II Международен творчески фестивал и конкурс
"GREECE AQUA FEST- 2020"
Гърция, Олимпийска ривиера, Егейско море
15-22 август 2020
Внимание! Участието във фестивала и / или конкурса е по ваш избор!

Условия за участие във фестивала:

Жанрове:
 • хореография
 • инструментален жанр
 • фолклор / обредни театри / фолклорни ансамбли

Брой участници в група: над 8 човека.

Изисквания към репертоара за Фестивала:
 • Ансамбли \ колективи \ групи представят програма с продължителност до 12 минут.
 • Видео с изпълнения на групата можете да изпратите с линк за Youtube, Facebook или друг интернет ресурс.

Условия участие в Конкурса:

Жанрове:
 • хореография,
 • вокал,
 • инструментален жанр,
 • фолклорно творчество / обредни театри / ансамбли за народно творчество,
 • театрално изкуство / куклени театри,
 • театри на модата / демонстрация на мода.

Солистите изпращат заявка за едно / две изпълнения. Времетраене на 1 изпълнение – до 3 минути.

Малките групи, колективите, ансамблите изпращат заявка за участие с две изпълнения в една жанрова и възрастова категория с обща продължителност до 8 минути (включително вход / изход).

Участниците имат възможност да участват в няколко жанрови категории при наличие на отделни заявки за участие с 2 изпълнения на жанрова категория и отделно плащане за всяка заявка.

Възрастови категории:
 • Нулева - най-малка възрастова група 4 - 6 години, с изключение на номинацията Декламатори / Актьорско майсторство
 • I група - младша възрастова група 7 - 9 години
 • II група - средна възрастова група 10 - 13 години
 • III група - старша възрастова група 14 - 17 години
 • IV група - възрастни над 18 години
 • V група - смесена група
  • Допускат се до 30% участници от по-старша възраст в по-младша категория.

Изисквания към репертоара за Конкурса:

ХОРЕОГРАФИЯ - две конкурсни изпълнения с времетраене до 7 минути.

 • «Народен танц» - Групите представят народен танц или народно-стилизиран танц от фолклора на страната, която представят.
 • «Модерен танц» - Изпълненията в тази категория могат да бъдат в следните стилове: джазов танц (фолк-джаз-танц, афро-джаз-танц, бродуей-джаз-танц, лирикал-джаз-танц, джаз-модерн танц и др.), модерн-танц, контемпорари (contemporary dance), контактна импровизация (contacts improvisation) и др.
 • «Уличен танц» - Streetdance (хип-хоп, диско, брейк, джаз-фънк, кръмп и други);
 • «Бално-спортен танц» - Да се уточни покритието на сцената, Формейшън: европейска или латино-американска програма - по избор на участниците в конкурса, ансамбли (6-8 двойки), малки групи (2-5 двойки);
 • «Естраден танц» - Детски танц (сюжетно-игрови танц за деца от 1-ва и 2-ра възрастова група);
 • «Вокално-хореографски колективи» - Хореографски изпълнения на колектива. Вокалните произведения се изпълняват с фонограма "минус" или с "жив" вокален съпровод. Разрешава се използоването на фонограма с "бек-вокал".
Други хореографски форми:
 • Шоу-програми
 • Шоу-bellydance
 • Ориенталски танци
Критерии за оценка:
 • Техника на изпълнение
 • Композиция на танца
 • Актьорско майсторство
 • Оригиналност
 • Работа на педагога-хореограф
 • Костюми
 • Подбор на музикалния материал
ВОКАЛ (солисти, малки форми, ансамбли, хорове) - две конкурсни изпълнения с общо времетраене до 7 минути.
 • Всички произведения се изпълняват a capella, с "минусова" фонограма или с "жив" съпровод.
 • Разрешава се използването на фонограми с "бек-вокал".
 • Не се допуска DOUBLE-вокал – инструментално или гласово дублиране на основната партия.
Критерии за оценка:
 • Техника на изпълнение: интонация, ритмика, фразировка, строй, точност на изпълнението, произношение.
 • Художествено изпълнение: темпо, динамика, интерпретация на текста, емоционалност, изразителност.
 • Представяне на програмата: подбор на репертоара, сложност на изпълнението, визия.
ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЖАНР - две конкурсни изпълнения с общо времетраене до 7 минути.
 • Лъкови и дърпащи струнни инструменти (солисти, малки групи 2-4 човека)
 • Духови инструменти (солисти, малки групи 2-4 човека)
 • Народни инструменти (солисти, малки групи 2-4 човека)
 • Оркестри и ансамбли
 • Изборът на конкурсна програма е по усмотрение на участника!
Критерии за оценки:
 • Степен на владеене на инструмента
 • Чистота на интонацията и музикален строй
 • Сложност на репертоара и аранжимент
 • Стройност на ансамбловото изпълнение
 • Владеене на динамичната амплитуда на звука
ФОЛКЛОРНО ТВОРЧЕСТВО / обредни ТЕАТРИ - две конкурсни изпълнения с общо времетраене до 8 минути.
 • Слово, танц, жест, музика, действие, които хората са използвали по време на обредите, празниците, ритуалите.
 • Поканени са фолклорно-етнографски колективи, представящи изпълнения и програми, създадени върху основата на фолклора, обичаите и обредите.
ТЕАТРАЛНО ТВОРЧЕСТВО/ КУКЛЕНИ ТЕАТРИ - да се уточнява размера на сцената и техническите условия, общо времетраене до 10 минути.
 • Колективите представят на конкурса малки сценични творби, моноспектакли, етюди, сцени от спектакли и пиеси, които имат композиционно-завършен характер.
ДЕКЛАМАТОРИ / АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО - общо времетраене до 4 минути.
 • Индивидуални изпълнители, малки групи от 5 човека.
 • Художествено слово (стихове, проза); литературно-музикална композиция, миниатюра, пантомима, скетч, драматизация.
Критерии за оценка:
 • Пълнота и изразителност при разкриването темата на произведението;
 • Разкриване и яркост на художествените образи, изпълнителско ниво;
 • Сценичност (пластика, костюми, култура на изпълнението);
 • Художествено оформление на спектакъла, реквизит;
 • Дикция на актьорите;
 • Съответствие между репертоара и възрастовата категория на изпълнителя;
 • Художествена ценност на репертоара;
 • Позиция на режисьора;
 • Актьорско майсторство.
ЦИРКОВО ИЗКУСТВО / естрадно-спортно изкуство - времетраене до 5 минути.
 • Индивидуални изпълнители, малки групи от 5 човека.
 • Пластично шоу, акробатика, каучук, жонглиране, клоунада.
Критерии за оценка:
 • Ниво на подготовка и изпълнителско майсторство;
 • Технически възможности на изпълнителя;
 • Артистичност, сценичност (пластика, костюми, култура на изпълнение);
 • Творчески подход към подбора на репертоар;
 • Сложност на изпълняваната програма;
 • Сценично оформление на програмата, реквизит.
ТЕАТРИ НА МОДАТА / Демонстрация на мода - времетраене до 10 минути.
 • Театрите на модата представят една колекция на конкурсната програма във вид на мини-спектакъл или шоу.
Критерии за оценка:
 • Пълнота и изразителност при разкриване на колекциите;
 • Разкриване и яркост на художествените образи, изпълнителско ниво;
 • Сценичност (пластика, костюми, култура на изпълнение)
 • Художествено оформление.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:
 • Темата на пленера се съобщава в потвърждението за участие от организаторите;
 • Творбите се изпълняват със свободна техника,
 • Времетраене на пленера – 1 ден;
 • Собствени материали и етюдник от участниците: гваш, акварел, молив.
 • Форматът на рисунката не трябва да надвишава 50 х 70 см.
 • На обратната страна на творбата се отбелязва следната информация: име, бащино и фамилия на участника, учебно заведение, име на творбата, техника на изпълнение.

Други номинации според приетите заявки.

Награждаване на участниците:

 • ГРАН-ПРИ на Международния фестивал\конкурс;
 • Лауреатите на І, ІІ, ІІІ премия получават купа и диплом;
 • Дипломантите получават диплом;
 • Ценни подаръци от организаторите!
 • Благодарности за преподавателите, ръководителите, хореографите за подготовката и участието във фестивала-конкурс.
 • Специални награди: "Награда-Симпатия», «Най-добър педагог», «За съхраняване на националните културни традици", "Награда на зрителите".

Организаторът си запазва правото да награди по свое усмотрение с благодарности и специални награди преподавателите, ръководителите, изпълнителите и колективите за подготовка и участие във фестивала-конкурс.

С награди от спонсорите на фестивала могат да бъдат наградени не само победителите на конкурса, но и участници, които не са получили други награди.

Решението на организаторите не подлежи на преразглеждане.

Изпълненията за гала-концерта се избират от журито на конкурса и от организатора.

Жури:

Съставът на журито може да се увеличава в зависимост от количеството държави-участнички, по правило 3-5 в жанрова категория. Председателят на журито се избира от Организатора.

Програма:

Ден 1

Пристигане на участниците / колективите в района Олимпийска Ривиера на брега на Егейско море. Настняване в избраните хотели\ бази\ лагери. Почивка на море.

*Екскурзии по желание (през всеки от дните на престой): Солун – изумителен град и люлка на националната култура, където след интересна екскурзия ще можете да се насладите на страхотно пазаруване. Посещение на Метеора – феномен, който с право се смята за осмото чудо на света. Лутраки или «Райската градина», както още наричат това място с неговите прозрачни планински водопади и горещи термални извори, сталагмитови пещери и изумрудени гори.

Ден 2

Техническо събрание, коктейл, запознанство с организаторите, получаване на фестивална символика. Всеки участник ще получи тениска със символите на фестивала!

Ден 3

Откриване на Фестивала-конкурс в град Литохоро. Всеки колектив подготовя хореографска \ театрална \ вокална "визитка" (до 4 минути). Начало на конкурсните прегледи, концертните изпълнения и Пленера на художниците.

Ден 4

Конкурсни и концертни изпълнения. Обсъждане на изпълненията с журито на фестивала. Вечерта Гала-концерт и награждаване на колективите.

Ден 5

Почивка на море. Екскурзии. Прощална дискотека.

Ден 6

Освобождаване на хотелските стаи. Отпътуване.

*По желание и по предварителна уговорка с организатора групата може да удължи престоя си.

*Последователността на мероприятията може да бъде променена със запазване на общия обем от мероприятия, обявени от организатора.

Такса за участие:

 • 189 Евро на човек - Деца до 18 г.
 • 275 Евро на човек - Над 18 г.
  • За групи от 20 човека е валидно специално предложение: 20 + 1 ръководител безплатно.

Таксата за участие включва:

 • Настаняване в хотел – 3-4* за 6 дни/ 5 нощи
 • Хранене – 3 пъти дневно
 • Дефиле

Таксата за участие не включва:

 • Екскурзии и входни билети за музеи и други обекти;
 • Фестивална такса:
  • Групи (до 9 човека включително) - 28 евро от всеки участник;
  • Групи (над 10 човека) - 22 евро от всеки участник;
  • Солисти - 39 евро;
  • Художници - 20 евро от всеки участник;
  • При индивидуално участие и участие в колектив се заплаща само 39 евро.
Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса, която се приспада при окончателното плащане.

Галерия

Подобни фестивали

25 – 28 Септември 2020

37th International festival of folklore "PIERIA" 2020

Paralia, Katerini Гърция
5.8
24 – 29 Август 2020

VI Международен фолклорен фестивал в Паралия – Катерини

Паралия, Катерини Гърция
5.8
12 – 22 Август 2022

VI. Международен фолклорен фестивал в Паралия – Катерини

Паралия, Катерини Гърция