Проф. Лаузи Чинашвили, Председател на Творческия съюз на хореографите в Грузия, стана почетен член на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ. Сертификатът със златен печат му бе връчен лично от президента на ЕАФФ, Калоян Николов, по време на Международния фолклорен фестивал „Ритмите на есента“. Той се провежда от 22 до 29 октомври в градовете Кварели и Телави, Грузия.

Г-н Николов се срещна с министъра на културата на Грузия, г-жа Манана Берикашвили, кмета на гр. Талави – Платон Калмадхелидзе, представители на световноизвестния балет „Сухишвили“, именити дейци на културата в Грузия. По време на срещите бе обсъдено творческото развитие на децата и младежите, бъдещата обмяна на опит, активиране на творческите контакти и укрепване на взаимното уважение и толерантност, посредством фолклора.

В грандиозния празник на танцовото и певческо изкуство участват 98 групи с над 3000 деца и младежи от Армения, Азърбайджан, Израел, Русия и Грузия, на възраст между 6 и 24 г.