22 Юли 2016     Фестивали 

От 1 до 10 юли в шест черноморски градa на Грузия се проведе Международен детски и младежки фолклорен фестивал „Кавказ-2016“. Той бе организиран от Грузинския съюз на хореографите.

Наред с ансамбли от почти всички региони на Грузия, на фестивала участваха групи от Латвия, Израел, Русия, Индия, Армения, Иран, Турция и Азербайджан. Фестивалът бе домакин на 40 грузински ансамбъла (2575 танцьори) и осем чуждестранни групи. Средната посещаемост на всеки един от концертите бе до 2500 души публика.

Наред с изявите, проведени в рамките на фестивала „Кавказ-2016“, поканените групи участваха в паралелни фестивали и концерти. По време на фестивала се организираха майсторски класове и екскурзии в Западна Грузия.

Ръководители на гостуващите групи проведоха срещи с представители на местните общини, кметства и министерства.