Президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали (ЕАФФ) Калоян Николов е делегат в Седмата сесия на Общото събрание на държавите, страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в централата на ЮНЕСКО в Париж от днес (4 юни), до сряда (6 юни 2018 г.). През трите дни 177 държави-членки ще обсъдят важните въпроси за опазването на живото наследство по света.

В зоната на тази асамблея Секретариатът организира серия от странични събития в рамките на глобалната тема "Разкажете историята си за наследство". Те ще покажат богатството на живото наследство днес и ще осигурят платформа за дискурс и споделяне на опит между различните участници в опазването, включително държавите, неправителствените организации, младите хора и членовете на общността.

Част от тези съпътстващи събития е и фотоизложбата „Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще” на официалния фотограф на ЕАФФ – Георги Нуцов. Запечатаните от фотоапарата му лица и моменти по време на фестивалите на ЕАФФ в България са показател за многообразието и красотата на традициите и предаването им между поколенията.