Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали  - ЕАФФ е основана през 2007 година в старинната столица на България – Велико Търново. Нейна основна цел е съхранение, развитие и популяризиране на фолклора на отделните европейски народи чрез фестивали и използване на съвременните телевизионни, компютърни и други информационни технологии.

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е oфициален партньор на ЮНЕСКО под номер No. NGO-90338 - Accredited to the UNESCO ICH Committee Decision-making meeting: 6.GA - 2016 -  The sixth session of the General Assembly of the States Parties took place from 30 May to 1 June 2016 at UNESCO Headquarters.

 

 • 2016: UNESCO акредитира ЕАФФ за предоставяне на консултантски услуги за Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията от 2003 на ЮНЕСКО за Опазване на нематериалното културно наследство.
 • 2016: UNESCO може да идентифицира ЕАФФ експерти в областта на ICH /запазване на нематериалното културно наследство/.

ЮНЕСКО се създава през 1945, за да даде отговор на стабилното убеждение на нациите,  изковано от две световни войни, за по-малко от едно поколение, че политически и икономически споразумения не са достатъчни за изграждането на траен мир. Мирът трябва да бъде установен върху основата на морала на човечеството и интелектуалната солидарност.

ЮНЕСКО се стреми да изгради мрежа между нации, които дават шанс на такъв вид солидарност чрез:
 • Мобилизиране за образование: така че всяко дете, момиче или момче да има достъп до качествено образование, като основно право на човека и като условие за развитието на човек.
 • Изграждане на междукултурно разбиране: чрез закрила на наследството и подкрепа на културното разнообразие. ЮНЕСКО създаде идеята за Световно Наследство за запазване на забележителности с изключителна световна стойност.
 • Стремеж към научно сътрудничество: като система за ранно предупреждаване за цунамита или транс-гранични споразумения за водно управление, до заздравяване на връзките между нациите и обществата.
 • Защита на свободата на изразяване: съществено условие за демокрацията, развитието и човешкото достойнство.

Вижте повече на: http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco

 

  Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ постига своята дейност основно чрез фестивалите от Музикални празници "Euro Folk" и чрез Световната Интернет телевизия “Euro Folk TV”. Основната особеност на фестивалите от Музикалните празници "Евро Фолк" е цялостното им заснемане с професионална телевизионна техника на всички представления, както и произвеждане на различни аудио и телевизионни продукти. На Музикалните празници "Евро Фолк", във фестивалите до сега са участвали 6000 групи с повече от 120 000 участника. Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ работи заедно с телевизионни канали от България и Европа, с фолклорни ансамбли, групи, общини, читалища, училища и други организации, развиващи културни дейности.  

 

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е член на Международната Организация за Фолклорните Изкуства -  IOV WORLD. ЕАФФ се включи в листата на престижната световна организация под номер 4890. Като член ЕАФФ си сътрудничи с мрежата от членове, в която участват професори, фолклористи, фолклорни изследователи и изпълнители (не само любители, а и професионалисти), също така културни и образователни институции като музеи, университети и други. IOV е създадена през 1979 година.

През 1998, IOV влиза в Оперативни Връзки с ЮНЕСКО. През последните години, се формираха нови партньорства а старите укрепнаха:

 • 2010: UNESCO акредитира IOV като Консултант към Междуправителствения комитет за запазване на Нематериалното културно наследство
 • 2010: UNESCO идентифицира 40 IOV експерти в ICH
 • 2011: UNESCO рекласифицира IOV към Официални Консултативни Отношения
 • 2012: IOV влиза в Специални Консултативни Отношения с Икономическия и Социалния Съвет на ООН (ECOSOC)

 

   Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ е член на Международната Организация за Маски, Изкуства и Култура (IMACO). IMACO е във официална консултативна връзка с ЮНЕСКО. IMACO има за цел да архивира и изследва всички източници на данни за традиционни маски и да подкрепя образованието в сферата на изработването на маски, изпълнителско изкуство и др. IMACO се стреми да събира 3D модели на традиционни маски, като използва най-новите IT технологии, и да създаде мрежова система от международни културни организации за съхраняване на маски. Членове на IMACO са групи и организации, които допринасят за изкуството на маските и културата, като това са държави, правителства, групи за изследване на маските, музеи, артисти, изследователи, изпълнители и др.   

 

Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ е член на International Dance Concil - CID, под номер 16482- http://www.cid-portal.org 

International Dance Council CID, Paris, UNESCO 1 rue Miollis FR-75732 Paris, France. 

 • CID е организация, която обединява всички танцови форми във всички страни по света.
 • CID е призната от ЮНЕСКО, от националните и местни власти, от международни организации и институции.
 • CID събира заедно най-важните международни, национални и местни организации, както и професионалисти, занимаващи се с танци.
 • CID е неправителствена организация, създадена през 1973 в Париж, където се намира седалището на ЮНЕСКО.
 • Членове на CID са най-известните съюзи, асоциации, школи, компании и индивидуални изпълнители от 155 страни.

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е вписана като културна организация в регистъра на Министерство на Културата на Република България по чл. 14, ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата под номер 21 (1043)/11.03.2014