12 Септември 2018     Фестивали 

От 15 до 19 ноември ще се проведе XI Международен Фолклорен Фестивал „Интерфолк в Русия“. В руския град Санкт Петербург ще пристигнат участници от различни краища на света. До момента заявки за участие са подали три групи от Индонезия, две от Ислямска република Иран и по една от Индия, Гърция и Русия, съобщи директорът на фестивала г-жа Елена Бизина.

Съставите, които желаят да вземат участие, все още могат да се възползват от възможността да подадат заявка чрез сайта на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ. Завките се приемат до 14 септември 2018г. вкл.

Основната цел на фестивала е да насърчи по-доброто разбиране, да укрепи солидарността между етническите, културните, религиозните, езиковите групи и народите, да засили взаимното обогатяване на културите, да насърчи международното културно сътрудничество и обмен.

Също така идеята за фестивала е предаването на народните традиции на младото поколение, обучението на толерантността, възраждането и по-нататъшното развитие на националните постижения, развитието на нови форми на междукултурна комуникация.