През месец март, под егидата на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ, ще се проведат 17 фестивала. Домакини на музикално-танцовите и песенни формати ще бъдат столици и курортни градове в Испания, Литва, Чехия, Унгария, Австрия, Китай и Италия.

През годините, в различните издания на фестивалите, са участвали ансамбли, групи и индивидуални изпълнители от Русия, Индонезия, Индия, Полша, Украйна, Гърция, Турция, Сърбия, Босна, Румъния, Словения, Черна гора, Италия, Швеция, Молдавия, Армения, Литва, Македония, Хърватска, Чехия, Словакия, България, Унгария...

Основната цел на на фестивалите е да съберат нови и интересни млади таланти заедно, да представят техните умения и културни традиции пред публиката, да спомогнат за създаването на нови приятелства, да обогатят мултинационалната култура на база взимно уважение към традициите на всички нации и държави по света.

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ постига своята дейност основно чрез фестивалите от Музикални празници "Euro Folk" и чрез Световната Интернет телевизия “Euro FolkTV”. Основната особеност на фестивалите от Музикалните празници "Евро Фолк" е цялостното им заснемане с професионална телевизионна техника на всички представления, както и произвеждане на различни аудио и телевиозионни продукти.  

На Музикалните празници "Евро Фолк", във фестивалите до сега са участвали 6000 групи с повече от 120 000 участника. Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ работи заедно с телевизионни канали от България и Европа, с фолклорни ансамбли, групи, общини, читалища, училища и други организации, развиващи културни дейности.

Заявки за участие във фестивали могат да се подадат на официалната страница на ЕАФФ.