30 Септември 2016     Конференции 

Президентът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ, Калоян Николов, взе участие в Шестата международна научна конференция "Цифровото представяне и опазване на културното и научното наследство". На официалното откриване в музей „Възраждане и Учредително събрание” г-н Николов поздрави участниците и им пожела ползотворна работа.

45 доклада на 60 специалисти от България, Унгария, Германия, Гърция, Китай, Беларус, Франция, Румъния, Литва и Чехия бяха представени по време на конференцията, чиято основна тема бе отворен достъп до цифровизирано културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващото му цифрово съхранение и опазване.

Проф. д-р Радослав Павлов, съпредседател на Програмния комитет на конференцията, акцентира върху факта, че свободният достъп до културна и научна информация е сериозен приоритет на ЕС и, въпреки някои трудности, с помощта на институциите, навлиза в България.

Това е неминуемото бъдеще на научната и културна информация. Цифровизация – това е равно на достъп до информацията. Новите технологии дават възможност за повсеместен достъп до културните и научни достижения”, отбеляза проф. Павлов.

Образователното министерство е изготвило 13 препоръки по проект „Отворен достъп до научни публикации и данни“, докладвани в различни европейски форуми. По думите на другия съпредседател на конференцията, проф. Петър Станчев, „до 2018 г. те трябва да се превърнат в правила“.

Събитието бе организирано от Института по математика и информатика към БАН и сe проведе от 26 до 28 септември под патронажа на ЮНЕСКО, с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Съорганизатори бяха Регионалният исторически музей, РНБ „П. Р. Славейков”, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” и Община Велико Търново.