Фестивалът - конкурс ще се проведе в Грузия, на живописния черноморски бряг, в една от концертните зали на града-курорт Батуми. По време на престоя си в Грузия освен да участват във фестивала, колективите ще могат и да разгледат интересни живописни и исторически местности, да се запознаят с историята и културата на Грузия. Програмата на фестивала се състои от откриване, конкурсни изпълнения, кръгли маси и майсторски класове, церемония по награждаването, гала-концерт и екскурзии за опознаване културно-историческото наследство на страната.

Дати на фестивала:

Програма №1 - 28 юни - 5 юли 2020 г.
Програма №2 - 30 юни - 5 юли 2020 г.

Основни цели и задачи на фестивала:

 • Създаване на възможности за творчески контакти между децата, юношите и младежите;
 • Откриване на нови таланти;
 • Развитие на културата и укрепване на междунационалното сътрудничество;
 • Възможност за опознаване образците на националната култура и изкуство;
 • Запознаване с най-добрите творчески състави, установяване на творчески контакти между съставите;
 • Обмяна на опит между участващите страни във фестивала в сферата на художественото образование на деца, юноши и младежи;
 • Създаване на условия за подкрепа и развитие на детското и младежкото творчество.

Условия за участие във фестивала-конкурс:

Във фестивала участват състави от деца (от 5 до 16 години), младежи (от 16 до 25 години) и възрастни (от 26 години и повече), а също отделни изпълнители в следните номинации: вокал, хореография, инструментален жанр, оригинален жанр, театрално творчество, художествено слово, театри на модата, изобразително изкуство, декоративно приложно изкуство, фотография.

I. Вокал (народен, естраден, джазов, академичен):
1. Соло;
2. Дуети;
3. Ансамбли (от 3 до 4 човека);
4. Шоу-групи;
5. Хорове.
Критерии за оценка: музикалност, художествена интерпретация на музикалното произведение, чистота на интонацията и качество на звука, красота на тембъра и сила на гласа, сценична култура, сложност на репертоара, съответствие на репертоара спрямо възможностите и възрастовата категория на изпълнителя, изпълнителско майсторство.
Времетраене на изпълнението – до 4 минути.
 
II. Хореография (народна, естрадна, класическа, бални танци, модерн, джаз, street dance, hip-hop, break dance, disco, belly dance и др.):
1. Соло;
2. Дуети;
3. Малки форми (от 3 до 4 човека);
4. Ансамбли.
Критерии за оценка: изпълнителско майсторство, техника на изпълнение, композиция на изпълнението, съответствие на репертоара спрямо възрастовите особености на изпълнителя, сценичност (пластика, костюм, реквизит, култура на изпълнение), подбор и съответствие между музикалния и хореографския материал, артистичност, разкриване на художествения образ.
Времетраене на изпълнението – до 5 минути.
 
ІІІ. Инструментален жанр (народни, класически, естрадни, джазови творби):
1. Соло;
2. Дуети;
3. Малки форми (от 3 до 4 човека);
4. Ансамбли;
5. Оркестри.
Критерии за оценка: чистота на изпълнението, степен на владеене на инструментите, владеене на динамиката на звука, сложност на произведението, творческа индивидуалност, художествена ценност на репертоара, оригиналност, артистичност.
Времетраене на изпълнението – до 4 минути.
 
IV. Оригинален жанр (циркови номера, акробатика, клоунада, гимнастика, жонгльорство, шоу с предмети, илюзия и др.):
1. Соло;
2. Дуети;
3. Малки форми (от 3 до 4 човека);
4. Колектив.
Критерии за оценка: изпълнителско майсторство, техничност, композиционна структура на изпълнението, съответствие между репертоара и възрастовите особености на изпълнителите, сценичност (пластика, костюми, реквизит, култура на изпълнение), артистичност, разкриване на художествения образ, зрелищност, координация на движенията и физическа подготовка, оформление, оригиналност.
Времетраене на изпълнението – до 5 минути.
V. Театрално творчество (драматичен спектакъл, куклен театър, мюзикъл, пластика и пантомима, уличен театър, театър за пародии, театър на сенките, моноспектакъл и др.).
Критерии за оценка: разкриване и яркост на художествените образи, ниво на изпълнителско майсторство, сценичност (пластика, костюми, сценична култура), съответствие между репертоара и възрастовите особености на изпълнителите, художествено оформление на спектакъла, реквизит, дикция на актьорите.
Времетраене на изпълнението – до 10 минути.
VI. Художествено слово (стихове, проза, басня).
Критерии за оценка:  разкриване творческата личност на участника,  артистичност, обаяние, емоционално въздействие върху слушателя, пълнота при разкриване темата на произведението, култура на речта.
Времетраене на изпълнението – до 4 минути.
 
VII. Театри на модата (ретро колекция, етно коллекция, колекция на бъдещето, колекция в стил «модерн», ноу-хау колекция и др.).
Критерии за оценка: оригиналност на темата, издържаност на стила (костюми, прическа, хореография, музикален съпровод), допълнения и аксесоари, артистичност при изпълнение.
Времетраене на изпълнението – до 10 минути.
 
VIII. Изобразително изкуство (живопис, графика, дизайн).
Критерии за оценка: съответствие спрямо възрастта, майсторство при изпълнение, разкриване на темата, цветово решение, колорит, композиция, изразителност, емоционалност, оригиналност.
Участниците представят 3 творби.
 
IX. Декоративно приложно изкуство: работа с дърво (резба, рисувано дърво, изделия от брезова кора, маркетри), работа с глина (керамика, малки скулптури), тъкачество (гоблен, плетива на една кука, бродерия, текстилна мозайка), работа с метал (гравюри, бижутерия), природни материали (сламки, лозови клони, тръстика и други).
Критерии за оценка: творчески подход при изпълнение на работата, художествен вкус, оригиналност, знание и съхранение на националните традиции, умело съчетаване на традициите и новаторството при изготовяне на работата, фантазия при употребата на материалите, владеене на избраната техника, естетичен вид и оформление на работата, съответствие спрямо възрастта, използване на нови технологии и материали, нетрадиционно използване на известни материали.
Участниците представят 3 изделия.
X. Фотография.
Критерии за оценка: сюжет на снимката, оригиналност, качество на снимката, информативно съдържание.
Участниците представят 3 творби.

Възрастови категории:

1 възрастова категория –  5 – 10 г.;
2 възрастова категория – 11 – 15 г.;
3 възрастова категория – 16 – 20 г.;
4 възрастова категория – 21 – 25 г.;
5 възрастова категория – 26 г. и повече;

6 възрастова категория – смесена.

Конкурсни изисквания:

 • Записите на музикалния съпровод трябва да са върху CD, флаш-памет или мини диск с високо качество на звука; всеки запис трябва да е върху отделен носител и да има надпис с името на произведението, името на групата или фамилията на изпълнителя, а също така да е посочено времетраенето на произведението. Не се разрешава изпълнение на вокал с плейбек.
 • За номинациите «Изобразително изкуство», «Декоративно приложно изкуство» и  «Фотография» фестивалът-конкурс ще се проведе под формата на изложба. Всеки участник трябва да представи на конкурса 3 творби.
 • Изисквания към оформянето на творбите:
  • за номинацията «Изобразително изкуство» върху творбата трябва да има табела с изписани названията на града, организацията, фамилията и името на детето, възрастта му, име на творбата, името на ръководителя;
  • за номинацията «Декоративно приложно изкуство» около творбата трябва да има табела с изписани имената на града, организацията, фамилията и името на детето, възрастта му, името на творбата и името на ръководителя;
  • за номинацията «Фотография» на гърба на снимката трябва да са изписани името на организацията, фамилията и името на детето, възрастта му, името на творбата и името на ръководителя.

Награждаване на участниците във фестивала:

За членове на международното жури, което ще оценява изпълненията на участниците, са поканени изтъкнати дейци на културата и изкуството от близки и далечни страни. Според резултатите от конкурса ще се проведе гала-концерт и тържествено награждаване на участниците във фестивала-конкурс. Всички участници ще получат от организаторите дипломи за спомен и сувенирна продукция със символика на фестивал от компанията “MAGIC GROUP”. Оценяването на изпълненията ще се провежде по номинации с оглед на възрастовите категории. Журито присъжда: Гран-при, звания Лауреат I, II и III степен, Дипломант, а също и специални награди. По решение на журито Гран-при и другите първи места могат да не се присъждат. Програмата на гала-концерта се определя от организационния комитет на фестивала-конкурс съгласно решенията на журито. Решението журито е окончателно и не подлежи на промяна. Победителите (колективи или солисти) ще бъдат награждавани от компанията ”MAGIC GROUP” и от членовете на журито с покани за участие на промоционални условия във фестивали и конкурси, които се провеждат в Грузия и в други страни, организирани от партньори на компанията ”MAGIC GROUP”.

Програма №1:

28/06: Пристигане, посрещане на летището, регистрация, настаняване не участниците и гостите на фестивала в хотел в гр. Тбилиси след 14.00. Обяд. Свободно време. Парти на запознанствата и вечеря в един от ресторантите на гр. Тбилиси с национална музика и танци, където ще можете да опитате вкусна грузинска кухня. Нощувка в хотела в гр. Тбилиси.
29/06:  Закуска. Екскурзия из Тбилиси. Ще видите най-привлекателните кътчета на Тбилиси: крепостта Нарикала IV в., известния Квартал на Серните бани, най-големия християнски храм на Кавказ - Сáмеба XXI в., съвременния Мост на мира XXI в., улица "Шарден", която се слави с уютните си кафенета, Катедралата Сиони VI в.
Екскурзия до древната столица на Грузия, Мцхета – град-музей, включен в списъка на ЮНЕСКО за Световно наследство с посещение на древния храм-манастир Джвари (VI в.). От върха на планината, където е разположен храмът, се открива фантастична гледка на мястото, където се сливат двете реки – Кура и Арагви. Там, като на длан, се открива и прекрасна гледка към древната столица на Грузия – Мцхета.
Обяд в местен ресторант.
Посещение на катедралата Светицховели (1010–1029 г.), в основата на която е положена една от главните християнски светини: хитонът на Иисус Христос, един от основните свещени артефакти на Новия Завет, а също е място, където са погребани много грузински царе. Тук се намира част от животворния стълб.
Посещение на манастира Самтаврó, където целогодишно расте, цъфти и дава плодове къпинов храст, край който през IV в. е живяла и проповядвала света Нинó – просветителка и първа проповедничка на християнството в Грузия. Вътре се намира чудотворната икона на Иверската Божия майка, чудотворна икона на света Нина, гробът на свети цар Мириан и царица Нани, мощите на св. Абибос Некрески.
Отпътуване за Аджария. Настаняване на участниците и гостите на фестивала в хотеле на един от курортите в Аджария (Батуми, Кобулети, Гонио, Квариати, Шекветили, Уреки). Вечеря. Нощувка в хотела.
30/06: Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за град Батуми. Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка в хотела.
01/07: Закуска. Свободно време. Обяд. Екскурзия из Батуми. Вечеря. Нощувка в хотела.
02/07: Закуска. Свободно време. Обяд. Репетиция на сцената. Откриване на фестивала – конкурс в концертната зала на град Уреки. Вечеря. Нощувка в хотела.
03/07: Закуска. Конкурсна програма – хореография на сцената на концертната зала в гр. Батуми. Обяд. Конкурсна програма – инструментален и вокален жанр, гала-концерт и тържествено награждаване на участниците на сценаната на концертната зала в град Батуми. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка в хотела.
04/07: Закуска. Свободно време. Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка в хотела.
05/07: Закуска. 12.00 – освобождаване на хотела, трансфер до летището.

Програма №2:

30/06: Пристигане в град Батуми. Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка в хотела.
01/07: Закуска. Свободно време. Обяд. Екскурзия из Батуми. Вечеря. Нощувка в хотела.
02/07: Закуска. Свободно време. Обяд. Репетиция на сцената. Откриване на фестивала – конкурс в концертната зала на град Уреки. Вечеря. Нощувка в хотела.
03/07: Закуска. Конкурсна програма – хореография на сцената на концертната зала в гр. Батуми. Обяд. Конкурсна програма – инструментален и вокален жанр, гала-концерт и тържествено награждаване на участниците на сценаната на концертната зала в град Батуми. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка в хотела.
04/07: Закуска. Свободно време. Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка в хотела.
05/07: Закуска. 12.00 – освобождаване на хотела, трансфер до летището.

Такса за участие:

Стойността на целия пакет на човек е следната:

 • Програма №1 – Тбилиси - Батуми (7 ночей 8 дней)
  • 270 Евро на човек (3-4-местна стая в хотел 3*- 4*);
  • 320 Евро на човек (2-местна стая в хотел 3*- 4*);
  • 410 Евро на човек (1-местна стая в хотел 3*- 4*);

 • Програма №2 – Батуми (5 ночей 6 дней)
  • 190 Евро на човек (3-4-местна стая в хотел 3*- 4*);
  • 225 Евро на човек (2-местна стая в хотел 3*- 4*);
  • 290 Евро на човек (1-местна стая в хотел 3*- 4*); 
На 20 участници – 1 ръководител безплатно (20+1).
(Ако желаят, ръководителите могат да бъдат настанени в 2-местна стая).

Таксата за участие включва:

Програма №1
 • Настаняване за 2 дни в хотел в Тбилиси;
 • Настаняване за 5 дни в един от хотелите на курортите в Аджария (Кобулети, Гонио, Квариати, Шекветили, Уреки);
 • Хранене 3 пъти на ден през целия престой в Грузия (започва с вечеря на 28/06 и завършва със закуска на 05/07);
 • Всички екскурзии, споменати в програмата, се провеждат с рускоговорящ или англоговорящ екскурзовод;
 • Комфортен автобус за обслужване на участниците и гостите на фестивала по програмата;
 • Групов трансфер от летище Тбилиси и обратно.
Програма №2
 • Настаняване за 5 дни в един от хотелите на курортите в Аджария (Кобулети, Гонио, Квариати, Шекветили, Уреки);
 • Хранене 3 пъти на ден през целия престой в Грузия (започва с вечеря на 30/06 и завършва със закуска на 05/07);
 • Всички екскурзии, споменати в програмата, се провеждат с рускоговорящ или англоговорящ екскурзовод;
 • Комфортен автобус за обслужване на участниците и гостите на фестивала по програмата;
 • Групов трансфер от летище Батуми и обратно.

Таксата за участие не включва:

 • Участие във фестивала-конкурс за едно изпълнение:
  • 10 Евро на човек за групи над 10 участника;
  • 15 Евро на човек за малки групи 2 – 10 участника;
  • 20 Евро на солист.
 • Индивидуален трансфер от летището и обратно;
 • В случай на програма №2 трансфер (летище гр. Кутаиси – хотел – летище гр. Кутаиси) – 20 Евро на човек;
 • В случай на програма №2 трансфер (летище гр. Тбилиси – хотел – летище гр. Тбилиси) – 30 Евро на човек;
 • Допълнителни екскурзии (Ботаническа градина, Делфинариум, Водопадите на Аджария, Мартвилският каньон, каньонът Окаце, Кутаиси - пещерата на Прометей, Ахалцихе – Крепостта Рабати - Пещерният град Вардзия, Източна Грузия – градът на любовта Сигнахи – Манастирът Бодбе, Пещерният град Уплисцихе, Ананури - Казбеги);
 • Медицинска застраховка;
 • Пътуване до Грузия и обратно;
 • Допълнителен ден с хранене 3 пъти на ден:
  • за 3-4-местна стая – 35 Евро;
  • за 2-местна стая – 42 Евро;
  • за 1-местна стая – 55 Евро.
 • В случай на по-ранно настаняване в хотела:
  • 06.00 – 12.00 – доплащане 50% от цената за един ден.
  • 00.00 – 06.00 – доплащане 100% от цената за един ден.
 • В случай на по-късно освобождаване на хотела:
  • 12.00 – 18.00 – доплащане 50% от цената за един ден.
  • 18.00 – 00.00 – доплащане 100% от цената за един ден.

Допълнителни екскурзии:

 • Екскурзия до един от най-известните и най-рядко срещани исторически паметници – пещерния град Уплисцихе, който се намира в околностите на град Гори на брега на река Кура – 20 Евро на човек.

Този зключително древен град-крепост, издълбан във вулканичните скали на планината Квернаки, за пръв път се споменава в летопис от I в. пр. Хр., а своя разцвет постига към IX-X вв. Намира се на 10 км от град Гори. Още отдалеч този причудлив скалист град пленява със своя външен вид. Като гигантски отворени пори в скалите изглеждат пещерните гротове, в които някога е кипял живот. Тук някога е имало величествени зали, храмове и жилища, свързани помежду си с криволичещи коридори. Трудно е да се повярва, че грандиозната работа по създаването на цял град от каменна твърд е дело на човешки ръце. В скалата са издълбани няколко стотици различни съоръжения – храмове, обществени сгради, къщи, улици, площади и др. Въпреки нестандартното строителство, сградите в Уплисцихе са точно копие на наземната архитектура – с колони, пиластри, капители, арки и сводове. Градът е бил заобиколен от защитен ров, обкръжаващ града от изток и север. Уплисцихе е имал четири входа, ориентирани към посоките на света. В пещерния град се е запазила изключителната двуколонна зала за приеми на царица Тамара, със сводести ниши и огромни пилони. Тя се откроява със своите размери, перфектно техническо изпълнение и изящество на архитектурните форми. Някои жилища, винарни, части от църкви и крепостни стени, таен подземен тунел, през който Уплисцихе е бил снабдяван с вода, са останали непокътнати. Уплисцихе е бил култов храмов град, голям езически център, преди Грузия да приеме християнството (IV век). Тук са се провеждали всякакви езически ритуали, правели са се жертвоприношения. След това тук са се изграждали християнски църкви. През XIII век, в резултат на опустошителното нашествие на ордите на Чингис хан, Уплисцихе окончателно пада. През XIX век Уплисцихе напълно се покрива със слой пръст и пясък. Много труд и изключителни усилия са били необходими на многото специалисти, за да разкопаят, изчистят, укрепят, реставрират и изучат този изключителен исторически паметник на грузинската култура, включен в списъка за Световно наследство на ЮНЕСКО. Обяд в ресторант в древната столица на Грузия – Мцхета. Връщане в Тбилиси.

 • Екскурзия до източна Грузия: манастира Бодбе и града на любовта Сигнахи – 20 Евро на човек.

Посещение на региона Кахети – известен не само с интересни исторически факти и красиви природни пейзажи, но и с уникалния вкус на истинско грузинско вино. И къде е най-добре да се опита това вино, ако не в родината на грузинското винопроизводство – Кахетия. Ще посетим няколко интересни места, едно от които е Бодбе – национална грузинска светиня. Бодбийският манастир е православен манастир в Кахетия, на 2 км от град Сигнахи. В него почиват мощите на просветителката на Грузия, светата равноапостолна Нина. Малко преди смъртта си света Нина се оттегля в местността Бодбе и там след известно време е погребана. Скоро по молба на цар Мириан над гроба на Св. Нина е издигната църква в чест на небесния покровител на Грузия – свети Георги, и близо до него се появява манастирът. Първият храм над гроба на св. Нина не се е запазил до днес и на негово място е построена катедралата "Свети Георги", в южната част на която се намира гробницата на Св. Нина – национална грузинска светиня. Храмът е център на Сигнахска епархия. Той представлява трикорабна базилика, първоначално е построена между IX - XI в., но след това значително променена. През втората половина на XIX век е издигната отделна триетажна камбанария. Непосредствено зад храма има наблюдателна площадка с красива гледка към долината Алазани, а от нея надолу води пътечка до извора на света Нина, който се смята за целебен. Той се намира на 3 км от манастира. Изворът се намира под малък храм, посветен на Завулон и Сосана (родители на света Нина), построен през 1990-те години. Друга забележителност на манастира е една от най-почитаните икони в Грузия – мироточивата чудотворна Иверска икона на Божията Майка (намира се в катедралата "Свети Георги"). Обяд в местен ресторант. След това ще посетим Сигнахи – града на любовта, романтиката и изкуствата, град-крепост, разположен на висок хълм в центъра на долината Алазани. След това ще се разходим по криволичещите, водещи надалеко, улички, ще посетим древната крепост, ще се насладим на изумителната гледка към долината Алазани и Кавказките планини, които я заобикалят. Връщане в Тбилиси.

 • Екскурзия: Ананури – Казбеги – 30 Евро на човек.

Отпътуване от Тбилиси с екскурзовод до Казбеги. По пътя ще посетите приказния комплекс Ананури – бившата резиденция на принцовете на Арагвети. Църкви и средновековни кули на Ананури величествено се извисяват над езерото Жинвали, прегърнати от склоновете на Кавказките планини, ще видите красотата на планинските реки и клисурите на Кавказ.  Пристигането в град Казбеги, който сега се смята за курорт, се намира в подножието на планината Казбек, недалеч от река Терек, която води началото си от Грузия. Тези места са известни преди всичко със своята природа. Местните планини, проломи, проходи, езера, реки, гори - това са основните забележителности. Красотата на такива планински ледници като Мна, Майли, Суатиси не може да се опише с думи, те наистина трябва да се видят! Връх Казбек се смята за един от най-високите върхове не само в Грузия, но и в цял Кавказ, който е толкова богат на величествени върхове. Самият „връх“ на тази невероятно красива планина е покрит с вечни снегове и долинен лед, който периодично се спуска надолу. Връх Казбек принадлежи към страничното било на Големия Кавказ. Височината на планината достига 5000 метра. В курорта Казбеги за туристите се организират редовни изкачвания до връх Казбек под наблюдението на множество инструктори и професионални алпинисти. Обяд в местен ресторант. След пристигане в Казбеги ще сменим колата със джип и ще се качим до селцето Герети, където ще видим църквата Цминда Самеба, построена тук в древността. Разположена на надморска височина от 2200 метра, тази църква датира от XII-XIII век. Село Гергети от векове служи като пазител на Цминда Самеба, като ключът за църквата се предава от баща на син, пазен от местните жители. Освен вътрешното устройство на храма - стенописи, икони и т.н., край него има малка наблюдателна площадка, която предлага невероятна панорама на връх Казбек, курорта и планините. Слизане и връщане в Тбилиси.

Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното плащане.

Заявка за участие     до 27 Март 2020