V-ият Международен фестивал-конкурс “Wonderland 2019“ и VII-ият Световен конкурс за народни танци «New Life 2019» се провеждат с подкрепата на компанията “TEAM TRAVEL”, организацията «KVALI NATELI XXI», ръководството на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF и община Батуми. Няма съмнение, че V-ият Международен фестивал-конкурс “Wonderland 2019“ и VII-ият Световен конкурс за народни танци «New Life 2019» ще преминат в задушевна и приятелска атмосфера. Хайде заедно да осъществим главната цел на конкурса – сътрудничеството между колективите в сферата на изкуството и популяризацията на техните титанични постижения. Нека подкрепим не само различните кътчета на Грузия, но и други страни по света, да развием и представим на публиката редки образци на изкуството.

Добре дошли в Грузия

Грузия е «страната на свети Георги», опиянена от слънцето, пълна със светлина, танцуваща, пееща, горда, любяща и влюбена... Грузия! Приветстваме те, страна на елегантността и тъгата... Страна на природната артистичност и вечния празник, огнения темперамент, топлината, силните емоции, ненадминатото гостоприемство и незабравимите впечатления. Страната е известна със своето гостоприемство: «Гостът е посланик на Бога» гласи грузинска пословица. Векове наред грузинският народ изгражда традициите си на гостоприемство. От поколение на поколение се предават любовта и безграничното уважение към госта, предаността към задълженията на стопанина, към традиционната трапеза. В грузинската народна поезия гостоприемството се цени повече отколкото храбростта, смелостта и умението да се владее оръжие. Грузинският фолклор идеализира радушния и щедър стопанин и порицава стиснатия. Това е страна, която кара всеки, който дори веднъж я е посетил, да се влюби в нея!

Регионът Аджария

Аджария е едно от най-популярните и прекрасни кътчета в Грузия. Расположена е в юго-западна Грузия на брега на Черно море. Като автономна република тя притежава свои флаг и герб. На юг граничи с Турция. Точно от Аджария през I век в Грузия започнало да се разпространява христианството, което през IV век е обявено за държавна религия. Тук са проповядвали апостолите Андрей Първозвани и Симон Кананит. Според някои източници в Аджария, и по-точно в крепостта Гонио-Апсарос, е погребан и апостол Матей. Крепостта Гонио-Апсарос е свързана и с известния мит за Аргонавтите – точно тук Ясон и Аргонавтите пристигнали да търсят златното руно. Административен център на региона е град Батуми, наречен още "перлата на Черно море". През втората половина на XX век градът е застроен от европейски архитекти и днес е известен с много архитектурни нововъведения. За туристите особено привлекателна е природата на Аджария – съвкупност от различни климатични зони и съхранила своя първоначален вид.

Град Кобулети

Климатичният курорт Кобулети се намира на брега на Черно море на северозапад от Батуми, надморската му височина е 5 метра. Основна негова забележителност е известния плаж, покрит с чакъл. Климатът е субтропичен, лятото е горещо. Сезонът за къпане в морето започва през май и завършва през октомври. Кобулети е известен с една от най-дългите крайбрежни улици на Черно море, на която са разположени хотели с различни нива на обслужване и плажове. Повечето плажове в Кобулети са покрити с пясък или чакъл.

Град Батуми

Град Батуми е една от най-популярните туристически дестинации на черноморието. Старата и модерната архитектура, пристанището, ботаническата градина и крайморския булевард, колоритните площади и улички, голямото разнообразие на ресторанти и хотели на известни брандове правят града лице на съвременна Грузия. Трябва да се отбележи, че през 2012 година американската академия по гостоприемство избра Батуми за най-добра туристическа дестинация на годината. В края на XX век за създаването на съвременния му облик работят чуждестранни европейски архитекти. Развитието на Батуми е тясно свързано със световното икономическо и индустриално развитие: именно през този период в Батуми започват своята търговска дейност известните братя Нобел и семейство Ротшилд.

Слънчева Грузия с любов Ви очаква!

Нека талантите Ви да покорят Грузия, а чудесата на Грузия да покорят Вас!

Цели и задачи на фестивала-конкурс:

 • Културен обмен между Грузия и останалите страни по света;
 • Създаване на допълнителни условия за синтез между различните видове изкуство: литература, музика, хореография, вокал, изобразително изкуство и други, в рамките на програмата на фестивала-конкурс;
 • Популяризация на културата, идеите на хуманизма и приемствеността между поколенията чрез всестранно творческо развитие на личността;
 • Единство, съхраняване и развитие на националните култури, формиране атмосфера на уважение към историческото наследство и културните ценности на страните по света чрез творчески процес;
 • Привличане на водещи дейци на културата и изкуството за сътрудничество с творческите колективи;
 • Повишаване на професионалното ниво и квалификацията на ръководителите на творческите колективи;
 • Обмяна на опит и постижения в областта на театралното изкуство между представители на различни театрални школи и национални традиции;
 • Създаване на среда и условия за творческо общуване, установяване на творчески контакти и развитие на приятелски отношения между колективите и между техните ръководители;
 • Възпитаване на художествен вкус и приобщаване на младите изпълнители към най-добрите образци на културата и изкуството;
 • Откриване на талантливи и надарени младежи и подпомагане тяхното творческо развитие;
 • Стимулиране развитието на детското, младежкото и възрастното творчество;
 • Създаване атмосфера на творчески празник.

Условия за участие, номинации на фестивала:

В конкурса могат да участват колективи, малки форми (от двама или трима участници) и индивидуални изпълнители на възраст от 5 години нагоре. Номинациите на фестивала са: вокал, хореография, инструментален жанр, театър, театър на модата, пантомима, фотография, изобразително изкуство. Колективите могат да бъдат детски, младежки и колективи на възрастни от всички жанрове и направления. Участниците могат да бъдат от Грузия и от други страни по света. Възрастта и количеството участници са неограничени.

I. Вокал – класически, народен, естраден, джаз, академичен,  рок, рап, соул, мюзикъл.
 1. Соло;
 2. Дует, трио, квартет, квинтет;
 3. Хор.
II. Хореография – народна, етническа, естрадна, класически балет, бални танци, модерн, джаз, неоклассически танц, спортни  танци: techno, electro – bugi, street dance, hip-hop, break dance, disco, pop locking и др.
 1. Дует, трио, квартет, квинтет;
 2. Ансамбъл.
ІІІ. Инструментален жанр – народен, класически, джаз, ансамбли от ударни инструменти, ансамбли от китаристи, ансамбли от джазови изпълнители, камерни оркестри, симфонически оркестри, оркестри от акордеонисти и баянисти, ансамбли на народни инструменти.
 1. Соло;
 2. Дует, трио, квартет, квинтет;
 3. Ансамбъл.
IV. Теaтър и театър на модата, пантомима, фотография, изобразително изкуство.    

Възрастови категории:

 • Възрастова категория 5 – 10 години
 • Възрастова категория 11 – 15 години
 • Възрастова категория 16 – 19 години
 • Възрастова категория 19 – 24 години        
 • Възрастова категория 24 години и повече.

Журито дава оценки по следните критерии:

 • Изпълнителско майсторство
 • Техника на изпълнение на движенията
 • Композиция на изпълнението
 • Сценичност / пластика, костюми, реквизит, култура на изпълнение
 • Сложност на репертоара
 • Съответствие на репертоара спрямо възможностите и възрастовата категория на изпълнителя
 • Избор и съответствие между музикалния и хореографския материал
 • Артистичност, разкриване на художествения образ
 • Степен на владеене на инструмента
 • Технически възможности на ансамбловото изпълнение
 • Художествена трактовка на музикалното произведение
 • Технически възможности на изполнителите
 • Художествено оформление на изпълнението, реквизит.

Програмата на фестивала-конкурс съдържа: конкурсни изпълнения по номинации, майсторски класове, развлекателна и обширна екскурзионна програма по най-интересните места в Грузия.

Желаещите да участват трябва да представят следващите материали:
 • Попълнен формуляр с подпис и печат;
 • Кратка история на групата, в какви фестивали е участвал и какви награди е получавал.
Организационни и технически изисквания към конкурсната програма:
 • Групите от инструменталния, вокалния и танцовия жанр трябва да предстят от 2 до 3 изпълнения с различен характер в една номинация с общо времетраене до 6 минути.
 • Записът на музикалното произведение на съпровода трябва да е с аудио-формат USB Flash Card или CD-R .
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Всеки колектив трябва да има запасен звукозапис на USB Flash Card. Носителят не трябва да съдържа други файлове, освен тези за конкурсната програма.
 • В номинацията вокал конкурсните произведения могат да се изпълняват само с «минусова» фонограма («беквокал» е допустим само в припева). В конкурсната програма не се допускат изпълнения на вокалисти с фонограма «плюс».
 • Фестивалът-конкурс се подготовя и провежда от оргкомитета. Конкурсната програма се определя предварително от оргкомитета и се провежда на блокове или поотделно.
 • Оргкомитетът си запазва правото да променя условията на конкурса.
 • В конкурса се прилага не съревнователният, а квалификационният принцип за оценка.
 • Всяко нарушение на регламента на конкурса води след себе си отнемане на точки от оценката на групата.
 • Решенията на журито не подлежат на оспорване.
 • Оргкомитетът не носи отговорност за оценките и за присъждането на звания на участниците от страна на журито!
 • Конкурсната програма се оценява от журито във всяка номинация с оглед на възрастта на изпълнителите, посочена в заявката.

Награди:

Абсолютният победител получава наградата “New Life 2019” – Grand Prix , Златна награда, медал и диплом за абсолютен победител на Световния конкурс за народни танци за 2019 година. Според резултатите от конкурса и награждаването по номинации с оглед на възрастовите категории се предвиждат следните отличия: номинации за званието носител на Гран-при, звания на лауреати и дипломанти I, II, III степен, участници във фестивала, специални дипломи и други. Количеството на дипломите не е ограничено и зависи само от нивото на представената от участниците в конкурса програма.

Жури

Конкурсът се оценява от двенадесетчленно  жури, в чийто състав влизат заслужени дейтци на културата и изкуството. След конкурса журито оценява и определя победителите.

P.S. Концертите ще се провеждат на сцената на Държавния музикален център в гр. Батуми, Грузия.
Организаторите си запазват правото да променят програмата на фестивала.

Предварителна програма:

Ден I - 26 юни

Прибстигане на летище в градовете Тбилиси, Батуми или Кутаиси. Тръгване от летището към хотела в Кобулети (пътят от Тбилиси до Кобулети е 5 часа, от Кутаиси до Кобулети е 2 часа, от Батуми до Кобулети е 1 час), пристигане в хотела. Вечеря в хотела.

Ден II - 27 юни

Закуска в хотела. 12:00 – конференция, среща на организаторите с ръководителите на групите и представяне подробната програма на фестивала. Обяд в хотела. След обяд – разглеждане на забележителностите, обиколка на гр. Батуми (Алфавит, Стария булевард, Пиацата, църквата Св. Николай, скулптурата «Медея»), нощен Батуми, танцуващият фонтан. Връщане в хотела, вечеря.

Ден III - 28 юни

Закуска в хотела. Откриване на фестивала в гр. Батуми, конкурсен ден. Обяд в хотела. Следобед – продължение на конкурса в гр. Батуми. Връщане в хотела, вечеря.

Ден IV - 29 юни

Закуска в хотела. След закуската продължение на конкурса в гр. Батуми. Обяд в хотела. Церемония по закриването (Гала-концерт) в гр. Батуми. Церемония по награждаването. Връщане в хотела, вечеря.

Ден V - 30 юни

Закуска в хотела. Свободно време, можем да организираме допълнителна екскурзия по ваше желание. Обяд в хотела. Свободно време. Връщане в хотела, вечеря.

Ден VI - 01 юли

Закуска в хотела. Напускане на хотела в 12:00 часа през деня и пътуване до летището.

Организаторите си запазват правото променят програмата на фестивала.

Такса за участие:

 • 240 Евро на човек - хотел 3***
 • 205 Евро на човек - хотел 2**

Таксата за участие включва:

 • Трансфер от летището до хотела и обратно.
 • Всички транспортни услуги: от хотела до концертната зала и обратно.
 • Транспорт - луксозен автобус или микробус.
 • Транспортно обслужване по време на екскурзията.
 • Организационна такса за основната номинация на групата.
 • Настаняване в хотел в Кобулети, 5 нощувки (3-х и 4-х местни стаи, хотел 2** или 3***).
 • На група от 20 човек и повече – една двуместна стая без допълнително заплащане.
 • Свободно място за ръководителя по схемата 20 + 1.
 • Хранене три пъти дневно - FB.
 • Обиколка на Батуми.
 • Дипломи за всички участници във фестивала.

Таксата за участие не включва:

 • Самолетни билети;
 • Допълнителни нощувки в хотела;
 • Допплащане за 2-местна стая – 10 $ (за хотели 3***) на човек на ден.
 • Допплащане за 1-местна стая – 20 $ (за хотели 3***) на човек на ден.
 • Допплащане за допълнителна нощувка в хотел 3***, до 14 години – 30 $, над 14 години – 35 $.
 • 2-местните и 1-местните стаи са по заявка от страна на групата.
 • Количеството на местата и ограничено;
 • Солистите доплащат организационна такса към основната стойност на програмата – 50 $.
 • «Малките форми» (до 5 човека включително) доплащат организационна такса към основната цена на програмата – 25 $ на човек;
 • Могат да се организират допълнителни екскурзии до Кутаиси, Горна Аджария, Боржоми и други места в Грузия по заявка от ваша страна.
 • По ваше желание можем да организираме грузинска вечер-трапеза с грузинско шоу, песни и танци.

P.S. Ако групите пристигат със собствен транспорт, организаторите на фестивала ще ги снабдят с гориво на място.

Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното заплащане.

До 20 май трябва да платите 30% от общата сума.
Останалите 60% можете да преведете до 15 юни или да заплатите в брой.Новини за фестивала


6 Август 2018

67 ансамбъла от 10 държави участваха на фестивала "New Life 2018"

От 28 юни до 3 юли 2018 г. на черноморското крайбрежие в Грузия, в град Батуми, се проведе 6-тият Световен фолклорен танцов конкурс "Нов живот 2018". Събитието беше организирано от…
1 Ноември 2017

67 групи с над 1500 участници от Грузия и още 9 държави сътвориха фестивала „Нов живот 2017“

От 28 юни до 3 юли 2017 г. на брега на Черно море в Грузия в градовете Кобулети и Батуми се проведе 5-ти Международен конкурс на народния танц „Нов живот 2017“. Събитието беше…
30 Юли 2016

Грандиозна фолклорно-танцова олимпиада се проведе в Грузия

От 28 юни до 3 юли 2016 г. по Черноморското крайбрежие на Грузия, в гр. Кобулети, се проведе IV Световна Фолклорно-танцова олимпиада „Нов живот 2016“. Събитието бе организирано от…
Виж всички новини