25 Ноември 2016     Фестивали 

Многожанровите фестивали като „Море, слънце, фестивал“ винаги привличат към себе си вниманието на известни хора от областта на културата, а също и от политическите среди. Много от тях отправят към изпълнителите приветствени думи, изразявайки своята подкрепа и признание за приноса им в музиката, съхраняването на мира на земята и хармонията между народите.

Такива интересни творчески проекти са нужни във всички времена. Те служат за развитието на сътрудничеството в хуманитарната сфера, укрепване на разбирателството между хората.

И през 2017 г. няколко такива фестивала от веригата на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ ще се проведат в Лорет де Мар, Коста Брава (Испания).

Желаещите да участват във фестивалите могат да подадат заявки в официалната страница на ЕАФФ на следните адреси:

International contest "SEA, SUN, FESTIVAL" (May) - 30 Април - 5 Май 2017

International contest "SEA, SUN, FESTIVAL" (June) - 18 - 23 Юни 2017

International contest "SEA, SUN, FESTIVAL" (July) - 9 - 14 Юли 2017

 

<< EAFF.eu във Facebook>>