Европейска асоциация на фолклорните фестивали  - ЕАФФ стана част от платформата за комуникация, работа в мрежа, обмен и сътрудничество за НПО, акредитирани от ЮНЕСКО за предоставяне на консултантски услуги на Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г.

В платформата членуват организации от: Африка, арабски държави, Азия и Тихоокеанския регион, Европа и Северна Америка, Латинска Америка и Карибите. НПО са стълб за опазването на живите традиции на света, както и на носителите на тези традиции и на държавите.

С цел подобряване качеството на работата на НПО и във връзка с целите и задачите на платформата, през 2012 г. на срещата на Междуправителствения комитет на Конвенцията на ЮНЕСКО за 2003 г. в Баку, Азербайджан, форумът на НПО решава да създаде онлайн списание #HeritageAlive.

Списанието се стреми да споделя опита на НПО относно защитата на добрите и лошите практики в областта на нематериалното културно наследство. Концепцията е да се споделят знанията от теренната работа в общностите и практиците, между акредитираните от ЮНЕСКО НПО и експерти, за да се учат един от друг. Онлайн списанието публикува статии по различни теми, свързани с нематериалното културно наследство и защита, като например статии за традиционните занаяти, фестивали и доказано работещи практики.