Akbar Ezzati е създателят на Арт група "Gunay".
Akbar Ezzati започва своята кариера през 1998 и продължава до ден днешен.
Арт група "Gunay" първоначално е създадена с идеята за преподаване на музика и традиционни инструменти, но след това продължава дейността си с традиционни и местни танци.
Арт група "Gunay" има успешни участия в много културни и арт фестивали, както и в традиционни и местни събития в Иран и в чужбина. Групата е участвала в няколко международни фестивала - в Русия и Турция.