Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ и президентът ѝ Калоян Николов са пример за създаване и реално действаща културно-дигитална свързаност. Това заяви доц. д-р Галина Богданова (ИМИ-БАН) по време на IV научна конференция с международно участие, която се проведе на 19 и 20 април в рамките на XV Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново 2018.

По темата на конференцията „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ бяха заявени 29 доклада от България и чужбина. Всички бяха приети с нескрит интерес и провокираха интересни въпроси за дискусии, свързани с осъзнаване на традиционната култура, авторското претворяване на народната музика, фолклорното присъствие във възпитанието и образованието, културно-историческите маршрути, традициите на българското градинарство,дигитализираното записване на нематериалното културно наследство,  и др.

Доклад за ролята на съвременните информационни технологии при запазването на Нематериалното културно наследство представи Калоян Николов (ЕАФФ). Той акцентира върху приложението на новите информационни технологии в съвременното общество и използването им за формиране на правилно възпитание и ценностна система у подрастващото поколение. Докладът бе в програмата на Форума „Опазване, дигитализация и представяне на нематериално културно наследство“, част от основната конференция.

Представянето на докладите се излъчваше онлайн в събитийния канал на интернет телевизия Еврофолк ТВ, като по този начин се включиха и някои от докладчиците от чужбина - доц. Дмитрий Ритов (Русия). По думите му „Народната култура е вечна, но тази вечност трябва да се пази и с възможностите на съвременните технологии“.

Общата линия, която следваха всички участници в докладите си бе, че генезисът се формира на база придобитата информация, но придобиването на информация не дава култура.

 (Записите от конференцията могат да бъдат гледани в канала на телевизията в YouTube).

Съпътстващи събития на научния форум бяха три изложби: „Мила Родино“ на Научния архив при Българска академия на науките и партньори, по повод 155 години от рождението на Цветан Радославов (автор на българския химн „Горда Стара планина“); „Великотърновското читалище „Надежда 1869“ – пазител на българската държавна и духовна традиция“ и Фотоизложба „Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще и бъдеще“ на Георги Нуцов (официален фотограф на ЕАФФ). 56 фотографии бяха експонирани в ДКС „Васил Левски“.

„Акцент в изложбата са младите хора – днешните носители и продължители на фолклорните традиции“, сподели фотографът. Цялото интервю с него, както и подробна информация от представители на организаторите на научния форум Калоян Николов и доц. д-р Галина Богданова за протичането на събитието, може да гледате в предаването „Балкан фолк“ през м. юни по Еврофолк ТВ.