Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФФ бе приета за член на International Organization of Folk Arts -  IOV WORLD. ЕАФФ влезе в състава на световната престижната организация под номер 4890.  Като нейн член ЕАФФ има достъп до най-важния й ресурс: мрежата от членове, в която участват професори, фолклористи, изследователи на фолклора и изпълнители (както аматьори, така и професионалисти), също и културни, и образователни институции като музеи, университети и др.