Дванадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство се провежда от 4 до 9 декември 2017г. на остров Чеджу, Република Корея.

През шестте дни двадесет и четирима членове на Комитета, избрани от Общото събрание на Конвенцията от 2003 г., ще обсъдят (гледайте дебатите онлайн) редица въпроси, които са важни за опазването на жизненото наследство по света.

Част от срещата е посветена на механизмите за международно сътрудничество, създадени съгласно Конвенцията от 2003 г., като надписи върху списъците и молбите за международна помощ, както и проучването на националните доклади и акредитацията на НПО.

По този повод от Комитета се изисква да разгледа някои важни въпроси като създаването на цялостна рамка за резултатите от Конвенцията, използването на фонда за нематериално културно наследство заедно с предложения за два приоритета за финансиране през следващите четири години, както и сложната роля, която общностите играят при опазването на техния живот в риск при спешни случаи.

За разглеждане са внесени и редица други въпроси, за да се инициират размисли, които биха могли да доведат до някои важни пренасочвания в цялостното прилагане на Конвенцията. Те включват предложения за реформи в системите за периодично отчитане, ролята на акредитираните НПО и други участници и характера на механизма за регистрация.

Делегат на Конференцията е Калоян Николов - президентът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ. От юни 2016 г. Асоциацията е официален партньор на ЮНЕСКО.