Посланикът на Индонезия в България Н. Пр. Бунян Саптомо стана носител на Почетния знак на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ. Високото отличие му връчи лично Президентът на ЕАФФ, Калоян Николов, по време на делова среща. 

Повод за признанието е приносът на г-н Саптомо в запазването и развитието на Нематериалното Културно наследство и Традиционни фолклорни изкуства, според възгледите на ЕАФФ.

От своя страна Н. Пр. Бунян Саптомо връчи Сертификат за благодарност на г-н Калоян Николов за неговия принос в насърчаването на приятелство и сътрудничество между Индонезия и България в областта на културата.