19 - 28 Юни 2019
  Поти, Кобулети, Батуми      Грузия

Възрастни Детски Танци Хорове / Песни Оркестри Обичаи Автентични Обработени Стилизирани

Директор:  Проф. Лаузи Чанишвили

Цел на фестивала:

 • развитие на фолклорните изкуства;
 • популяризиране на световната фолклорна култура;
 • споделяне на опит между участниците;
 • стимулиране на взаимно уважение и толерантност;
 • задълбочаване на творческите контакти;
 • популяризиране на грузинските и световните фолклорни изкуства;
 • повишаване квалификацията на хореографите.

Участници във фестивала:

Фолклорни групи от различни държави по света и различни региони на Грузия (без ограничения във възрастта) могат да участват във фестивала.

Условия за участие:

Участниците представят 2 изпълнения (3-5 минути всяко) в следните номинации: фолклорни танци, фолклорни песни (групови и индивидуални); песни и романси; фолклорни занаяти (изложби). В последния заключителен концерт участниците ще представят само едно изпълнение. Музиката може да бъде на живо или на запис. Към заявката участниците във фестивала прилагат тяхната програма (аудио, видео файлове от техни предишни представяния, които са необходими, за да бъдат публикувани във вестника и във фестивалната брошура). Участниците във фестивала ще бъдат наградени с фестивални дипломи за лауреати и различни подаръци.

Програма:

Ден 1, град Кобулети

Пристигане и настаняване на участниците във фестивала.

Ден 2, град Поти
Прием на ръководителите на делегациите в Кметството на град Поти;
16.00 – Откриване на фестивала и дефиле на участниците в град Поти;

17.00 – Първи концерт.

Ден 3, град Батуми
Прием на ръководителите на делегациите в Кметството на град Батуми;
16.00 – Дефиле на участниците в град Батуми;

17.00 – Фестивален концерт.

Ден 4, град Кобулети

11.00 - 17.00 – Фестивален концерт в Парк за култура и отдих в град Кобулети (на открита сцена).

Ден 5, град Батуми
10.00 – 12.00 - Екскурзия;
12.00 – Прием на ръководителите на делегациите в Министерството на образованието, културата и спорта на Автономна Република Аджария;
13.00 – Дефиле на участниците в град Батуми;

14.00 – 20.00 – Гала концерт в Центъра за изкуства и музика на град Батуми.

Ден 6 и 7, град Батуми

Свободен ден/екскурзии

Ден 8 и 9
11.00 - 15.00 – Научно-практическа конференция;
16.00 - 18.00 – Майсторски клас. 

Такса за участие:

Според принципа за самофинансиране всички участващи чуждестранни групи заплащат следната такса на участник в групата:
 • 200 Euro – 10 дни – настаняване в хотел (в стаи с 2, 3 и 4 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището;
 • 250 Euro – 10 дни – настаняване в хотел 2 звезди (в стаи с 2 и 3 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището;
 • 350 Euro – 10 дни – настаняване в хотел 3 звезди (в стаи с 2 и 3 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището;
 • 1300 Euro – 10 дни – настаняване в хотел 5 звезди (в стаи с 2 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището.

Забележка: настаняването ще бъде в град Кобулети; хотелите ще бъдат определени след като всяка група избере вид и категория на хотела.

Важно: Всеки 16-ти участник на група е освободен от фестивална такса.

Групите, които желаят да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното плащане.

Като следваща стъпка участващата група превежда предварително 50 % от цялата такса.
Останалите 40 % трябва да се преведат не по-късно от седмица преди започването на фестивала.