1 - 5 Ноември 2018
  Тбилиси, Мцхета, Телави, Кварели      Грузия

Възрастни Детски Танци Хорове / Песни Оркестри Обичаи

Директор:  Проф. Лаузи Чанишвили

Международен фестивал
Art Folk Fest Fall 2018
 
Грузия, Тбилиси, Мцхета, Телави, Кварели
Ноември 1-5/2018

Цел на фестивала: 

Развитие на фолклорните изкуства; популяризиране на световното фолклорно изкуство; споделяне на опит между участниците; утвърждаване на взаимното уважение и толерантността; задълбочаване на творческите контакти; популяризиране на грузинското и световното фолклорно изкуство; повишаване квалификацията на хореографите.

Участници:

Във фестивала могат да участват фолклорни групи от различни държави и от различни региони на Грузия (без възрастови ограничения).

Условия за участие:

Участниците представят по две изпълнения (3-5 минути всяко) под формата на фолклорни танци, фолклорни песни (групово и индивидуално); песни и романси; модерни танци; естрадни / популярни песни; народни занаяти (изложби). В заключителния концерт участниците представят само по едно изпълнение. Музиката може да бъде на живо или на запис. Заедно със заявката за участие участниците трябва да изпратят описание на своя репертоар (аудио и видео файлове от предишни свои участия за публикуване във вестник и като рекламни материали за фестивала). Участниците във фестивала ще получат дипломи за лауреати и различни подаръци.

Програма на фестивала:

Фестивалните концерти ще се проведат в градовете Мцхета, Кварели и Телави.
Окончателната програма на фестивала ще бъде готова един месец преди началото му.

Такса за участие:

Всяка чуждестранна група заплаща следната такса на участник:

  • ЕВРО 200 – 5 дни – настаняване в хотел (2, 3, 4 легла в стая), хранене 3 пъти на ден; вътрешни трансфери, включително от и до летището;
  • ЕВРО 250 – 5 дни – настаняване в хотел 2* (2, 3 легла в стая), хранене 3 пъти на ден; вътрешни трансфери, включително от и до летището;
  • ЕВРО 350 – 5 дни – настаняване в хотел 3* (2, 3 легла в стая), хранене 3 пъти на ден; вътрешни трансфери, включително от и до летището;
  • ЕВРО 650 – 5 дни – настаняване в хотел 5* (2 легла в стая), хранене 3 пъти на ден; вътрешни трансфери, включително от и до летището.
Важно: Всеки 16-ти участник в група се освобождава от такса;
 
Краен срок за заявки: 15 септември 2018 
 

Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното заплащане.

Като следваща стъпка групата превежда авансово 50% от цялата такса. Останалите 40% се заплащат не по-късно от една седмица преди началото на Фестивала.