На 13-та сесия на Междуправителствения комитет за опазване на Нематериалното културно наследство от 25 ноември до 1 декември 2018 г., Порт Луис (Република Мавриций) се проведе Общото събрание на Форума на Неправителствените организации на ICH /ICH NGO FORUM/ - платформа за комуникация, работа в мрежа, обмен и сътрудничество за НПО, акредитирани от ЮНЕСКО за предоставяне на консултантски услуги на Междуправителствения комитет в рамките на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на Нематериалното културно наследство от 2003 г.

На проведените избори за нови членове на Управителния съвет, г-н Калоян Николов - Президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали - ЕАФФ (ICH партньор на ЮНЕСКО) и член на Изпълнителния съвет на Регионален център за опазване на Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, под егидата на ЮНЕСКО (Категория 2) бе избран за член на Управителния комитет за регион Източна Европа. 

Членовете на Управителния комитет на ICH NGO FORUM са общо 7 и са разделени по региони за 176 Неправителствени организации, акредитирани към Междуправителствения комитет за опазване на Нематериалното културно наследство - Конвенция на ЮНЕСКО от 2003 г.  

"Това е ново предизвикателство за мен, което приемам с чест и се надявам да оправдая гласуваното ми доверие." - сподели г-н Николов.