провежда Националният шампионат по фолклор "Euro Folk 2021". Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк" могат да се запишат за участие и в Националния шампионат по фолклор "Euro Folk 2021" като заплатят допълнително такса за участие по 7 лв. за участник. Индивидуалните изпълнители заплащат по 25 лева. Наградите на Националния шампионат по фолклор "Euro Folk" са описани в регламента на Шампионата.
Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк" могат да се запишат за участие и в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 като заплатят допълнително такса за участие по 150 лева за група. Индивидуалните изпълнители заплащат по 50 лева. Наградите на Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 са описани в регламента на Купата.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника. Най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 20 кабелни телевизии в България и по сателитните телевизии "Родина ТV" и "T.TV.I.", както и по Интернет телевизия "EuroFolkTV" . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма:

14 Май - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 22.00 часа
15 Май - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 22.00 часа
16 Май - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 22.00 часа
 
Предварителната програма може да претърпи изменение в зависимост от подадените заявки за участие.
 
Програма на ХXIV Старопланински събор “Балкан фолк 2021” можете да разгледате  - ТУК
Програма на ХXIII Старопланински събор “Балкан фолк 2019” можете да разгледате  - ТУК  -   Официален филм за 2019
Програма на ХXII Старопланински събор “Балкан фолк 2018” можете да разгледате   - ТУК  -   Официален филм за 2018
Програма на ХXI Старопланински събор “Балкан фолк 2017” можете да разгледате    - ТУК  -   Официален филм за 2017
Програма на ХX Старопланински събор “Балкан фолк 2016” можете да разгледате    - ТУК   -   Официален филм за 2016    
Програма на ХIX Старопланински събор “Балкан фолк 2015” можете да разгледате -   ТУК   -   Официален филм за 2015    
Програма на ХVIII Старопланински събор “Балкан фолк 2014” можете да разгледате - ТУК
Програма на ХVII Старопланински събор “Балкан фолк 2013” можете да разгледате -  ТУК
Програма на ХVI Старопланински събор “Балкан фолк 2012” можете да разгледате -   ТУК
Програма на  XV Старопланински събор “Балкан фолк 2011” можете да разгледате -   ТУК

Регистрация:

Регистрацията на участниците при пристигане във Велико Търново ще става в офиса в Центъра на Велико Търново, ул. "Цар Тодор Светослав" № 59  /до бившата "Проектантска организация", до Сцена "Летен театър"/

Методически указания:

за участие в Старопланински събор “Балкан фолк 2021”:

  1. Художествените ръководители на групи и колективи сами определят програмите си за участие. Препоръчваме времетраенето да не надминава 10 минути. За индивидуални участници до 5 минути.
  2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични и характерни за селището и района, от които са, което е от голямо значение за колорита и първообраза на фолклорния материал.
  3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите, реквизита и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на народните традиции.
  4. Специално ще бъдат наградени сполучливите опити за индивидуални изпълнения на песни и хумористични сценки. Има награди и за авторски песни в традиционните жанрове.
  5. В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
  6. Такса правоучастие – 4 левa за 1 минута на сцената.
  7. Всеки колектив може да се запише за участие в Националния шампионат по фолклор "Euro Folk 2021" срещу допълнителна такса 7 лева за участник.
  8. Всеки колектив може да се запише за участие в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 срещу допълнителна такса 150 лева за колектив.

Основният критерий е изпълнителското майсторство.

Награди:

На участниците се връчват предметни награди, грамоти и почетни знаци, дипломи за лауреати, открития, за съществен принос при съхранение и популяризиране на традиционните български народни изкуства.

Наградите на Националния шампионат по фолклор "Euro Folk 2021" са описани в регламента на Шампионата в този сайт.

Наградите на Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 са описани в регламента в този сайт.

Общи условия:

Банковите преводи се извършват по сметката на Euro Folk Academy Ltd.:
Всички банкови такси са за сметка на изпращащата страна.
Фактурите се получават от офиса в центъра на Велико Търново ул. "Цар Тодор Светослав" № 59
 
Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Попълнените и изпратени заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.

Снимки на фестивала


Новини за фестивала


7 Януари 2023

Промо видеоклип загатва какво ще изживеят участниците в XXVI Старопланински събор „Балкан фолк“ и съпътстващите го през 2023 форуми

45 секунди с вълнуващи кадри от предходни издания, полезна информация за предстоящо провеждане и наниз от уловени емоции загатват какво ще изживеят участниците в XXVI Старопланински събор…
20 Ноември 2022

Подайте заявката си за участие в Двадесет и шестото издание на Старопланински събор „Балкан фолк” 2023

Двадесет и шестото издание на Старопланински събор „Балкан фолк” приветства изпълнители да се превърнат в част от впечатляващата му традиционна програма. Форумът ще се проведе в град Велико…
6 Юли 2022

Предстояща премиера на филма за XXV Старопланински събор „Балкан фолк 2022“

Предстои премиерата на документално-музикалния филм за XXV Старопланински събор „Балкан фолк 2022“, XII Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2022“  и VII Световна…
Виж всички новини