Членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали могат да бъдат фестивали от различните европейски държави, които са специализирани в различните жанрове на традиционните народни изкуства (народни песни, танци и обичаи, стари градски песни и романси, класическа музика, туристически, патриотични и църковни песни и други.)

  1. Членовете на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали могат да ползват запазената марка на Музикални празници “Euro Folk”, знамето на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, както и по свое желание да включат “Euro Folk” в наименованието на фестивала. Фестивалите,
  2. Членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, имат право да бъдат включени в програмата на Музикални празници “Euro Folk”, да бъдат рекламирани безплатно по телевизия “EurofolkTV” и да се излъчват техни телевизионни продукти по същата телевизия.
  3. Членовете на Европейска Асоциация на фолклорните фестивали могат да поканят срещу заплащане телевизионни екипи на телевизия “EurofolkTV” за заснимане и изработване на филми за фестивала и други телевизионни продукти (записи и обработка на концертите, видеоклипове и др.). Членовете на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали ползват значителни преференции при заплащане на тези услуги.
  4. ЕАФФ може да препоръчва групи за участие във фестивалните програми на членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ.
  5. Фестивалите, членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, имат право да кандидатстват за получаване на наградите Златен "Орфей” на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали или Почетния знак на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали. Основни критерии при оценката на фестивалите е автентичността на изпълненията на традиционните народни изкуства, изпълнителското майсторство на участниците и качеството на организацията на фестивала.
  6. Фестивалите, желаещи да станат членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, трябва да попълнят заявка за членство.
    Членският внос за фестивали се плаща на банкова сметка.
    Членският внос за фестивали се определя от комисията за членство.

Заявка за членство

Контактна информация
Подробности за фестивала

* Задължителни полета