Излезе новият 6 брой на онлайн списанието за фолклор и събития, свързани с културата и традициите в България и по света.

Периодичното издание на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ се публикува всяко тримесечие, като обхваща по-значимите фестивали в България и чужбина, както и знаменателни събития, чийто поглед е насочен към запазването на традициите и културната идентичност на народите.

Акцент в настоящия брой е участието на президента на ЕАФФ, г-н Калоян Николов като делегат на XII сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство –ЮНЕСКО в Република Корея.

Вниманието ви ще бъде спряно и от редица фестивали и конкурси, проведени у нас и в чужбина през последните месеци на 2017 г., в т.ч. Вторият Музикален Хакатон – България, на който ЕАФФ бе официален партньор.

Новият 6 брой може да прочетете тук