Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали  - ЕАФФ е основана през 2007 година в старинната столица на България – Велико Търново. Нейна основна цел е съхранение, развитие и популяризиране на фолклора на отделните европейски народи чрез фестивали и използване на съвременните телевизионни, компютърни и други информационни технологии.

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ постига своята дейност основно чрез фестивалите от Музикални празници "Euro Folk" и чрез Световната Интернет телевизия “Euro FolkTV”. Основната особеност на фестивалите от Музикалните празници "Евро Фолк" е цялостното им заснемане с професионална телевизионна техника на всички представления, както и произвеждане на различни аудио и телевиозионни продукти. На Музикалните празници "Евро Фолк", във фестивалите до сега са участвали 6000 групи с повече от 120 000 участника. Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ работи заедно с телевизионни канали от България и Европа, с фолклорни ансамбли, групи, общини, читалища, училища и други организации, развиващи културни дейности.

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е член на Международната Организация за Фолклорните ИзкустваIOV WORLD. ЕАФФ се влючи в листата на престижната световна организация под номер 4890. Както член, ЕАФФ има достъп до най-важния ресурс: мрежата от членове, в която участват професори, фолклористи, фолклорни изследователи и изпълнители (не само любители, а и професионалисти), също така културни и образователни институции като музеи, университети и други.
През 1998, IOV влиза в Оперативни Връзки с ЮНЕСКО. През последните години, се формираха нови парньорства а старите укрепнаха:

 • 2010: UNESCO акредитира IOV като Консултант към Вътрешноуправленския комитет за запазване на Нематериалното културно наследство
 • 2010: UNESCO идентифицира 40 IOV експрерти в ICH
 • 2011: UNESCO рекласифицира IOV към Официални Консултативни Отношения
 • 2012: IOV влиза в Специални Консултативни Отношения с Икономическия и Социалния Съвет на ООН (ECOSOC)
 •   Европейската асоциация на фолклорните фествали – ЕАФФ е член на International Dance Concil - CID, под номер 16482- http://www.cid-portal.org

  The International Dance Council CID, Paris, UNESCO 1 rue Miollis FR-75732 Paris, France. 

 • CID е оранизация, която обединява всички танцови форми във всички страни по света.
 • CID е призната от ЮНЕСКО, от националните и местни власти, от международни организации и институции.
 • CID събира заедно най-важните международни, национални и местни организации, както и професионалисти, занимаващи се с танци.
 • CID е неправителствена организация, създадна през 1973 в Париж, където се намира седалището на ЮНЕСКО.
 • Членове на CID са най-известните съюзи, асоциации, школи, компании и индивидуални изпълнители от 155 страни.

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ има кандидатура за членсво в ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО се създава през 1945, за да даде отговор на стабилното убеждение на нации,  изковано от две световни войни, за по-малко от едно поколение, че политически и икономически споразумения не са достатъчни за изграждането на траен мир. Мирът трябва да бъде установен върху основата на морала на човечеството и интелектуалната солидарност.
ЮНЕСКО се стреми да изгради мрежа между нации, които дават шанс на такъв вид солидарност чрез:

 •    Мобилизаране за образование: така че всяко дете, момиче или момче да има достъп качествено образование като основно право на човека и като условие за развитието на човек.
 •    Изграждане на междукултурно разбиране: чрез закрила на наследството и допкрепа на културното разнообразие. ЮНЕСКО създаде идеята за Световно Наследство за запазване на забележителности с изключителна световна стойност.
 •    Стремеж към научно сътрудничество: като система за ранно предупреждаване за цунамита или транс-гранични споразумения за водно управление, до заздравяване на връзките между нациите и обществата.
 •    Защита на свободата на изразяване: съществено условие за демокрацията, развитието и човешкото достойнство.

- Вижте повече на: http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco#sthash.L1HvLHKg.dpuf