Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали  - ЕАФФ е основана през 2007 година в старинната столица на България – Велико Търново. Нейна основна цел е съхранение, развитие и популяризиране на фолклора на отделните европейски народи чрез фестивали и използване на съвременните телевизионни, компютърни и други информационни технологии.

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е партньор на ЮНЕСКО под номер No. NGO-90338 - Accredited to the UNESCO ICH Committee Decision-making meeting: 6.GA - 2016 -  The sixth session of the General Assembly of the States Parties took place from 30 May to 1 June 2016 at UNESCO Headquarters.

 

 

 

 • 2016: UNESCO акредитира ЕАФФ за предоставяне на консултантски услуги за Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията от 2003 на ЮНЕСКО за Опазване на нематериалното културно наследство.
 • 2016: UNESCO може да идентифицира ЕАФФ експерти в областта на ICH /запазване на нематериалното културно наследство/.
 • 2019 - 2023: ЮНЕСКО определя експерт от EAFF за член на Оценителното тяло към Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство

ЮНЕСКО се създава през 1945, за да даде отговор на стабилното убеждение на нациите,  изковано от две световни войни, за по-малко от едно поколение, че политически и икономически споразумения не са достатъчни за изграждането на траен мир. Мирът трябва да бъде установен върху основата на морала на човечеството и интелектуалната солидарност.

ЮНЕСКО се стреми да изгради мрежа между нации, които дават шанс на такъв вид солидарност чрез:
 • Мобилизиране за образование: така че всяко дете, момиче или момче да има достъп до качествено образование, като основно право на човека и като условие за развитието на човек.
 • Изграждане на междукултурно разбиране: чрез закрила на наследството и подкрепа на културното разнообразие. ЮНЕСКО създаде идеята за Световно Наследство за запазване на забележителности с изключителна световна стойност.
 • Стремеж към научно сътрудничество: като система за ранно предупреждаване за цунамита или транс-гранични споразумения за водно управление, до заздравяване на връзките между нациите и обществата.
 • Защита на свободата на изразяване: съществено условие за демокрацията, развитието и човешкото достойнство.

Вижте повече на: http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco

 

  Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ постига своята дейност основно чрез фестивалите от Музикални празници "Euro Folk" и чрез Световната Интернет телевизия “Euro Folk TV”. Основната особеност на фестивалите от Музикалните празници "Евро Фолк" е цялостното им заснемане с професионална телевизионна техника на всички представления, както и произвеждане на различни аудио и телевизионни продукти. На Музикалните празници "Евро Фолк", във фестивалите до сега са участвали 6000 групи с повече от 120 000 участника. Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ работи заедно с телевизионни канали от България и Европа, с фолклорни ансамбли, групи, общини, читалища, училища и други организации, развиващи културни дейности.  

 

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е член на Международната Организация за Фолклорните Изкуства -  IOV WORLD. ЕАФФ се включи в листата на престижната световна организация под номер 4890. Като член ЕАФФ си сътрудничи с мрежата от членове, в която участват професори, фолклористи, фолклорни изследователи и изпълнители (не само любители, а и професионалисти), също така културни и образователни институции като музеи, университети и други. IOV е създадена през 1979 година.

През 1998, IOV влиза в Оперативни Връзки с ЮНЕСКО. През последните години, се формираха нови партньорства а старите укрепнаха:

 • 2010: UNESCO акредитира IOV като Консултант към Междуправителствения комитет за запазване на Нематериалното културно наследство
 • 2010: UNESCO идентифицира 40 IOV експерти в ICH
 • 2011: UNESCO рекласифицира IOV към Официални Консултативни Отношения
 • 2012: IOV влиза в Специални Консултативни Отношения с Икономическия и Социалния Съвет на ООН (ECOSOC)

 

   Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ е член на Международната Организация за Маски, Изкуства и Култура (IMACO). IMACO е във официална консултативна връзка с ЮНЕСКО. IMACO има за цел да архивира и изследва всички източници на данни за традиционни маски и да подкрепя образованието в сферата на изработването на маски, изпълнителско изкуство и др. IMACO се стреми да събира 3D модели на традиционни маски, като използва най-новите IT технологии, и да създаде мрежова система от международни културни организации за съхраняване на маски. Членове на IMACO са групи и организации, които допринасят за изкуството на маските и културата, като това са държави, правителства, групи за изследване на маските, музеи, артисти, изследователи, изпълнители и др.   

 

Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ е член на International Dance Concil - CID, под номер 16482- http://www.cid-portal.org 

International Dance Council CID, Paris, UNESCO 1 rue Miollis FR-75732 Paris, France. 

 • CID е организация, която обединява всички танцови форми във всички страни по света.
 • CID е призната от ЮНЕСКО, от националните и местни власти, от международни организации и институции.
 • CID събира заедно най-важните международни, национални и местни организации, както и професионалисти, занимаващи се с танци.
 • CID е неправителствена организация, създадена през 1973 в Париж, където се намира седалището на ЮНЕСКО.
 • Членове на CID са най-известните съюзи, асоциации, школи, компании и индивидуални изпълнители от 155 страни.

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е вписана като културна организация в регистъра на Министерство на Културата на Република България по чл. 14, ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата под номер 21 (1043)/11.03.2014