Излезе последният за 2018г. брой на онлайн списанието за фолклор и събития, свързани с културата и традициите в България и по света.

Периодичното издание на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ се публикува всяко тримесечие, като обхваща по-значимите фестивали в България и чужбина, както и знаменателни събития, чийто поглед е насочен към запазването на традициите и културната идентичност на народите.

Акцент в настоящия брой е избирането на президента на ЕАФФ, г-н Калоян Николов за член на две важни ръководства - Управителния съвет на Регионален център ЮНЕСКО – София и Управителния комитет на ICH NGO FORUM за регион Източна Европа.

Вниманието ви ще бъде спряно и от редица фестивали и конкурси, проведени през последните месеци на 2018 г.

Новият брой може да прочетете ТУК.