Годишният семинар по Теория на кодирането „Професор Стефан Додунеков“ се проведе от 8 до 11 ноември 2018 г. в хотел „Болярски Меридиан” в гр. Велико Търново. 

Това е тридесетото юбилейно издание на семинара, който е с международно участие. Семинарът е и отчетна сесия на секцията "Математически основи на информатиката" към ИМИ-БАН. 

Преди 30г. през 1988 г, бе създадено и звеното на секцията в гр, Велико Търново под името Лаборатория по приложение на математиката и информатиката (ЛПМИ). 

През първите години ЛПМИ бе в рамките на СД "Академия" с директор Илиян Николов, заедно с още 4 други звена на БАН, като впоследствие премина към ИМИ-БАН.  

Научната програма на 9 и 10 ноември включва доклади, представяния на дисертации и дискусии. Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години от акад. Стефан Додунеков и от тогава се провежда ежегодно в края на годината.

От 2014 година насам семинарът носи и името на акад. Додунеков, който бе директор на ИМИ БАН от 1999 до 2012 година и председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г. Сред научната общност са известни изследванията на академик Стефан Додунеков върху теория на кодирането, които покриват широк спектър от проблеми – от фундаментални задачи, със значение за абстрактната алгебра и крайните геометрии, до чисто приложни в областта на защитата на данни. Тези изследвания утвърждават акад. Додунеков като един от водещите учени по теория на кодирането в света.