3 - 7 Май 2019
  Тбилиси, Бакуриани      Грузия

Възрастни Детски Танци Хорове / Песни Оркестри Обичаи

Директор:  Mr. Murman Gamisonia

Дати и място на провеждане на фестивала: Грузия, Тбилиси, Бакуриани – 3-7 Май 2019

Цел на фестивала: 

 • развитие на фолклорните изкуства;
 • популяризиране на световната фолклорна култура;
 • споделяне на опит между участниците;
 • укрепване на взаимното уважение и толерантност;
 • задълбочаване на творческите контакти;
 • популяризиране на грузинските и световните фолклорни изкуства;
 • повишаване квалификацията на хореографите.

Участници във фестивала:

Фолклорни групи от различни държави по света и различни региони на Грузия (без ограничения във възрастта) могат да участват във фестивала.

Условия за участие:

Участниците представят 2 изпълнения (3-5 минути всяко): фолклорни танци, фолклорни песни (групово и индивидуално); песни и романси; фолклорни занаяти (изложби). В последния заключителен концерт участниците ще представят само едно изпълнение. Музиката може да бъде на живо или на запис. Към заявката участниците във фестивала прилагат тяхната програма (аудио, видео файлове от техни предишни представяния, които са необходими, за да бъдат публикувани във вестника и във фестивалната брошура). Участниците във фестивала ще бъдат наградени с фестивални дипломи за лауреати и различни подаръци.

Програма:

Фестивалните концерти ще се проведат в грузинските градове Тбилиси и Рустави.
Окончателната програма на фестивала ще бъде изготвена един месец преди началото на фестивала.

Такса за участие:

Според принципа за самофинансиране всички участващи чуждестранни групи заплащат следната такса на участник в групата:
 • EURO 200 – 5 дни – настаняване в хотел (в стаи с 2, 3 и 4 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището;
 • EURO 250 – 5 дни – настаняване в хотел 2 звезди (в стаи с 2 и 3 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището;
 • EURO 350 – 5 дни – настаняване в хотел 3 звезди (в стаи с 2 и 3 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището;
 • EURO 650 – 5 дни – настаняване в хотел 5 звезди (в стаи с 2 легла), хранене 3 пъти дневно; вътрешен транспорт, включително трансфер от и до летището.

Важно: Всеки 16-ти участник на група е освободен от фестивална такса.

Групите, които желаят да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното плащане.

 

Като следваща стъпка участващата група превежда предварително 50 % от цялата такса.
Останалите 40 % трябва да се преведат не по-късно от седмица преди започването на фестивала.