Как да бъде опазено световното културно наследство? Какви са иновативните технологии и какъв е българският опит при опазването, представянето и дигитализацията на културното историческо наследство?

Тези и още теми ще бъдат обсъдени по време на Четвъртата научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“. Тя ще се проведе от 19 до 21 април във Велико Търново, в рамките на поредното Международно туристическо изложение „Културен туризъм" – Велико Търново 2018.

Програмата на Културно-историческо наследство 2018 ще включва доклади от водещи специалисти в областта от България и чужбина - Унгария, Беларус и Германия, кръгла маса, изложба и демонстрации.

Участие в конференцията, семинар и кръгла маса може да се осъществи ONLINE чрез Skype.

Организатори на научния форум са:

Българска академия на науките (Институт по математика и информатика, Национален археологически институт с музей и Научен архив)
Съюз на учените в България, клон Велико Търново

Европейска асоциация на фолклорните фестивали - ЕАФФ
Община Велико Търново, Туристически информационен център „Царевград Търнов“

Подробности за програмата може да прочетете на официалната страница на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ. Срок за подаване на Заявки за участие с доклади и съобщения: до 1.03.2018 г. Заявките (заглавие и кратко резюме) да се изпращат на kin@math.bas.bg.

Пoтвърждение за приемане на докладите и програма на конференцията – до 15.03.2018 г. Представените на форума доклади и съобщения за научни изследвания, резултати и постижения в областта на КИН ще се публикуват в онлайн поредица.