От 3 до 15 септември в хърватския град Цриквеница се проведе 3-ти Международен фестивал за автентични и обработени обичаи, песни и танци, в изпълнение както на деца, така и на възрастни. Съставите, сред които и хорове, представиха своите програми в три фестивални вечери. Организирано бе и дефиле, по време на което участниците демонстрираха пред аплодиращите ги зрители културната си идентичност чрез носиите, музиката и песните.

Старата Цриквеница първоначално е била махала на село Котор, намиращо се на близкия хълм, който също носи името това на селото. Името на града произлиза от думата за църква (хърватски: Crkva = църквата - в диалект crikva) на манастира на отците Паулин, който е построен от Никола Франкопан около 1412 г. Освен църквата и манастира, по устието на река Дубрацина, израснал и близкият пристанищен град Grižane . През 1760г. местният  първенец се преселва от Брибир в Цриквеница и така тя се превръща в център на цялото крайбрежие на Винодол. През 19-ти век, Цриквеница започва да привлича много туристи, което води до повратна точка в историята й. През 1877г. е построено пристанище, през 1888 г. –  плаж за плуване, а през 1891г. отваря първият хотел. Днес, заедно със Селце, Цриквеница е една от най-атрактивните части на крайбрежието Кварнер, както и на Северното Адриатическо крайбрежие на Хърватия като цяло.