Видео библиотеката на EuroFolkTV се счита за една от най-големите съществуващи колекции от фолклорна видео продукция, както в количествено, така и в качествено отношение. В края на 2010 г., за да направи библиотеката си по-достъпна, EuroFolkTV започна да дигитализира своя архив от фолклорни предавания и събития. От 1998 г. до наши дни колекцията включва около 30 000 елемента, които регулярно се публикуват като „Премиум Партньор”. Услугата Video on demand позволява на любителите на фолклорната музика, песни и танци да се насладят на богатството на традиционната култура, като същевременно подпомагат архивирането, развитието и популяризирането на живото културно наследство.