Балетът Folklorico Flor de Mayo (BFFM) е основан през 1994 г. с фокус върху малките деца. Тъй като BFFM нараства, започва да се фокусира върху тийнейджърите и младите хора. Днес нашата танцова компания се състои от онези малки деца, които в момента са тийнейджъри или възрастни сред останалите, които са се присъединили към нашето семейство през годините. Целта на BFFM е да запознае общността чрез танците и музиката с богатството на мексиканския фолклор, традиция и култура. През годините компанията е разработила свой собствен уникален стил, който е отразен в костюмите и хореографиите. Ръководителя, хореографите и танцьорите си сътрудничат за поддържане на танците по възможно най-традиционен и чист начин.