Международният младежки фестивал на изкуствата (IYFA) „Muzite“ („The Muses“) е много жанров младежки фестивал и конкурс на различни форми на изкуства: танц, музика, театър, изобразително и приложно изкуство и фотография, нестандартни форми, художествена литература и кино. Фестивалът е домакин на близо 2000 участници от 25-и страни и е едно от най-големите младежки събития в Източна Европа.
Организира от Сдружение „Музите” в партньорство с Община Созопол и се провежда ежегодно от 5 до 15 юли в град Созопол, България.

Сесии и изкуства:

Провежда всяка година  от 5 до 15 юли  в град Созопол в две сесии:
-  I сесия от 5 до 10 юли. През първата сесия  се провеждат конкурсите в раздели "Танцово изкуство", „Нестандартни форми"; „Художествена Литература“ .
- II сесия от 10 до 15 юли. През втората сесия се провеждат конкурсите в раздели „Музикално изкуство“ „Изобразително, приложно и фото изкуство", „Театрално изкуство“. и Кино“.
Кой е поканен да участва:
 • Ансамбли и солисти от училищата по изкуства, академии, училища, студия, културни центрове, деца и младежи от 5 до 35 години в конкурсна и неконкурсна програма.
 • Възрастни над 35 години са поканени да участват като специални гости.
 • Няма ограничения за броя на изпълняващите ансамбли и броя на участниците.
 • Всички могат да участват в конкурсната и извънконкурсната програма колективи и отделни изпълнители могат да вземат участие и в извънконкурсната програма
 • Входа за публиката е свободен
 Пристигане и отпътуване:
 • Пристигане на участниците във първа  сесия – 5 юли; отпътуване - 10 юли.
 • Пристигане на участниците във втора сесия – 10 юли; отпътуване - 15 юли.
Участниците могат да се включат по желание и в двете сесии.
Удължаването на престоя на участниците е възможно само преди началото и след края на фестивала!!!

Правила за участие:

 • За да се регистрирате за участие, моля, попълнете всички данни на регистрационния формуляр.
 • Всички кандидати са длъжни да внесат депозит в размер на 30% (тридесет процента) от общата сума. В случай на анулиране на заявлението преди крайния срок, 30% депозит не се възстановява
 • Моля, запознайте се с цените преди да обработите плащането
 • Вашата кандидатура ще бъде разгледана и потвърдена по имейл след като заявлението и плащанията са получени.
 • Останалата такса за участие трябва да се заплати не по-късно от 30 календарни дни преди началото на фестивала, т.е. не по-късно от 31 май

Участниците във фестивала се представят в следните възрастови групи:

 • Първа възрастова категория: От 5 до 12 годишна възраст.
 • Втора възрастова категория: От 13 до 18 годишна възраст.
 • Трета възрастова категория: От 19 до 35 годишна възраст.
 • Четвърта възрастова категория: От 35 годишна възраст
Във всеки колектив от дадена възрастова група се допуска наличието на 30 % участници от по-старша или по-младша възрастова група.

График, репетиции и правила на изпълнение:

 • Състезателната програма ще бъде определена от организаторите въз основа на получените заявки.
 • Редът на изпълненията в конкурса зависи от възрастта на участниците (от младши до старши възрастови групи) и от формата на изкуството
 • Програмата се обявява по време на репетициите за съответния ден
 • Всеки солист има до 1 минута за техническа репетиция, групите имат до 3 минути, а ансамблите (над 30 души) имат до 5 минути.
 • Репетицията включва прохождане на сцена и бърза проверка на звука и светлината.
 • Реда на  репетициите следва реда на програмата и промени не се допускат.
 • Всеки екип и отделен артист участва с различна програма. Едно и също изпълнение не е разрешено в две програми
 •  Всеки отбор и солист участват с две изпълнения в състезанието и с едно изпълнение в концерт на заключителната сесия (само лауреати), които предварително са посочени във формуляра за кандидатстване.
 • Участниците се включват в парада, екскурзиите, уъркшопите  и други мероприятия
Саундтрак и музика:
Участниците са длъжни да представят на организаторите ЗАЕДНО с приложението музиката или аудиозаписите за тяхното изпълнение. Разрешени аудио формати: MP3 или WAV. Аудио файловете ТРЯБВА да бъдат наречени както следва
Име на участника:_Name of The Track_Duration.MP3
Име на участника: _Name of The Track_Duration.WAV
Име на участника: _3_45.WAV
 
Текстовете за отпечатване на дипломите, сертификатите и благодарствените писма се подготвят предварително в съответствие с информацията, предоставена във формуляра за кандидатстване. В случай на правописни грешки в предоставената им информация, организаторите не носят отговорност за грешките, които могат да възникнат.
Организационни и технически срещи с писателя, режисьор, концертни ръководители, технически екип (звук, осветление и специални ефекти), ръководители на екипи и отделни участници се провеждат всеки ден.
Организаторите на фестивала препоръчват творчески формации и солисти да научат текста, музиката и хореографията на химна на Фестивала на музите и да носят националния флаг на своята страна.
Ръководителите на групите са изцяло отговорни за своите екипи, костюми и вещи.
ВАЖНО:  За участието си във Фестивала участниците трябва да имат подготвени следните варианти на програми:
-  участия в конкурсна програма: две програми за участие в конкурсите с продължителност съгласно Статут на фестивала;
-  участия в извънконкурсна програма: концертна програма (блок-програма или с паузи за смяна на костюми) съгласно Статут на фестивала;
-  дефилета по централните улици на град Созопол. Групите носят националния флаг на своята държава и флаг на колектива (ако има такъв): фрагменти за дефилета до 3 минути.
-  тържествените Гала концерти при закриването на сесиите на фестивала: една програма за закриване до 5 минути за колективи и 3 минути за камерни и солови изпълнители;
- съвместни мероприятия между колективите на различните страни (обмяна на опит, състезания, игри, дискотеки).
Внимание: Изпълнения, които включват обиден или непочтителен език или жест, няма да бъдат толерирани Насилието и / или престъплението от всякакъв вид е строго забранено

Програма:

05.07. Петък
07:00 - 14:00 ч. Пл. „Черно море“. Посрещане и настаняване на участниците в първа сесия.
14:00 – 16:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Регистриране на участниците. Организационна и техническа среща.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция в раздел „Танцово изкуство“, категория „Съвременни танци“ и „Улични танци“  – всички възрастови групи.
19:30 - 20:00 ч. Дефиле на участниците по маршрут: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. Одеса, ул. Ропотамо, площад „Черно море“, ул. Републиканска, Летен театър „Аполония“.
20:00 - 20:30 ч. Летен театър „Аполония“. Церемония по откриване на ХVIII Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“.

20:30 - 23:30 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Танцово изкуство“, категории „Съвременни танци“ и „Улични танци“  – всички възрастови групи.

06.07. Събота
09:00 - 14:00 ч. Екскурзии по заявка – разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк и други.
15:00 - 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Конкурс художествена литература – всички възрастови групи.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция в раздел „Танцово изкуство“, категории „Народни танци“ и „Характерни танци“  – всички възрастови групи.

18:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Танцово изкуство“, категории „Народни танци“ и „Характерни танци“ – всички възрастови групи.

07.07. Неделя
09:00 - 14:00 ч. Екскурзии по заявка – разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк и други.
09:00 - 12:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Репетиция в раздел Танцово изкуство, категория „Танцов театър“.
14:00 - 20:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Конкурсна програма раздел Танцово изкуство, категория „Танцов театър“.
14:00 - 20:00 ч. Художествена галерия. Актова зала. Пленер художествена литература – всички възрастови групи.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция в  раздел „Танцово изкуство“, категории „Класически танци“ и „Спортни (бални) танци“  – всички възрастови групи.

18:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Танцово изкуство“, категории „Класически танци“ и „Спортни (бални) танци“  – всички възрастови групи.

08.07. Понеделник
09:00 - 14:00 ч. Екскурзии по заявка – разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк и други.
09:00 - 12:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Репетиция в раздел Танцово изкуство, категория „Танцов театър“.
14:00 - 19:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Конкурсна програма в раздел „Танцово изкуство, категория „Танцов театър“.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция в раздел „Танцово изкуство“, категория „Акробатичен рокендрол“ и раздел „Нестандартни форми“.
18:00 - 22:30 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Танцово изкуство“, категория „Акробатичен рокендрол“ и раздел „Нестандартни форми“.

22:30 - 23:30 ч. Летен театър „Аполония“. Извънконкурсна програма - всички възрастови групи.

09.07. Вторник
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция за гала концерт на лауреатите и закриване на първа сесия.
16:00 - 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Среща на журито с ръководителите на групи.

18:00 - 23:30 ч. Летен театър „Аполония“. Връчване на награди и подаръци от организатори и партньори в раздели: „Танцово изкуство“, „Нестандартни форми“ и „Художествена литература“. Гала–концерт на лауреатите от първа сесия.

10.07. Сряда
07:00 - 14:00 ч. Пл. „Черно море“. Посрещане и настаняване на участниците във втора сесия.
14:00 - 16:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Регистриране на участниците. Организационна и техническа среща.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция в раздел „Музикално изкуство“, категория „Оркестри “ – класически - всички възрастови групи.
18:00 - 19:00 ч. Читалище „Отец Паисий“. Фоайе театрална зала. Откриване на изложба на Изпълнителна агенция за българите в чужбина “България в моите мечти” и на участниците в раздел „Изобразително, приложно и фото изкуство“.
19:30 - 20:00 ч. Дефиле на участниците по маршрут: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. Одеса, ул. Ропотамо, площад „Черно море“, ул. Републиканска, Летен театър „Аполония“.
20:00 - 20:30 ч. Летен театър „Аполония“. Откриване на втора сесия на ХVIII Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“.

20:30 - 23:30 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Музикално изкуство“, категория „Оркестри“ – класически -  всички възрастови групи.

11.07. Четвъртък
09:00 - 14:00 ч. Екскурзии по заявка – разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк и други.
09:00 - 12:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Репетиция за участниците в раздел „Театър“.
10:00 - 14:00 ч.  Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Световна купа по фолклор - Созопол 2024 Регистриране на участниците.
14:00 - 15:00 ч.  Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Настаняване на участниците.
15:00 - 18:00 ч. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Екскурзии по заявка - разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк
12:30 - 21:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Конкурсна програма в раздел „Театър“. (Среща на журито с групата след всеки спектакъл)
18:00 - 20:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Програма в раздел  „Кино“.
14:00 - 18:00 ч. Художествена галерия. Актова зала. Репетиция в раздел „Музикално изкуство“, категории „Класически музикални инструменти“ и „Класическо пеене“ (в зала) – всички възрастови групи.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция в Извънконкурсна програма всички възрастови групи.
18:00 - 22:00 ч. Художествена галерия. Актова зала. Конкурсна програма в раздел „Музикално изкуство“, категории „Класически музикални инструменти“ и „Класическо пеене“ (в зала) – всички възрастови групи.

18:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Извънконкурсна програма - всички  възрастови групи.

12.07. Петък
09:00 - 14:00 ч. Екскурзии по заявка – разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк и други.
09:00 - 12:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Репетиция за участниците в раздел „Театър“.
14:00 - 20:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Конкурсна програма в раздел „Театър“.(Среща на журито с групата след всеки спектакъл)
14:00 - 20:00 ч. Художествена галерия. Актова зала. Пленер за художници.
15:00 - 16:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Организационна и техническа среща.
16:00 - 17:00 ч. Летен театър „Аполония“. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Саундчек фолклорни ансамбли, фолклорни танцови групи и клубове.
17:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Саундчек  за  участниците в раздел „Музикално изкуство“,категории „Забавна песен“, „Народна песен“ и „Поп, рок и джаз музика“ – групи и солисти,  първа и втора възрастови групи.
18:00 - 20:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Музикално изкуство“, категории „Забавна песен“, „Народна песен“ и „Поп, рок и джаз музика“ – групи и солисти -  първа и втора възрастови групи.

20:00 - 23:30 ч. Летен театър „Аполония‘‘. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Конкурсна програма фолклорни ансамбли, фолклорни танцови групи и клубове.

13.07. Събота
09:00 - 14:00 ч. Екскурзии по заявка – разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк и други.
09:00 - 12:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Репетиция в раздел „Театър“.
14:00 - 21:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Конкурсна програма в раздел „Театър“. (Среща на журито със групата след всеки спектакъл)
14:00 - 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Програма раздел „Кино“.
16:00 - 17:00 ч. Летен театър „Аполония‘‘. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Саундчек духови и фолклорни оркестри и групи, фолклорни танцови групи и клубове.
17:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Саундчек  за  участниците в раздел „Музикално изкуство“,категории „Забавна песен“, „Народна песен“ и „Поп, рок и джаз музика“ – групи и солисти,  трета и четвърта възрастови групи.
18:00 - 20:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Музикално изкуство“,категории „Забавна песен“, „Народна песен“ и „Поп, рок и джаз музика“ – групи и солисти,  трета и четвърта възрастови групи.

20:00 - 23:30 ч. Летен театър „Аполония‘‘. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Конкурсна програма духови и фолклорни оркестри и групи, фолклорни танцови групи и клубове.

14.07. Неделя
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция за гала концерт на лауреатите във втора сесия на фестивала.
16:00 - 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Среща на журито с ръководителите на групи.
18:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“.Връчване на награди и подаръци от организатори и партньори  в раздели: „Театър“, „Музикално изкуство“, "Кино" и „Изобразително, приложно и фото изкуство“. Гала – концерт на лауреатите във втора сесия.
16:00 – 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Саунчек фолклорни певчески групи и групи за стари градски песни.
18:00 - 23:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, театрална зала.  Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Конкурсна програма фолклорни певчески групи и групи за стари градски песни.
16:00 – 18:00 ч. Художествена галерия, Актова зала. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Саундчек хорове, индивидуални изпълнители и дуети.

18:00 - 23:00 ч. Художествена галерия, Актова зала.Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Конкурсна програма хорове, индивидуални изпълнители и дуети.

15.07. Понеделник
07:00 - 12:00 ч. Площад „Черно море“. Отпътуване на участниците във втора сесия на фестивал Музите.
09:00 - 16:00 ч. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Екскурзии по заявка - разходка с кораб, Замък Равадиново, Аквапарк и други, морска баня на плажа.
16:00 – 18:00 ч. Летен театър „Аполония‘‘.Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Саундчек.
18:00 - 21:00 ч. Летен театър „Аполония‘‘. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Концерт на лауреатите.

21:00 - 22:00 ч. Летен театър „Аполония‘‘. Световна купа по фолклор - Созопол 2024. Закриване на шампионата и награждаване.

16.07. Вторник
07:00 - 12:00 ч. Отпътуване на участниците в Световна купа по фолклор - Созопол 2024.

Настаняване и цени:

Къщи за гости + хранене
 • 340 BGN за 6 дни / 5 нощувки на човек (5-10 юли) * (10-15 юли) *
 • 635 BGN за 11 дни / 10 нощувки на човек (5-15 юли) *
Опция без включно хранене:
210 BGN къща за гости без включено хранене за 6 дни / 5 нощувки на човек (5-10 юли) * (10-15 юли) *
405 BGN къща за гости без включена храна за 11 дни / 10 нощувки на човек (5-15 юли) *
 
2 ** Хотели + хранене
 • 395 BGN за 6 дни / 5 нощувки на човек (5-10 юли) * (10-15 юли) *
 • 750 BGN за 11 дни / 10 нощувки на човек (5-15 юли) *
Опция без включно хранене:
265 BGN 2 ** хотел без включено хранене за 6 дни / 5 нощувки на човек (5-10 юли) * (10-15 юли) *
505 BGN 2 ** хотел без включена храна за 11 дни / 10 нощувки на човек (5-15 юли) *
 
3 *** Хотели + хранене
 • 455 BGN за 6 дни / 5 нощувки на човек (5-10 юли) * (10-15 юли) *
 • 885 BGN за 11 дни / 10 нощувки на човек (5-15 юли) *
Опция без включно хранене:
325 BGN *** хотел без включено хранене за 6 дни / 5 нощувки на човек (5-10 юли) * (10-15 юли) *
635 BGN  *** хотел без включена храна за 11 дни / 10 нощувки на човек (5-15 юли) *
Цената не включва такса за участие. Таксата за участие се заплаща отделно.
 
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
 • 70 лева – индивидуално участие
 • 60 лева – дует и трио, за всеки участник
 • 50 лева – група, за всеки участник
Условия:
 • Таксата е валидна за участие в един раздел и една категория изкуство в конкурсна или извънконкурсна програма за всяка възрастова група.
 • Участието в други раздели и категории изкуства се заплаща 50% от посочените по-горе такси за втора номинация, за всяка следваща номинация – 30%
 • Такса фестивално участие не включва нощувки и храна и се заплаща еднократно от всеки участник.
 • Групи над 40 човека ползват отстъпка 10% от таксата за участие.

Цената включва:

 • Настаняване в къщи за гости и хотели 2** и 3 *** в стаи с 2, 3 и 4 легла , студиа и апартаменти в гр. Созопол (възможно е настаняване в Приморско, Китен и Слънчев бряг по желание);
 • 5 или 10 полупансиона (нощувка, закуска, вечеря);
 • Двукратно хранене (закуска и вечеря) в ресторант 2* или 3*.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Цената е пакетна и важи за всички членове на делегацията (участници, ръководители, родители, фенове).
Публикуваните на сайта къщи за гости и хотели не включва всички предлагани от туроператора места за настаняване в посочените населени места.
Изборът на хотели се определя от реда на записване и капацитета на хотелите.
Настаняването в хотели, които разполагат с ресторант, е със задължително хранене.
Минимален брой – две нощувки. За две, три и четири нощувки цените се договарят допълнително.
Удължаването на престоя на участниците е възможно само преди началото и след края на фестивала! Цените за удължаване на престоя се договарят допълнително.
При настаняване в  единична стая или в самостоятелна двойна стая, цените се договарят отделно.
Предлагаме и настаняване в хотели клас 4*, 5* звезди.
За допълнителна информация относно настаняване и цени, моля свържете се с организаторите.
ерпване на местата в хотелите, условията за участие на желаещите да участват във фестивала се уговарят допълнително.
 
РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ:
Регистрацията се прави по следния начин:
 • Във формата за Онлайн регистрация или формуляра за участие във формат Microsoft Office Word (файл *.doc) попълнете количеството и вида на туристическите услуги, които желаете да ползвате.
 • Одобрените групи заплащат авансово 10% като гаранционна такса, която се приспада при окончателното плащане.
 • На следващ етап се заплаща 20% за резервация на настаняване.
 • Остатък от плащането 70% се заплаща не по-късно от 1 месец преди началото на фестивала по банков път или при пристигане с разрешение на организаторите.
При отказ от участие или пристигане на по-малък брой участници от първоначално заявените, депозита не се възстановява или приспада.
Забележка: След крайния срок за подаване на заявка за участие 30 май 2024, както и след изчерпване на местата в хотелите, условията с желаещите да участват във фестивала се уговарят допълнително.
Допълнителните дни за престой в хотела (преди 05.07. и след 15.07. се договарят допълнително в зависимост от заявената услуга и категория хотел) но Задължително се заявяват предварително
Отстъпки:
Ранна регистрация: При подаване на заявка за участие и плащане на депозит всеки участник получава отстъпка от цената на туристическите услуги – 15% отстъпка  до 28 февруари 2024 г. и 10% отстъпка  до 30  март 2024 г.
Групова регистрация
 • При група от 20 човека 21-ият се приема безплатно.
 • Деца до 2-годишна възраст се приемат безплатно
 • Деца до 6-годишна възраст се приемат с 30 % отстъпка
Други плащания, не включени в пакетните цени:
 • 20 лева на човек трансфер Бургас-Созопол -Бургас (при група минимум 20 човека)
 • 60 лева на човек трансфер София – Созопол – София (при група минимум 50 човека)
 • 15 лева на ден (доплащане за обяд) (при група минимум 15 човека)
Условия за престой:
Пристигане на участниците в първа сесия – 5 юли; отпътуване – 10 юли. Пристигане на участниците във втора сесия – 10 юли; отпътуване – 15 юли. Участниците могат да се включат по желание и в двете сесии.
Настаняване на гостите се извършва в зависимост от пристигането, но не по-рано от 14:00 ч. на същия ден, а освобождаването до 12:00 ч. в деня на отпътуването. Всички ключове трябва да бъдат върнати на рецепцията на хотела до времето за напускане.
Гостите обитават стаите в хотела по време на целия престой и се задължават да заплатят за допълнителните гости, в случай, че бъдат установени такива. Настаняване и ползване на общи части по начин, който пречи или обижда другите гости/живущи ще бъде причина за прекратяване на престоя.
Всички щети и повреди на имуществото на хотела по време на престоя се заплащат преди напускане.
Гостуващите колективи, които пристигат със собствен транспорт могат да паркират своя автобус или друго превозно средство на охраняем или неохраняем паркинг за своя сметка.
Всички ръководители и участници се застраховат предварително и за своя сметка за периода на пътуването и участието във фестивала.
 

Участие в Световна купа по фолклор - Созопол се заявява отделно. Условията за участие и Заявка за участие може да намерите ТУК.

Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното плащане.

Галерия

Подобни фестивали