Международен фестивал - конкурс „Славянски венец”

За участие в международния фестивал - конкурс каним деца и младежи, групи и солисти от славянските републики, страните от СНГ и Европа да покажат уменията си и да се запознаят с работата на други деца, да обменят творчески опит и да намерят много нови приятели - това са основните цели на организаторите на фестивала-конкурс. На фестивала са поканени и деца с увреждания, с цел насърчаване на развитието на изкуството като средство за рехабилитация и социална адаптация. Гостоприемната българска земя кани всички на празника на изкуствата.             

Децата и юношите не само ще участват активно в процеса на фестивала, но също така и ще имат възможността да си починат на красивия черноморски бряг на България.

А тези, които идват да подкрепят своите отбори на фестивала "Славянски Венец" ще останат с ярък и колоритен спомен за неповторимо лято!

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основните цели на фестивала-конкурс „Славянски венец“ са:

 • Да създаде на участниците възможност за творческа комуникация, откриване на нови таланти, да им даде възможност да се запознаят с националната славянска култура и изкуство.
 • Развитие на славянската култура и укрепване на международното сътрудничество.
 • Запознаване с най-добрите творчески колективи, създаване на творчески контакти между колективите, обмяна на опит в художественото образование на деца, юноши и млади хора между участващите във фестивала държави.
 • Създаване на условия за подкрепа и развитие на детското и младежко творчество.
 • Подобряване на професионалните умения и квалификацията на ръководителите и преподавателите на творческите колективи и изпълнители.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА – ЛЯТО 2020 И КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КРЪГОВЕ (2019-2020)

Участие във фестивала-конкурс могат да вземат детски, младежки и възрастни колективи, както и индивидуални изпълнители до 85 години в категориите вокал, хореография, инструментал, театрален, цирков и оригинален жанр, декоративно изкуство и занаяти.

КОНКУРСНИ НОМИНАЦИИ И ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ

I. Вокал /естраден, народен, академичен/.

Соло.
 • Ансамбъл /разделя се на дуо, трио, квартет и др./
Хор.
 • 1ва възрастова категория – до 7 години
 • 2ра възрастова категория – 7-9 години
 • 3та възрастова категория – 10-12 години
 • 4та възрастова категория – 13-15 години
 • 5та възрастова категория – 16-25 години
 • 6та възрастова категория – 25+
 • 7ма възрастова категория – мамино слънчице

Критерии за оценяване:

 • Музикалност, художествена трактовка на музикалното произведение;
 • Чистота на интонацията и качество на звука;
 • Красотата на тембъра и силата на гласа;
 • Сценично поведение;
 • Сложност на репертоара;
 • Съответствие между репертоара с възможностите на изпълнителя и възрастовата категория;

II. Хореография /естраден, народен, класически, street dance//Hip Hop Dance, C-walk, krump, ragga, dancehall, break dance, Popping, Locking, House Dance/

Соло.

 • Ансамбъл /разделя се на дуо, трио, квартет и др./
  • 1ва възрастова  категория – до 7 години
  • 2ра възрастова  категория – 7-9 години
  • 3та възрастова категория – 10-12 години
  • 4та възрастова  категория – 13-15 години
  • 5та възрастова   категория – 16-25 години
  • 6та възрастова категория – 25+
  • 7ма възрастова категория – мамино слънчице
 • Критерии за оценяване:
  • Техника на изпълнение;
  • Композиционно структуриране на изпълнението;
  • Съответствие на изпълнението с възрастовата категория;
  • Сценичност / пластичност, костюми, реквизит, култура на изпълнение /;
  • Подбор и съчетаване на музика и хореография /;
  • Артистичност, разкриване на художествения образ.

ІІІ.  Инструментален жанр /народни, класически и др. произведения/

     (Фортепиано - в наличност. Всички други инструменти се осигуряват от самите участници на фестивала.)

Соло.

 • Ансамбъл /разделя се на дуо, трио, квартет и др./
  • 1ва възрастова  категория – до 7 години
  • 2ра възрастова  категория – 7-9 години
  • 3та възрастова категория – 10-12 години
  • 4та възрастова  категория – 13-15 години
  • 5та възрастова   категория – 16-25 години
  • 6та възрастова категория – 25+
  • 7ма възрастова категория – мамино слънчице
 • Критерии за оценяване:
  • Степен на владение на инструмента;
  • Чистота на интонацията и музикалната постройка;
  • Сложност на репертоара;
  • Технически възможности на ансамбловото изпълнение;
  • Музикалност, артистичност, артистична интерпретация на музикалното произведение;
  • Творческа индивидуалност /за солисти/

IV. Цирков жанр /пластичен етюд, балансьор, антипод, жонглерство, клоунинг, демонстрационни изпълнения на спортни секции и асоциации/

Соло.

 • Ансамбъл /разделя се на дуо, трио, квартет и др./  (цирковите колективи имат възможностда представят циркова композиция)
  • 1ва възрастова  категория – до 7 години
  • 2ра възрастова  категория – 7-9 години
  • 3та възрастова категория – 10-12 години
  • 4та възрастова  категория – 13-15 години
  • 5та възрастова   категория – 16-25 години
  • 6та възрастова категория – 25+
  • 7ма възрастова категория
 • Критерии за оценяване:
  • Ниво на циркова подготовка и майсторство при изпълнението;
  • Технически възможности на изпълнителите;
  • Артистичност, сценичност/ пластичност, костюм, култура на изпълнение /;
  • Творчески подход към подбора на репертоара;
  • Сложност на изпълняваната програма;
  • Художественно оформление, реквизит.

V. Театрален жанр /в конкурса участват самодейни групи от всички направления на театралното изкуство/

 • Ансамблите представят в конкурса кратки сценични представления, моноспекталъл, етюди,  сцени от спекталъл или пиеси, които са композиционно завършени.
 • Не се разделят на възрастови групи.
 • Критерии за оценяване:
  • Пълното разкриване и изразяване на темата на произведението;
  • Разкриване и яркост на художествения образ, ниво на изпълнение;
  • Сценичност /пластичност, костюм, култура на изпълнение /;
  • Художествено оформление на изпълнението, реквизит;
  • Дикция на актьорите;
  • Съответствие на репертоара с възрастовата категория.

VІ. Изкуства и занаяти

/художествена бродерия; дантела (калкан, макраме, ръчно тъкане, гоблен; пачуърк; художествено плетене; рисуване върху плат; рисуване на дърво и стъкло; дърворезба, художествена обработка на дърво, инкрустации; изделия от брезова кора; художествена обработка на кожа; изделия от мъниста; декоративна играчка (текстил), плетене; обработка на метал (малки скулптури, бижута, коване); глинена играчка, кукла-мотанка; керамика; изделия от пластилин и полимерна глина; флористика; оригами; Kvilling, skrabbuking/

 • 1ва възрастова  категория – до 7 години
 • 2ра възрастова  категория – 7-9 години
 • 3та възрастова категория – 10-12 години
 • 4та възрастова  категория – 13-15 години
 • 5та възрастова   категория – 16-25 години
 • 6та възрастова категория – 25+
 • 7ма възрастова категория
  • По време на мини-изложбите се провеждат майсторски класове.
 • Критерии за оценяване:
 • творческа индивидуалност и майсторство на автора, владеене на избраната техника;
 • изпълнение на заявената тематика;
 • спазване и използване на народните традиции в представеното творчество;
 • иновации и оригиналност;
 • високо ниво на изпълнение,художествен вкус, техника;
 • съответствие на изпълнението с възрастта на участниците;
 • естетичен вид на изделието.
  • /Не се приемат изделия, изработени по готови схеми, шарки, рисунки, фабрични или други репликирани образци./

КОНКУРСНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • За участие в конкурса е необходимо да подадете в организационния комитет следните документи:
  • Попълнено заявление за участие по образец
  • Фонограма /за музикални, танцови и инструментални изпълнения /в електронен вид на e-mail адреса на организатора/, не по-късно от 10 дни преди началото на фестивала
  • Вокалисти /солисти, дуети, ансамбли/ изпълняват едно произведение (2-ро и 3-то произведение се заплащат допълнително) /не по-дълго от 4 минути/.
  • Хореографски колективи изпълняват един танц в една номинация, но различни във възрастовите категории (2-ро и 3-то произведение се заплащат допълнително) /не по-дълго от 5 минути/.
  • Солисти инструменталисти изпълняват едно произведение (2-ро и 3-то произведение се заплащат допълнително) /не по-дълго от 4 минути/.
  • Колективите от оригиналния цирков жанр изпълняват една композиция с продължителност не повече от 5 минути. (2-ро и 3-то произведение се заплащат допълнително)
  • Театралните жанрови колективи изпълняват едно произведение за не повече от 10 минути. (2-ро и 3-то произведение се заплащат допълнително)
  • Декоративно и приложно изкуство - от всеки автор/колектив се приемат не повече от 10 творби. За публикуването на каталога, заедно с подаването на заявка, се изпращат снимки на участника на фона на неговата работа. (Изделията трябва да бъдат оформени и готови за изложение. На гърба на произведението трябва да бъде поставен етикет.)
  • Всички жанрове трябва да имат подготвени творби извън конкурсната програма за откриването/закриването на фестивала (участието в откриването и закриването на фестивала е безплатно и по желание на участника/колектива)

НАГРАЖДАВАНЕ

 • Резултатите от конкурса и церемонията по награждаване се провеждат по номинации, отделно, като се вземат предвид възрастовите категории. Предвижда се присъждане на голямата награда Гран-при, три призови места, както и награждаване с дипломи и специални награди.
 • При възникване на ситуация, в която няма достойни претенденти за Голямата награда и призовите места - тези места не се присъждат.
 • Допуска се дублирането на награди / две първи места,  две втори и т.н. / в зависимост от резултатите от конкурса.
 • Програмата на гала концерта се определя от режисьорската и продуцентска група въз основа на решенията на журито.
 • Решението на журито е окончателно и не подлежи на промяна.
 • Екипите имат възможност безплатно:
  • да се изявят на гала концерта на професионалната сцена в кк Златни пясъци;
  • да направят дует или да танцуват с членовете на журито – заслужили артисти (по избор на артиста)
  • да посетят майсторски класове по вокал и хореография, проведени от професионалисти;
  • да се изявят на откриването и закриването на фестивала (извън конкурсната програма);
  • да участват в професионален концерт със звездите;
  • да участват във флашмоб;
  • да се състезават за ценни награди: награда на журито, награда на Турал, Гран при, композиране на песен от звезда, както и безплатно участие в различни фестивали в Грузия, Украйна

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Всички песни трябва да бъдат записани на флаш-носител с високо качество на звука.
 • Всеки звукозапис трябва да е на отделен носител с името на произведението, името на ансамбъла или името на изпълнителя, както и продължителността на съответното произведение
 • Фонограмата трябва да бъде изпратена предварително на имейл адреса на организаторите не по-късно от 3 дни преди началото на фестивала (както и да я носите в себе си в деня на изпълнението).
 • Не се допуска изпълнение на вокалисти с фонограма "+"
 • В заявлението трябва да посочите дали е необходима разбивка на изпълнението или същото ще се извърши в един блок

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Подготовката и провеждането на фестивала се осъществява от организационния комитет.
 • Организационният комитет утвърждава състава на журито за всяка една номинация. Журито се формира от водещи специалисти на културата и изкуствата от различни държави.
 • Организационният комитет има право да използва и разпространява /без да заплаща такса на участниците и гостите на конкурса/ аудио и видео записи, печатни и други продукти, произведени по време на състезателните събития и въз основа на резултатите от него.
 • Екипът трябва да има подходящ брой придружаващи - 1 ръководител на всеки 15 деца /като децата пътуват с нотариално заверено разрешение и на двамата родители/ и които придружаващи носят пълна отговорност за безопасността на живота и здравето на децата.
 • Неспазването на разпоредбите на настоящия регламент води до изключване от участие във фестивала.
 • Всички въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент, са в компетенцията на организационния комитет и се решават от него.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Организаторите си запазват правото да правят снимки и видеоклипове по време на фестивала, както и да ги разпространяват.
 • Ръководителите носят отговорност за здравето и безопасността на своите участници.
 • Подаването на заявка за участие в състезанието предполага приемане условията на Наредбата на фестивала.
 • Участниците във фестивала се настаняват в мястото на провеждане на фестивала (България) за своя сметка.
 • Всички въпроси, които не са посочени в настоящия регламент, се решават от организаторите на фестивала.
 • Организаторите си запазват правото да променят конкурсната програма, за което своевременно ще предупредят участниците.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • 260 лева на човек, включително 4-ри разово изхранване
  • Такса правоучастие: 25 евро/човек за индивидуални изпълнители или групи в състав до 5 човека
  • Такса правоучастие: 20 евро/човек за групови изпълнители в състав от 6 човека нагоре.
   • N.B. Второ, трето … участие се заплаща доплънително - 10 евро/човек.

БЪЛГАРСКИТЕ СЪСТАВИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ, НО УЧАСТВАТ НАРАВНО С ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА И НАГРАДНИЯ ФОНД!

*Таксата включва участие на фестивала, техническо обезпечение /сценография, озвучение, осветление, предварителна подготовка, условия за творчески срещи

Галерия

Подобни фестивали

23 – 30 Август 2020

Международен фестивал - конкурс „Славянски венец”

Св. Св. Константин и Елена България
9.0
23 – 25 Октомври 2020 Online

МАЙСТОРСКИ КЛАС "АКОРДЕОН КРАВЦОВ"

Несебър България
22 – 25 Октомври 2020

Фестивал на църковните песнопения "Св. Димитър"

Велико Търново България