Kencana Pradipa (KP Tari) служи като платформа за обединяване на стремежите и талантите на студентите от Факултета по психология в Университет Индонезия в сферата на танците и музиката, и в частност традиционните танци и музика. Идеята на KP Tari е съхранение на богатата индонезийска култура. За да постигне тази цел, KP Tari си поставя задачата да изучава традиционни танци на Индонезия и да разширява полето си за изява, за да бъдат видяни и оценявани от публиката навсякъде. KP Tari участват в множество конкурси, където получават удовлетворяващи резултати, печелейки първи и втори места на някои от тези събития. Постиженията на KP Tari са добре известни, особено в общността на Университет Индонезия и това се доказва с множеството покани да участват в събития организирани от други факултети в университета. 

Провеждат репетиции веднъж седмично с продължителност 3 часа. Танцьорите са водени от професионалист. Групата оценява всеки нов танц и разискват кои движения могат да останат и кои трябва да се подобрят. 

Участвали са в много фестивали извън родината си. През 2010 в Испания, Португалия. През 2011 са посетили САЩ, през 2013 - Тайланд и Бразилия. През 2014 са пътували до Малайзия. Всяка година участват в множество конкурси и събития в Индонезия.