Фестивалът-конкурс ще се проведе на една от сцените в културния център на грузинската столица – Тбилиси. По време на престоя си в Грузия колективите ще имат възможност не само да участват във фестивала-конкурс, но и да видят много интересни и живописни места в тази древна страна и да се запознаят с грузинската история и култура, пътешествайки из регионите на Грузия. Програмата на фестивала-конкурс се състои от изпълнения, кръгли маси, тържествено награждаване и екскурзии за опознаване на културно-историческото наследство на страната.

НАГРАДЕН ФОНД НА ФЕСТИВАЛА – КОНКУРС – 10 000 ЕВРО
В зависимост от присъдената от журито награда колективите и индивидуалните изпълнители ще получат сертификати от компаниите “MAGIC GROUP” и “ART - FEST ASSOCIATION” в размер от 300 до 2500 евро, които могат да се използват за участие в следващи наши проекти.

Основни цели и задачи:

 • Създаване на възможности за творческа комуникация между децата, юношите и младежите;
 • Откриване на нови таланти;
 • Развитие на културата и укрепване на международното сътрудничество;
 • Възможност за среща с образци от националната култура и изкуство;
 • Запознаване с най-добрите творчески групи, установяване на творчески контакти между участниците;
 • Обмяна на опит между страните-участнички във фестивала-конкурс в сферата на художественото образование на децата, юношите и младежите;
 • Създаване на условия за подкрепа и развитие на детското и младежкото творчество.

Условия за участие:

Във фестивала могат да участват групи от деца (от 5 до 16 години), младежи (от 16 до 25 години)  възрастни (от 26 години и повече) и индивидуални изпълнители в номинациите: вокал, хореография, инструментален жанр, оригинален жанр, театър, художествено слово, театри на модата, изобразително изкуство, декоративно-приложно изкуство, фотография.

I. Вокал (фолклорен, естраден, джаз, академичен)
1. Соло;
2. Дуети;
3. Ансамбли (от 3 до 4 човека);
4. Шоу-групи;
5. Хорове.
Критерии за оценка: музикалност, художествена интерпретация на музикалното произведение, чистота на интонацията и качество на звука, красота на тембъра и сила на гласа, сценична култура, сложност на репертоара, съответствие между репертоар, изпълнителски възможности и възрастовата категория на изпълнителя, изпълнителско майсторство.

Времетраене на изпълнението - не повече от 4 минути.

II. Хореография (фолклорна, естрадна, класическа, бални танци, модерна, джаз, street dance, hip-hop, break dance, disco, belly dance и др.)
1. Соло;
2. Дуети;
3. Малки групи (от 3 до 4 човека);;
4. Ансамбли.
Критерии за оценка: изпълнителско майсторство, техника на изпълнението, композиция на изпълнението, съответствие между репертоара и възрастновите особенности на изпълнителите, сценичност (пластика, костюми, реквизит, култура на изпълнението), подбор и съответствие между музикалния и хореографски материал, артистичност, разкриване на художествения образ.

Времетраене на изпълнението - не повече от 5 минути.

ІІІ. Инструментален жанр (народен, класически, естраден, джаз)
1. Соло;
2. Дуети;
3. Малки групи (от 3 до 4 човека);
4. Ансамбли;
5. Оркестри.
Критерии за оценка: чистота на изпълнението, техника на владеене на инструментите, владеене динамиката на звука, сложност на изпълняваното произведение, творческа индивидуалност, художествена ценност на репертоара, оригиналност, артистичност.

Времетраене на изпълнението - не повече от 4 минути.

IV. Оригинален жанр (циркови изпълнения, акробатика, клоунада, гимнастика, жонглиране, шоу с предмети, илюзия и др.)
1. Соло;
2. Дуети;
3. Малки групи (от 3 до 4 човека);
4. Ансамбли;
Критерии за оценка: изпълнителско майсторство, техничност, композиция на изпълнението, съответствие между репертоара и възрастовите особености на изпълнителите, сценичност (пластика, костюми, реквизит, култура на изпълнение), артистичност, разкриване на художествения образ, атрактивност, координация на движенията и физическа подготовка, оформление, оригиналност.

Времетраене на изпълнението - не повече от 5 минути.

V. Театрално изкуство (драматичен спектакъл, куклен театър, мюзикъл, пластика и пантомима, уличен театър, театър на пародията, театър на сенките, моноспектакъл и др.)
Критерии за оценка: разкриване и яркост на художествените образи, ниво на изпълнение, сценичност (пластика, костюми, култура на изпълнение), съответствие между репертоара и възрастовите особености на изпълнителите, художествено оформление на спектакъла, реквизит, дикция на актьорите.

Времетраене на изпълнението - не повече от 10 минути.

VI. Художествено слово (стихове, проза, басня)
Критерии за оценка: разкриване творческата индивидуалност на участника, артистичност, обаяние, емоционално въздействие върху слушателя, изчерпателност при разкриване темата на произведението, грамотност на речта.

Времетраене на изпълнението - не повече от 4 минути.

VII. Театър на модата (ретро колекция, этно колекция, колекция на бъдещето, колекция в стил «модерн», ноу-хау колекция и др.)
Критерии за оценка: оригиналност на темата, издържаност на стила (костюми, прическа, хореография, музикален съпровод), допълнения и аксесоари, артистичност на изпълнението.

Времетраене на изпълнението - не повече от 10 минути.

VIII. Изобразително изкуство (живопис, графика, дизайн)
Критерии за оценка: съответствие с възрастта, майсторство на изпълнението, разкриване на темата, цветово решение, колорит, композиция, изразителност, емоционалност, оригиналност.

Участниците трябва да представят 3 произведения.

IX. Декоративно-приложно изкуство (работа с дърво (дърворезба, рисуване върху дърво, изделия от брезова кора, маркетри), работа с глина (керамика, малки скулптури), работа с тъкан (гоблени, дантели, бродерия, изделия от парчета плат - patchwork), работа с метал (гравюра, бижутерия), природни материали (слама, лоза, тръстика и други)
Критерии за оценка: творчески подход при изпълнението на творбите, художествен вкус, оригиналност, знание и съхраняване на националните традиции, умело сочетание между традиции и иновативност при изготвянето на творбата, фантазия при употребата на материалите в изготвянето на изделията, владеене на избраната техника, естетичен вид и оформяне на творбата, съответствие с възрастта, използване на нови технологи и материали, нетрадиционна употреба на известни материали.

Участниците трябва да представят 3 произведения.

X. Фотография
Критерии за оценка: сюжет на фотографията, оригиналност, качество на фотографията, информационна съдържателност.
Участниците трябва да представят 3 произведения.

Възрастови категории:

 • 1 възрастова категория – 5 - 10 години
 • 2 възрастова категория – 11 - 15 години
 • 3 възрастова категория – 16 - 20 години
 • 4 възрастова категория – 21 - 25 години
 • 5 възрастова категория – 26 години и повече
 • 6 възрастова категория – смесена

Изисквания за участие във фестивала:

 • Всеки колектив трябва да представи 2 изпълнения;
 • Солистите, дуетите и малките групи представят по 1 изпълнение;
 • Записите трябва да са върху CD, FLASH-памет или мини-диск с високо качество на звука.
 • Всеки запис трябва да е на отделен носител с надпис, посочващ името на произведението, името на ансамбъла или фамилията на изпълнителя, както и продължителността на произведението.
 • Не се допускат изпълнения на вокалисти със съпровод от „+“  фонограми.
 • За участие в гала-концерта колективите и солистите се избират от журито и организационния комитет.
 • В номинациите «Изобразително изкуство», «Декоративно-приложно изкуство» и «Фотография»  фестивалът-конкурс ще се проведе във вид на изложба.
 • Всеки участник трябва да представи 3 конкурсни творби.
 • Изисквания за оформянето на творбите: 
  • за номинацията «Изобразително изкуство» творбата трябва да има надпис, който да посочва: града, институцията, фамилията и името на участника, възрастта му, името на творбата, името на ръководителя; 
  • за номинацията «Декоративно-приложно изкуство» около творбата трябва да има надпис, който посочва: града, институцията, фамилията и името на участника, възрастта му, името на творбата, името на ръководителя;
  • за номинацията «Фотография» на обратната страна на снимката трябва да има надпис, посочващ иституцията, фамилията и името на участника, неговата възраст, името на творбата и името на ръководителя.

Награждаване на участниците:

 • Изпълненията на участниците ще се оценяват от международно жури, съставено от видни дейци на културата и изкуството от близки и далечни страни.
 • Според резултатите на конкурса ще се проведе гала-концерт и тържествено награждаване на участниците във фестивала-конкурс.
 • Всички участници ще получат дипломи за спомен, медали и купи със символите на фестивала от компанията. Оценяването на изпълненията ще се проведе по номинации според възрастовите категории.
 • Журито присъжда: Гран-при, Лауреат I, Лауреат II, Лауреат III степен, Дипломант I, Дипломант II, Дипломант III степен, както и специални награди. По решение на журито Гран-при и другите първи места могат да не се присъждат.
 • Програмата на Гала-концерта се определя от организационния комитет на фестивала-конкурс по решение на журито. Решението на журито е окончателно и не подлежи на промяна. Победителите – колективи или индивидуални изпълнители ще бъдат наградени с покани от компанията и от членовете на журито за участие на изгодни условия във фестивали и конкурси в Грузия и извън страната, организирани от наши партньори.

Програма:

30 Октомври - Пристигане, трансфер от летището (срещу допълнително заплащане), регистрация, настаняване на участниците и гостите на фестивала в хотел в Тбилиси след 14.00. Обяд (срещу допълнително заплащане). Свободно време. Вечер на запознанствата и вечеря в един от ресторантите в Тбилиси с национална музика и танци, където ще можете да опитате вкусна грузинска кухня. Нощувка в хотел в Тбилиси.
31 Октомври - Закуска. (Възможно е организиране на екскурзии срещу допълнително заплащане). Вечеря. Нощувка в хотела.
1 Ноември - Закуска. Репетиция на фестивала-конкурс, изпълнения и тържествено награждаване на сцената на културния център в столицата на Грузия – Тбилиси.
2 Ноември - Закуска. Освобождаване на хотела до 12 ч. Отпътуване на участниците и гостите във фестивала-конкурс, трансфер до летището (срещу допълнително заплащане).

Такса за участие:

 • 125 Евро на човек (3-4-местна стая);
 • 145 Евро на човек (2-местна стая);
 • 185 Евро на човек (1-местна стая).
На 20 участници - 1 ръководител безплатно.
(Ръководителите, ако желаят, могат да бъдат настанени в 2-местна стая).

Таксата за участие включва:

 • Официална покана;
 • Фестивална такса (за групи);
 • Специални дипломи, медали и купи;
 • Благодарствени писма за ръководителите на колективите и спонсорите;
 • Настаняване в хотел в Тбилиси категория не по-малко от три звезди за 4 дни / 3 нощи;
 • Хранене 2 пъти на ден през целия престой в Грузия (което започва с вечеря в деня на пристигане 30.10 и завършва със закуска в деня на отпътуване 02.11);
 • Трансфер хотел – концертна зала – хотел;
 • Трансфер хотел – зала – хотел;
 • Ассистент-придружител.

Таксата за участие не включва:

 • Фестивална такса за солисти, дуети и малки групи, както и за участие в допълнителна номинация:
  • солистите доплащат по 20 Евро,
  • дуетите доплащат по 30 Евро на дует,
  • малките групи от 3-5 човека доплащат по 40 Евро на група,
  • за участие в допълнителна номинация се доплаща по 10 Евро на човек;
 • Трансфери от/до летища, жп гари и автогари;
 • Обяд – 7 Евро на човек на ден;
 • Екскурзии (Организираме за вас великолепна екскурзионна програма! Подробна информация за екскурзионните програми можете получите от нашите мениджъри.);
 • Здравна застраховка;
 • Транспортни разходи (самолетни билети);
 • Цената за допълнителен ден в Тбилиси с хранене 2 пъти на ден е:
  • в стая с 3-4 легла - 30 Евро,
  • в стая с 2 легла - 37 Евро,
  • в стая с 1 легло - 50 Евро;
 • В случай на настаняване в хотела 06.00 – 12.00 – доплащане 50% от цената за денонощие;
 • В случай на настаняване в хотела 00.00 – 06.00 – доплащане 100% цена за денонощие;
 • В случай на освобождаване на хотела 12.00 – 18.00 – доплащане 50% от цената за денонощие;
 • В случай на освобождаване на хотела 18.00 – 00.00 – доплащане 100% цена за денонощие.

Допълнителни услуги:

 • Оригинални снимки от фестивала, гала-концерта и награждаването на CD/FLASH-памет;
 • Фотографиране по време на разходка/екскурзия. Фотосесия за колективи и солисти;
 • Фризьор-стилист (Гримиране и прически);
 • Майсторски класове от професионални дейци на изкуството;
 • Видео заснемане на фестивала/гала-концерта.
Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното плащане.

Галерия

Подобни фестивали

17 – 21 Декември 2020

Международен фестивал "Зимна фантазия - 2020"

Тбилиси, Боржоми, Бакуриани Грузия
23 – 28 Декември 2020

Международен фестивал "Зимна фантазия - 2020"

Тбилиси, Боржоми, Бакуриани Грузия