XI Международен фестивал "IN HONOR OF TSAR SAMOIL" се проведе от 4 до 7 октомври 2018 г. и участие в него взеха 300 участници.

„Това е фестивалът в чест на Цар Самуил. Ансамблите танцуваха и пяха на 6 октомври пред Центъра за култура „Г. Приличев“, а през останалите дни групите „откриваха“ прекрасния град Охрид и уникалното Охридско езеро“, информира директорът Зоран Стрезовски.

Свързани фестивали

6.3
4 – 7 Октомври 2019

XI Международен фестивал "В ЧЕСТ НА ЦАР САМУИЛ"

Охрид Северна Македония