23 - 27 Април 2020
  Тбилиси      Грузия

Детски Танци Хорове / Песни Автентични Обработени

Директор:  Murman Gamisonia

Цел на фестивала: 

Развитие на фолклорните изкуства; популяризиране на световната фолклорна култура; споделяне на опит между участниците; стимулиране на взаимното уважение и толерантност; задълбочаване на творческите контакти; популяризиране на грузинските и световните фолклорни изкуства; повишаване квалификацията на хореографите.

Участници във фестивала: 

Фолклорни групи от различни държави по света и различни региони на Грузия (без ограничения във възрастта).

Условия за участие: 

Участниците изпълняват 2 представления (3-5 минути всяко) в следните номинации: фолклорни танци, фолклорни песни (ансамбли и индивидуални), песни и романси, изделия ръчна изработка (за изложби). В последния заключителен концерт участниците ще представят само по едно изпълнение. Музиката може да бъде на живо или на запис. Със заявката фестивалните участници трябва да приложат информация за тяхната програма (аудио, видео файлове с техни предишни изпълнения, тези материали са необходими, за да бъдат публикувани във вестника и във фестивалната брошура). Участниците във фестивала ще бъдат наградени с Фестивални Дипломи за Лауреати и различни подаръци.

Такса за участие: 

Според принципа за самофинансиране всички чуждестранни участващи групи плащат следната такса на участник от тяхната група:

  • 200 Евро на човек - 5 дни - хотелско настаняване (в 3-4-5-местни стаи), хранене 3 пъти на ден; вътрешен транспорт в страната, включително летищен трансфер в двете посоки; 
  • 250 Евро на човек - 5 дни - настаняване в хотел 2* (в 2-3-4-местни стаи), хранене 3 пъти на ден; вътрешен транспорт в страната, включително летищен трансфер в двете посоки;
  • 350 Евро на човек - 5 дни - настаняване в хотел 3* (в 2-3-местни стаи), хранене 3 пъти на ден, вътрешен транспорт в страната, включително летищен трансфер в двете посоки; 
  • 650 Евро на човек - 5 дни - настаняване в хотел 5* (в 2-местни стаи), хранене 3 пъти на ден; вътрешен транспорт в страната, включително летищен трансфер в двете посоки.

Важно: Всеки 16-ти участник в група, участваща във фестивала е освободен от фестивална такса.

Групите, които желаят да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която ще бъде приспадната при окончателното плащане.

Като следваща стъпка участващата група превежда авансово 50 % от цялата такса. Останалите 40 % трябва да се преведат не по-късно от седмица преди започването на фестивала.


Новини за фестивала


22 Май 2019

Включиха се над 1 000 участници в Международния фолклорен фестивал „Ритми на пролетта 2019“

В периода от 25 до 29 април се проведе Международният фолклорен фестивал „Ритми на пролетта 2019“ в Грузия. Форумът се организира със съдействието на Съюза на хореографите на Грузия и с подкрепата…
10 Май 2017

Над 4000 изпълнители участваха на фестивала „Ритми на пролетта“ в Грузия

На 29 и 30 април 2017 г. Грузинският съюз на хореографите организира вече традиционния Международен фолклорен детски и младежки фестивал „Ритми на пролетта - 2017 г.“. Заедно с…
Виж всички новини