5 Август 2016     Конференции 

На 12 и 13 октомври 2016 г. в Държавния музей-резерват „Петерхов“ и Санкт-Петербургския държавен институт по култура ще се проведе Втора Международна научно-практическа конференция и кръгла маса „Новият живот на културното наследство в XXI век: възстановяването и опазването на паметниците на ландшафтна архитектура (по примера на дворцово-парковите ансамбли на Франция и Русия)".

В четири тематични секции, на руски и френски език ще се обсъждат етическите, теоретичните и практически въпроси за реставрирането и съхраняването на паметниците на културата, експертизи и охрана на обектите на културното наследство, а така също и проблемите на образованието в областта на възстановително-реставрационните дейности.

Конференцията е организирана от:

Александър Сергеевич Тургаев – ректор на Санкт-Петербургския Държавен институт за култура (СПбДИК), доктор на историческите науки, професор; Аркадий Юриевич Русаков – заместник-ректор по научната работа в същия институт, доктор на философските науки, доцент; Елена Яковлевна Калницкая – генерален директор на Държавния музей-резерват „Петергоф“, доктор по културология, професор; Светлана Николаевна Иконникова – завеждащ Катедра „Теория и история на културата“ в СПбДИК, доктор на философските науки, професор; СерванДе Лер-Матеус – президент на Международната асоциация „Шартр – светилището на света“ (Франция); Людмила Ивановна Одбер – президент на руско-френската асоциация „Диалог-28“, президент на Руски клуб на приятелите на Нотр-Дам де Шартр (Франция); Дени Гиймен – директор на Национален парк в област Перш (Франция); Олга Боталова – мениджър международно развитие на бизнеса към Министерство на икономическото развитие, област Шампан-Ардени (Франция) и Полина Владимировна Травер – доктор по славянска филология, преподавател по история и руски език в университета в Хавра, вице-президент на френско-руската Асоциация „Диалог-28“ (Франция).

Още подробности за конференцията и форма за подаване на заявки за участие може да прочетете на официалната страница на ЕАФФ.

 

Снимки: peterhofmuseum.ru