5 Юни 2018     UNESCO  Конференции 

Калоян Николов, президент на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ, взе участие в работна група, занимаваща се с използването на информационна и технологична комуникация за опазване на Нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО. В работната група са включени и представители на Република Корея, Индия и Мексико. Председател е Хорхе Густаво Кайчедо.

Работната среща се провежда ден след началото на Седмата сесия на Общото събрание на държавите-страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, която тече в централата на ЮНЕСКО в Париж от 4 до 6 юни 2018 г.

Целта на работната група е да подобри работата на Акредитираните Неправителствени организации, като за това се акцентира на няколко основни момента:

 1. Споделяне на данни за архитектурата и кодирането на материални запаси, за да бъдат подобрени и синхронизирани;
 2. Създаване на блок-верига за акредитираните НПО, като блоковата верига позволява разпространение на цифрова информация, но не и копиране. Тя не може да бъде контролирана от нито една единица, прозрачна е.
 3. Разработване на приложение за обмен на информация, подобряване на комуникацията и насърчаване на участието на всички акредитирани НПО.

Информация за работната среща е публикувана и във Форум за Нематериалното културно наследство (ICH NGO Forum), в който е качена информация за 7-та Генерална Асамблея на ЮНЕСКО, провеждана в Париж.

 

2018 г. е година, в която Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. отбелязва 15-годишно международно сътрудничество за опазване на живото наследство по цялото земно кълбо: жизнено наследство в цялото му богато и завладяващо многообразие. Живот в много променящи се времена, преминаващи през глобализацията, миграционните движения, цифровизацията, икономическата криза, изменението на климата; и предвид крехкостта на многобройните практики на Нематериалното културно наследство, които са изправени пред огромни предизвикателства, влязохме в сътрудничество, като имаме предвид стойността на Нематериалното културно наследство като източник на културно разнообразие и вектор на устойчивото развитие.

Още важни моменти, върху които се спря вниманието на комисията:

 • Основно ключово значение за мисията на Конвенцията от 2003 г. е участието на общности, групи и отделни лица, свързани с Нематериалното културно наследство за изпълнението на инициативите за защита;
 • Постоянно и съзнателно усилие за постигане целите на Конвенцията, оценяване и мониторинг;
 • Конкретните дейности на НПО допринасят за привличането на вниманието и участието на гражданското общество в живота на Конвенцията;
 • Възможност на НПО да споделят част от своите дейности по време на Седмото общо събрание – изложба и изпълнения, организирани от сътрудничество на акредитирани НПО от Азия, Европа, Южна Америка и Африка и Арабския регион.

Сътрудничеството и колективните усилия на акредитираните НПО са „набрали скорост“ чрез създаването на Форума на НПО от 2009 г. насам. Разработването на платформа за комуникация и координация с акредитирани НПО е постигнала високи резултати, посветени на още по-големи усилия за популяризирането и участието на гражданското общество в живота на Конвенцията.

Държавите-страни по конвенцията постоянно приветстват усилията на Форума, които включват:

 • Изграждане на капацитет за НПО в съответствие с Програмата за глобален капацитет на Конвенцията;
 • Работни групи, занимаващи се с реалните предизвикателства, пред които е изправено опазването на Конвенцията;
 • Регионални мрежи за развитие на сътрудничеството в мрежа, взаимоотношения и капацитет в регионите;
 • Форумът на неправителствените организации непрекъснато работи за постигането на прозрачен и устойчив формат на управление. От преди 2 години GA създаде асоциация и банкова сметка за прозрачно управление и за засилване на продуктивното сътрудничество и възможностите за подкрепа с държавите-членки и други партньори в Конвенцията;
 • Нови възможности за участие на НПО в рамките на Конвенцията от 2003 г. - механизми за акредитация и обновяване на НПО;

Форумът на НПО на Нематериалното културно наследство приветства ново акредитираните НПО на 7-тото Общо събрание и с радост приканва нови колеги да участват в платформата за дейности и сътрудничество чрез Форума. Форумът на НПО благодари на секретариата за подкрепата и съветите му относно участието на НПО.