Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ потвърди официално партньорство с Европейската асоциация на фолклорните фестивали  - ЕАФФ.

Решението бе взето на Шестата сесия на Общото събрание на държавите–страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство oт 2003 г., която се проведе от 30 май до 1 юни 2016 г. в централата на ЮНЕСКО в Париж.

ЮНЕСКО акредитира ЕАФФ като Консултант на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство. Експерти от Европейската асоциация ще работят за реализирането на проекти и програми, насочени към опазване на нематериалното културно наследство, изпълнявани в сътрудничество с ЮНЕСКО.

За всички членове на ЕАФФ е голяма чест и радост да могат да обедният усилията си с най-голямата и уважавана институция в света за образование, наука и култура.

"Запазването на традициите и изкуствата на предците ни е единственият път, по който всяка нация и общност може да запази своята идентичност. Фолклорът е мъдростта на поколенията, която ни учи на толерантност и разбирателство между хората. Фолклорът е най-добрия посланик на мира. Обединяването на усилията на UNESCO и най-голямата в Европа асоциация на фолклорни фестивали е знакова среща на единомислие и добри възможности." - каза президентът на ЕАФФ - г-н Калоян Николов.