гр. Санкт-Петербург      Русия

 

Народeн хор за руски песни към Двореца на културата Киров е основан през 1950 година. Един от основателите на творческия екип е Анна Алексеевна Эпова - истински ценител на народни песни. 32 години тя ръководи колектива. През това време хорът не само се изправил на крака, но смело навлязъл в творчески живот на страната. През 1963 г. Хорът за руски песни е удостоен със званието "народен".
След Анна Алексеевна Эпова през различните години, хорът бил под ръководството на Б. Калинчев, Е. Балашов, Н. Думцев.
От 2002 г. до наши дни хорът се оглавява от Наталия Горянина. Корепетитор A A Смирнов.
През 2006 г. към хора е създаден танцов състав.

Отличия:

2002 г. Сертификат за участие във фестивала "Мы Петербуржцы"

2005 г. Диплом  2 степен на градския конкурс „Салют Победы”, посветено на 60-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война.

Лауреатна фестивала ”Народно творчество” - 100 години от синдикатите в Санкт Петербург и Ленинградска област

 
2006 г. Диплом 2 степен от първия Царскоселски  фолклорен фестивал "Грижете се за себе си, Русия"

2007 г. Лауреат1 степен на 4-ти Международен музикален фестивал „Окрась мир звуками”

Присъждане  званието  „Народен колектив”.

Диплом за високо професионално ниво от 18 Международнен фолклорен фестивал "Народный год" (град Velká Bystřice, Чешка република)

2008 г. Диплом 1 степен от третия Царскоселски  фолклорен фестивал "Грижете се за себе си, Русия"

Диплом от 2-ри Красноселски фолклорен фестивал "Жавороночки, прилетите, весну-красну принесите"
Диплом за участие във фестивала "Праздничные звоны" (гр. Тихвин)

Диплома за победители  в конкурса за песен „Фестиваль цветов” (град Павловск)

Диплома  за Лауреат градския конкурс  за народни изкуства и самодейно фолклорно творчество.

2009 г.  Диплома  за Лауреат  в конкурса за народно песенно творчество А.А.Эповой
В репертоара на хора за руски народни песни са повече от 50 творби: стари руски народни песни и мелодии, куплети.
Специално място в репертоара на Хора заемат песни с фолклорни мелодии.

Хорът активно си сътрудничи с Окестъра за руски народни инструменти към Виборгски дворец на културата. Съвместно изпълнените произведения  представят класически  репертоар на руския народен хор.