Кой може да членува

Фолклорни музикални, певчески и/или танцови колективи, ансамбли, състави, групи, формации, както и юридически лица като културни клубове,  читалища, училища, културни институции, неправителствени организации и други организации, развиващи дейности в областта на фолклора и традиционните народни изкуства могат да бъдат колективни членове на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали.

Какво получавате срещу членството си в ЕАФФ

  1. Колективните членове на ЕАФФ получават отстъпка от обявените такси за участие в зависимост от регламента на съответния фестивал, при подаване на заявка от официалната страницата на ЕАФФ - www.eaff.eu
  2. Колективните членове на ЕАФФ ползват препоръка за участие в членуващите  в ЕАФФ фестивали, без такса за участие, на които Организационния комитет покрива разходите за настаняване и изхранване на участниците, при подаване на заявка от официалната страницата на ЕАФФ - www.eaff.eu.
  3. Колективните членове на ЕАФФ могат да се възползват безплатно от изработване на профил в официалната страница на ЕАФФ,  администраторски профил, от който ще могат да управляват подадените заявки за участие, както и да дават подробна оценка за преминали фестивали, в които са участвали.
  4. Колективните членове на ЕАФФ имат право без допълнително заплащане да участват в Европейския TV Шампионат по Фолклор “Euro Folk”. За целта трябва да изпратят DVD с тяхно изпълнение на адрес:
    ул. “Никола Габровски” 47, ПК 27А
    Велико Търново 5002
    България

Как да стана член на ЕАФФ?

Встъпителния Членски внос (първа година) за колективни членове е 150 лв, който може да се плати по банков път на банкова сметка (указана в заявката за членство), с кредитна или дебитна карта по PayPal. Годишния членски внос е 75 лв.

Встъпителния Членски внос (първа година) за индивидуални изпълнители и малки групи до квартет е 50 лв, който може да се плати по банков път на банкова сметка (указана в заявката за членство), с кредитна или дебитна карта по PayPal. Годишния членски внос е 25 лв.

Желаещите да бъдат колективни членове трябва да попълнят заявка за членство.

Заявка

Обща информация
Контактна информация
Информация за изпълнителя
Членски внос
150 лв
По банков път
ЕАФФ – Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали
IBAN: BG76FINV91501215318742
BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка АД
Клон Велико Търново, ул. Бачо Киро 5
Бюлетин
Защита от спам*

* Задължителни полета