Виж онлайн участниците

Location: ОНЛАЙН
 

Живо културно наследство -

опазване, практики, информационни технологии LCH-2020

20 - 22 ноември 2020, ОНЛАЙН

    Научната конференция с международно участие “Живо културно наследство - опазване, практики, информационни технологии” (LCH-2020).

    Форумът е отворен към разработването на актуални проблеми на глобалната тема за опазване, представяне и дигитализация на културното наследство и има интердисциплинарен характер. Тук водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на понятието за живо културно наследство.  От една страна -  като феномен на жизнените културни практики и в общ план - като научно систематизирано дигитално съдържание на разнородни материални и нематериални ценности от музеи, архиви, читалища и др. Споделянето на българския и чуждестранния опит в специализираните и интердисциплинарни научни изследвания, обменът на съвременни информационно-технологични решения, ще бъдат полезни в постигането на съдържателно и технологично обновено живо знание за културното наследство.

ТЕМИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (ПОДРЕДЕНИ ПО АЗБУЧЕН РЕД) СА В ШИРОКИТЕ ГРАНИЦИ НА СЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБЛАСТИ, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ В ТЯХ:
 1. Дигитална хуманитаристика
 2. Етнология и фолклор
 3. История, археология, архивистика
 4. Изкуствознание
 5. Компютърни науки
 6. Културно историческо наследство /КИН/ и креативни индустрии: достъп, сигурност и правна защита
 7. Маркетинг в областта на културата: културен туризъм, туристически маршрути
 8. Музеология на 21в.
 9. Осигуряване на достъп до КИН за хора с увреждания
 10. Сериозни игри в областта на КИН
 11. Теология

    Поканени са изследователски институти, университети, културни институции, организации, за обмяна на опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

    В рамките на LCH 2020 ще бъдат представени доклади на учени и млади специалисти от България и чужбина:
 • научни доклади – до 20 мин;
 • съобщения и презентации  – до 10 мин;

Изисквания за оформяне на докладите ще намерите тук.
Форматиране: ако желаете, можете да използвате за улеснение приложената бланка.

Такса правоучастие:

50 Евро – Таксата се заплаща след одобрение за участие.

 

Програма от 2019

Резултатите от конференцията ще се публикуват след рецензиране в онлайн поредица, регистрирана в НАЦИД.

http://www.math.bas.bg/vt/kin/index-en.php

 
ОРГАНИЗАТОРИ:
 • Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ
 • Euro Folk Academy

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките
 • Институт по математика и информатика при Българска академия на науките
 • Санкт Петербургски държавен институт за култура, Русия
 
Дата на провеждане: 20 - 22 ноември 2020 г.
Място на провеждане: ОНЛАЙН - ZOOM
ОТКРИВАНЕ: 20 ноември 2019 г.
РАБОТЕН ЕЗИК: български, английски, руски

СРОК ЗА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ: до 25.09.2020 г.

Заявките (заглавие и кратко резюме) могат да се подават електронно на официалната страница на конференцията - заявка за участие.

ПOТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: до 10.10.2020 г.
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: до 17.11.2020 г.

Галерия

Новини за фестивала

Виж всички